Tips för internationella storföretag när det gäller skatteoptimering. #svpol


tax evasions

Jag har som verksamhetsrevisor fått viss inblick i olika verksamheters skattesituation och vid ett fåtal tillfällen har jag även hjälpt företag att skatteoptimera sin verksamhet. Nu menar jag absolut inte att man på något sätt ska försöka gömma undan inkomster för skattemyndigheten, eftersom det är ett grovt brott. Men däremot finns det ofta enkla investeringar man kan göra, som är helt lagliga och rent praktiskt innebär att företagare i slutändan större andel av vinsten. Det finns egentligen inget tips som gäller generellt för alla företag utan tipsen måste komma med insikt i verksamheten samt den faktiska skattesituationen.

Internationella, eller snarare multinationella, företag har dock möjlighet att göra något som jag rent principiellt skulle kalla för ekonomisk brottslighet. Det fungerar enbart eftersom de flyttar vinsten från länder där företaget gör vinst till ett land där företaget inte behöver betala skatt för vinst. Mindre företag har visserligen möjlighet att skapa liknande organisation, men det är mycket svårare att komma undan med det och det är absolut ingenting jag rekommenderar.

Det Dogbert tipsar PHB om att man kan sänka företagets skatt genom att genomföra en ’Dutch Sandwich’ som innebär att man har ett skalbolag i Holland och ett dotterbolag i Bermuda (där företags vinst inte beskattas). Till exempel Google utnyttjar en variant av detta som brukar kallas för ’Double Irish’ eftersom moderbolaget finns i Dublin (där Googles skulle beskattas med någonstans mellan 12,5% och 25% av vinsten beroende på hur stor del av vinsten kommer från utlandet) och dotterbolaget på Bermuda räknas som Irländskt. Orsaken till att Google använder sig av ett skalbolag, Google Netherlands Holdings, i Holland är för att Irland inte beskattar överföringar till andra EU-länder, men skulle straffbeskatta överföringar direkt till Bermuda. Genom att använda ’Dutch Sandwich’ kostar överföringarna bara drygt 0,2% av vinsten och totalt hamnar den skatt som måste betalas på ungefär 2,5%. Google räknar med att ’Dutch Sandwich’ har sparat ungefär 3 miljarder sedan 2007.

Men, säger kanske någon, Google är ju ett amerikanskt bolag så varför är inte moderbolaget i USA? Just för att då skulle det inte gå att använda ’Dutch Sandwich’. Irländska Google ett helt istället ett helt separat bolag som licensierar amerikanska Googles programvara och tjänster mycket billigt.

Det Google gör är knappast unikt för dem, precis som Dilbert-strippen förklarar, utan det är relativt vanligt bland gigantiska företag att använda sig av en sådan struktur. Facebook använder sig visserligen av Cayman-Islands men det är rent principiellt ingen skattemässig skillnad mot Bermuda. Microsoft, Hewlett-Packard, Apple, Oracle samt IBM har också liknande strukturer för att minimera vinstbeskattning.

Naturligtvis är det en förenkling att säga att multinationella företag helt låter bli att betala skatt, för naturligtvis betalar fortfarande företagens anställda inkomstskatt, och företagen betalar statliga avgifter för deras anställda. Så det är fortfarande en bra idé att underlätta för stora internationella bolag att etablera sig i landet. Men bör känna till att multinationella företag ofta har en mycket lättare skattesituation än motsvarande för inhemska bolag.

För de som gillar att verka insatta har jag nu beskrivit två uttryck som kan användas vid nästa företagsfest med ekonomiavdelningen. ’Double Irish’ som innebär att ha moderbolag i Irland medan vinsten går till det Irländska bolaget i Bermuda, samt ’Dutch Sandwitch’ som innebär att vinsten går via ett skalbolag (ett företag utan anställda) i Holland.

För politiker, och politiskt intresserade, har jag beskrivit hur man genom att sänka företagsbeskattningen kan få fler multinationella bolag att etablera sig lokalt samt därigenom minska arbetslöshet och öka skatteintänkterna.

Pingat på Intressant.

Jag som skrivit detta är Piratpartist, och även om Piratpartiet hittills inte har gett sig in i fördelningspolitiken anser jag att vi till 2014 kommer att kunna lägga en mer realistisk samt idiologiskt riktig skuggbudget än vad Sverige har sett på många år.


2 svar till “Tips för internationella storföretag när det gäller skatteoptimering. #svpol”

  1. Företagsbeskattningen spelar nog viss roll för etablering, men frågan är ifall det inte i långden är ohållbart att konkurrera med låga företagsskatter, alla länder kummer ju tillslut bara att bjuda under varann.

    Jag tror att det i längden är viktigare att det finns en infrastruktur i form av kommunikationer (fysiska och elektroniska), utbud av välutbildad arbetskraft och saker som gör att denna arbetskraft trivs och mår bra i ett land. Saker som underlättar själva verksamheten alltså.

    Jag menar, hur mycket välstånd genererar google i Irland, Holland och Bermuda?

    • Det är ju det som är det fina med att se skatterna utifrån det globala samhället. Det spelar egentligen ingen roll om man beskattar storföretag om du räknar med att du får en lägre arbetslöshet genom etableringen. Även om Google i Irland enbart beskattas för den procenten av vinsten som de har kvar i landet, har de nästan 2000 anställda som i sin tur orsakar att ytterligare sysselsätts. Enskilda skatteparadis har 40% av befolkningen i arbetsför ålder anställda inom bankbranschen, just på grund av att skattesystemet underlättar för just bankers etablering. Nu säger jag inte att det är en lösning för Sverige, men det är något man måste ta hänsyn till om man ska kunna ingå i det globala samförståndet.

      Ta till exempel medborgarlön som kan innebära att låglöneländer får det svårare att konkurrera med lön på det sätt som idag drabbar byggbranschen (och som borde få byggfacket att argumentera för medborgarlön). Löner och skatter är ju också något som innebär konkurrens mellan länder. Infrastruktur är naturligtvis viktigt, men moderna faktorer får absolut inte glömmas bort.