Etikett: likabehandling

  • Kvotering i förhållanden till Diskrimineringslagen

    Jag snubblade över en åsikt om att kvotering är olagligt och kunde inte låta bli att besvara frågeställningen. Som alltid finns det gråzoner i lagstiftningen, negativ särbehandling är förbjudet och positiv särbehandling är tillåtet i vissa avseenden. Svårigheten är vad som skiljer särbehandling från särbehandling? Kvotering är en form av just särbehandling. Diskriminering är när…

  • Sammanfattning av utredningar om urvalskriterier för blodgivare och krav på testmetoder

    Den 22a januari publicerade Tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen en artikel med Dnr 44-3935/2008 som följande passager är från: När Socialstyrelsens styrelse i december 2006 antog de nya föreskrifterna (SOSFS 2006:17) om blodverksamhet skedde det med förbehållet att bilaga 5 om urvalskriterier av blodgivare med hänsyn till blodmottagarens säkerhet på nytt skulle tas upp för omprövning ett…