Tips till privatpersoner gällande Radiotjänst i Kiruna AB samt Radio- och TV-avgiften


Sedan mina postningar om Radiotjänst tolkningar av lagtexten har jag fått en hel del frågor vad man kan göra, som privatperson utan ekonomiska medel att driva rättslig process. Här förklarar jag min syn, som lekman, på vilka möjligheter som privatpersoner har.

Om man blir uppringd av Radiotjänst finns inget lagkrav på dig att tala sanning, du har alltså alla möjligheter att hantera Radiotjänst som vilken annan telefonförsäljare som helst.

 1. Konsumentvägledares råd är att låta bli att prata med telefonförsäljare överhuvudtaget.
  Våga lägga på luren mitt i samtalet, våga vara oartig, våga säga nej till frågor som rör ditt hushåll.
  Våga spexa till det hela, om du vill ha kul på Radiotjänsts bekostnad.
 2. Ofta så inleder Radiotjänst med frågor om vad du gör, innan de presenterar sig. De hoppas att du därmed ska försäga dig. På samma sätt ringer de ofta från dolt nummer för att man inte ska kunna se att samtalet kommer från Radiotjänst. Ställ motfrågor som till exempel varför de frågar.
 3. Radiotjänst spelar in samtal, åtminstone ibland, och även om det gränsar till att vara olovligt så kan det vara svårt att neka till vad som har sagts i samtalet. Enligt kommentar från Maria spelar inte Radiotjönst in några samtal.

Okej, Radiotjänst anser att du ska betala Radio- och TV-licensen och har skickat en faktura till dig, då finns det två alternativ.

 • Radiotjänst har en egen process för omprövning samt överklagan, som är nära den som gäller för myndigheter förutom att det helt och hållet är Radiotjänst som avgör om ärendet ska gå vidare till Förvaltningsrätten i Luleå. Man skriver ett brev till Radiotjänst där man ber dem att ompröva sitt beslut. Man behöver skriva varför, men det räcker med att ange att man inte har någon ”utrustning avsedd för mottagning av tv-utsändningar” i hushållet. Om Radiotjänst skulle välja att låta ärendet gå till förvaltningsrätten, kontakta mig så hjälper jag till.
 • Bestrid fakturan, genom att returnera den (skicka ett rekommenderat brev till Radiotjänst i Kiruna AB) överkryssad med ordet bestrides på. Skicka också en kopia till eventuell inkassobolag som blivit inblandat. Spara också en egen kopia, med information om när du skickade bestridan. Får du en påminnelse behöver du inte bestrida den eftersom du redan bestridit ursprungsfakturan, men om Radiotjänst skickar inkasso behöver du bestrida det på samma sätt ytterligare ett tag.
  Radiotjänst kan välja mellan att godta bestridan eller låta ärendet gå till tingsrätten. Om Radiotjänst väljer att låta ärendet gå till tingsrätten, kontakta mig så hjälper jag till.

Nu är det rätt låg sannolikhet att Radiotjänst går vidare till domstol (eller förvaltningsrätt), eftersom först och främst kommer de flesta som Radiotjänst ringer betala. Radiotjänst informerar inte om att de gör en ifrågasatt tolkning, och de agerar som om de vore en myndighet, så en oinformerad medborgare kommer att skylla på alliansen för att deras kostnader har ökat men betala oavsett. Edit: tydligen är ett ärende redan på väg till förvaltningsrätten

Det är också ett faktum att det enbart är ett fåtal hushåll som saknar Tv, men har Internet samt dator, surfplatta eller smartphone. En uppskattning är att det rör sig om cirka tolv procent av befolkningen, som har teoretisk möjlighet att titta på Public Service (oavsett om de faktiskt tittar på Public Service eller ej). Det motsvarar ungefär en miljon svenskar som jagas av Radiotjänst.

Så länge som det bara är en bråkdel av de som Radiotjänst ringer upp som klagar på ovanstående sätt tjänar Radiotjänst på att låta bli att ta ärendet till en domstol som riskerar att säga att Radiotjänst har tolkat lagen fel och behöver återbetala alla extra pengar. De tjänar alltså mer på att ändra sitt beslut än att låta en domstol eller förvaltningsrätt pröva ärendet.

Radiotjänst vill visa regeringen att de kan samla in pengarna, och alltså har ett existensberättigande även i ett modernt samhälle. All tid som de kan lyckas förhala eventuell lagprövning är ren vinst för Radiotjänst.

Dela gärna den här postningen med dina vänner. Om någon av dem drabbas av Radiotjänst kanske de behöver informationen. Och kom ihåg att man inte behöver vara mot eller för Public Service för att vara motståndare till Radiotjänsts trakasserier.


199 svar till “Tips till privatpersoner gällande Radiotjänst i Kiruna AB samt Radio- och TV-avgiften”

 1. Delat på Twitter och Facebook 😉
  Läste också att många anmält radiotjänst till JO jag har själv gjort en anmälan så nu får man hoppas att det leder till något
  Trevlig helg

  • Nå. Det var länge sedan du anmälde frågan till JO. Har du fått något svar? Gör JO någonting åt Radiotjänstens agerande? Icke, sa Nicke.
   Det märkliga ett att Sverige brukar skryta med att Justitieombudsmannaämbetet är en föredomlig svensk institution som skänkt sin förebild åt andra länder.
   Ursprunget till JO-ämbetet daterar från 1100-talet i Aragoniens kungarike (nutida Spanien). Målsättningen var att se till att alla (även kungen) följde det som var rättstadgat.

 2. Bra tips! Ett bra sätt att visa civil olydnad. Att först släppa SVT fritt på nätet och sen börja parasitera på mobil-, lekplatte- och datorägare istället för att göra det enda rätta och sätta SVT bakom en betalvägg för licensbetalare kan inte ses annat än som lurendrejeri.

 3. Siffran 12% verkar fejkad: antalet licenser/antalet hushåll enligt SCB visar en starkt nedåtgående trend. Om bara så få inte betalade vore det inte vara ide att gå efter mobiltelefoner m.m.

 4. Du råkar inte veta hur radiotjänst fick nästan myndighetsrättigheter angående fakturor. För radiotjänst är bevisligen ett aktiebolag och om radiotjänst har fått dessa rättigheter, varför har då inte övriga aktiebolag fått samma rättigheter. Min tanke är att om det inte framgår att radiotjänst verkligen har dessa rättigheter via lagtext, använda mig av det i en eventuell konflikt med radiotjänst. Det vill säga behandla en faktura från radiotjänst som jag gör med fakturor från diverse blufföretag.

  • Tv-avgiften är en lagstadgad avgift där Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) är angiven i lagtexten som indrivare av.
   Men ja du kan hantera fakturorna från Radiotjänst som du hanterar bluffakturor i övrigt. Jag rekommenderar att du alltid bestrider bluffakturor enligt den processen som jag har beskrivit. Då kan ingen säga att du har accepterat avtalet i tystnad.

   • Vilken är lagtexten du pratar om? För jag förstår inte hur och när radiotjänst som är ett aktiebolag fick dessa rättigheter, som endast myndigheter ska ha.
    För om ett företag har fått dessa rättigheter, varför kan inte fler få samma rättighet?

    • Okej, google kanske kan hjälpa dig bättre än mig.
     Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst säger att ”Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB).”

     Gällande varför Radiotjänst är ett aktiebolag och inte en myndighet är det för att försöka upprätthålla den allmänna uppfattningen av att Public Service (bland andra UR, SR och SVT) är partipolitiskt obundna. En myndighet är ju alltid något som faller under regeringen, men som bolag som ägs av Public Service och styrs av riksdagen så har Regeringen svårare att detaljstyra hanteringen.

   • Lagtexten finns här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19890041.HTM . Jag har dock svårt att se att Emils tes om att bara Radiotjänst kan driva frågan vidare till förvaltningsrätten skulle ha stöd i lagstiftningen. Det står: ”21 § RIKAB:s beslut i ärenden om omprövning enligt 15 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. RIKAB skall därvid vara den enskildes motpart. I övrigt får RIKAB:s beslut inte överklagas. …” Den andra meningen här blir meningslös om det bara är RIKAB som får gå till förvaltningsrätten.

    • Det stämmer att det omprövning och överklagan står angivet i lagen, såklart. Det var inte det jag menar.
     Alltid när det gäller överklagan (normalt) är den ställd till myndigheten det gäller, och de lämnar allt underlag vidare till förvaltningsrätten. RIKAB har en till viss del annan arbetsprocess där de har en möjlighet till omprövning även vid överklagan. Så bara för att ett omprövningsbeslut är överklagat så är det inte säkert att det hamnar hos förvaltningsdomstolen, utan Radiotjänst kan ändra sitt beslut även vid en överklagan.

   • Kan man utan vidare låta en myndighet delegera rättsutövningen i en Aktiebolag som bär sig åt på det sättet som Radiotjänsten gör? Ska de vara ett slags polis som, i så fall, kanske beviljas t o m rätt at tränga sig på den enskildes bostad? Hela denna ”lag” är en fascistisk smörja vars enda roll är att försörja ett antal avgiftjägare. Om den offentliga STVn finansieras med skatterna, då behövs inte Radiotjänsten och finansieringen relateras till skattebetalarens inkomst, såsom det ska vara i allt som riksdagen och lagarna förklarar som ”allmännyttig” tjänst eller resurs. Vi betalar för gatuunderhåll och den offentliga skolan, men inte för pendeltågsanvändning (t ex). Det som är av var och ens bruk ska finansieras med avgift, men bara när vederbörande själv bestämmer om hen vill använda tjänsten eller ej. Man kan t o med ha en TV apparat och bestämma sig för att sluta bruka det för att se svensk TV. Det finns folk från andra länder som bara är intresserad av att se på TV från deras språk och hemland. Varför ska man då betala till dessa avgiftjägare. Varför ska innehavet av en apparat innebära krav på att betala för en av dess ”möjliga” bruk? Och vem har bett SVT att tränga sig på datorerna? Varför kan SVT inte införa en kod med en kopplingsfunktion som bara kan användas av den som betalar avgfiten. Precis så som man gör med andra prenumerationer och köp via Internet.
    Alla tvingas idag att använda dator för allt fler tjänster, men då ska STV passa på att tränga sig in och kräva betalning. Är sådant godkänt i en rättsstat? När ska man anmäla Sveriges TV-lag till Europadomstolen?
    Ni kanske har lagt märke till att det är helt tyst om ”radion” i denna historia. Man vill inte väcka björnen som sover. Många som saknar TV lyssnar ändå på radio och det finns många fler apparater för att lyssna på radion än för att se på TV. Men då blir det omöjligt att jaga och hela grejen med TV-avgiften pajar.
    Det börjar gå för långt med denna historia.TV-avgiften är OLAGLIG, om man med ”lag” menar det som Sveriges grundlag skryter med. Det börjar gå för långt med denna historia.

 5. Jag har märkt att flera filmer och klipp på SVT.se och SVTplay.se inte kan ses på en iPad p.g.a. ”Rättigheter”. Kan en iPad då ens i Radiotjänsts teori anses som en fullgod ”TV-mottagare”?

  • ”OnDemand”-tjänster omfattas inte av Radiotjänsts uppdrag utan det är enbart hela kanalutbud. Och de tror jag inte är begränsade pga ”Rättigheter”. Men om det inte skulle gå av någon anledning så ja då skulle det vara grund för bestridan.

 6. Hej Emil!

  Till att börja med så försöker jag sprida dessa tips eftersom det är så många som inte vet vad de ska göra, eller vad radiotjänst håller på med.

  Det är skrämmande många som varje dag måste upplysas att radiotjänstens anställda begår hemfridsbrott, de ljuger i telefonen och att det dessutom inte finns fullt lagstöd för att indriva avgift för datorer.

  Min fråga är på en annan front där de ljuger om. På deras hemsida (http://www.radiotjänst.se/sv/Avgiften/Lagar-och-regler/Bahnhof-och-TV-stopper/) och Radiotjänst som ringer påstår att du måste betala även om utrustningen är undanställd i förrådet eller trasig. På deras sida står detta:

  ”Det har ingen betydelse att man inte kan ta del av programsändningarna t.ex. på grund av att man har en trasig antenn eller att TV-apparaten, videon, datorn, boxen m.m. är trasig och att man därmed inte kan använda sin TV mm. Så länge man har den avgiftspliktiga apparaten i sitt hem föreligger en avgiftsskyldighet. Detta gäller trots att man inte tar del av utbudet och så har det varit ända sedan lagen infördes.”

  Dock när jag läser utdrag ut lagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19890041.HTM#R4) står det såhär:

  ”Undantag från avgiftsskyldigheten

  6 § Radio- och TV-avgift betalas inte för TV-mottagare som

  4. är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att förhållandet har anmälts till RIKAB av den avgiftsskyldige. Lag (2009:1235).”

  Hur ska man gå tillväga för att få det uppmärksammat?

  Jag tog upp det i min JO anmälan om avgift för datorer, men det avskrevs då JO inte tänker ta upp något med avgiften för datorerna då det redan är en process på gång genom annan myndighet.

  Mvh Lima

 7. De lurade mig att säga att jag äger en dator via telefon för en månadsedan nu.
  Var tvungen att betala fakturan idag.

  Nästa steg är att skicka in en min sönderslagna laptop samt router med ett brev där jag av anmäler mitt dator innehav.

  • Studio ett – sände ett mystiskt inlägg registrerat den 19 juni under titeln FM-nätet kan släckas ned år 2022. Det handlade egentligen om TV-avgiften, men man ville dölja en sådan rubrik. Programmmet går att lyssna och dess länk är:
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5569342.
   I detta inlägg av Studio-ett uttalade sig kulturministerns (m) och den socialdemokratiska kulturutskottets ordförande till försvar för en fortsatt TV-licens av hittillsvarande slag. De påstod att den fungerar mycket bra och att frågan om att ersätta den med en skattefinansiering (såsom det har blivit i Finland) inte är aktuellt.
   Här har vi ledande kulturpolitiker som stödjer ett motsägelsefullt och ruttet finansieringssystem. De gick aldrig in på den situationen som uppstått, då Radiotjänsten vill tolka om lagen och göra gällande att alla apparater som kan ta emot TV-sändningar ska betraktas som TV-apparater och ägaren ska tvingas att betala avgiften, oavsett om hen tittar på TV eller ej. Denna vidriga inställning (jämförbar med det man fick uppleva under fascistiska diktaturer) försvaras t o m av socialdemokrater. Enligt detta sätt att resonera ska man kräva att alla betalar avgift för att åka pendeltåg eller för parkeringsplats, även om hen inte åker eller har bil. Man ska tvinga fotgängare att gå över gatan, när semaforen visar grönt, även om man bara råkar stå på trottoaren och inte vill gå över. Det är alltså inte användningen eller bruket som ska avgöra skyldigheten att betala, utan bara att man ”kan” använda eller bruka. Att det finns funktioner som är av sådant allmängiltigt värde att de finansieras gemensamt via skattsedeln, det är en sak. Men inte det som är frivilligt och inte av absolut värde för välfärdssamhällets funktion. I samhällsvetenskapligt språk ska man inte blanda ihop ”alla” med ”var och en”.
   Att finansiera Public Service med offentliga medel kan kanske vara berättigat och ska tas med i skattefinansieringen, men inte att försörja en firma som lever på att jaga abonnenter på ett otrevligt och rättsvidrigt sätt. Det är just försörjningen av dessa som fått kulturministern att inte vilja avskaffa TV-licensen (hon tycks faktiskt ha sagt det). Man kan spara vad TV-licensjakten kostar och lägga på det direkt som bidrag till public service. Vad moderater och socialdemokrater driver nu är korrupt.
   Om teknikproducenterna låter TVn tränga sig på alla möjliga apparater, är helt kriminellt att låta kunderna betala för något som de inte har begärt. Samhället styrs av teknikens diktatur och kräver idag användningen av datorer och e-post för att kunna klara av sina ärenden. Ingen har bett om att TVn ska betraktas också som en obligatorisk tjänst, nödvändig för var och en.
   Vi måste använda alla juridiska vägar mot detta korrupta och fascistiska beteende. Vi måste dra in både JK och JO och kanske gå till Europa domstolen med frågan.

 8. Kanonbra sida – tack för tipsen. Har varit i kontakt med Radiotjänst per e-post och dessutom skrivit till Kulturministern och till Socialdemokraterna. Varför just dem – jo för det var deras (S) ja-röster som fick igenom lagen! 123 av 176 stycken. Hade Sossarna gått på sin partilinje att värna om fattiga och svaga hade de röstat nej. De talar ju mycket om fattigbarn mm. Här finns röstresultatet: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200506/KrU28/?vote=true

  • Hade politikerna tagit hänsyn till de utsatta i samhället så hade vi inte haft FAS3 idag. Jag tror heller inte att politikerna hade haft sådana löner som de har om de kunde sätta sig i de utsattas situation. Etablerade politiker, oavsett parti, talar gärna om fattigbarn och annat man kan sympatisera med men de röstar efter plånboken och inte med någon tanke på fattigbarn. Enda sättet att vända det är att rösta in vanligt folk till riksdagen.

 9. Vi har ingen tv. Inte heller en radio. Kanske svårt att föreställer sig för Radiotjänsten. Vi har en dator med ett mobilt bredband med 2,0 GB per månad, som är visserligen mindre än man har på en smartphone. Det räckte för Radiotjänsten, som ringde min dotter från ett dolt nummer och ställde massor frågor kring datorer, innan de avslöjade sig, att skicka oss en faktura. Jag vill inte betala och jag vill inte heller att min dotter betalar. Men de ger sig inte och hävdar att det räcker med att man har en internetuppkoppling för att vara betalningsskyldig. Min dotter är livrädd för att få en betalningsanmärkning, vilken Radiotjänsten tydligen har hotat henne med. Måste hon vara rädd för en betalningsnamärkning om man bestrider fakturan som du beskriver ovan?

  • Betalningsanmärkning kan hon få, men bara om ärendet går till kronofogden (för indrivning) och hon inte bestrider fakturan där. Det finns vissa andra omständigheter som också gör att man kan få betalningsanmärkning, men inte om man bestrider.

 10. Detta kanske är väldigt långsökt, men kan det tänkas att det går att tolka Radiotjänst agerande som ett brott mot de? av FN fastställda, mänskliga rättigheterna. Tänker främst på artikel 21 punkt 2:

  Article 21.

  (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

  (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.

  (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

  Jag tänker som så att Radiotjänst, genom att begära 2000 kr+ om året av mig bara för att jag äger en dator och betalar för en internetanslutning, försvårar om inte tillintetgör min möjlighet att ta del av viktiga tjänster och funktioner i samhället som tillhandahålls av både staten och privata aktörer.

  Som det ser ut nu så kommer jag behöva bestrida den faktura jag fått samt skicka in en överklagan. Kan du säga något om vilka sorts argument som kan tänkas vara bra att ta med förutom hänvisningar till förarbetet till lagen? Skulle t.ex. argument gällande min privata ekonomi och levnadsförhållanden vara värda att ta med?

  • Det är ett intressant argument, men jag skulle säga att det är lite väl långsökt. Även om alternativet till att betala TV-licensen är att avsluta Internetabonnemanget så tror jag nog mer på att förklara att Radiotjänsts nya tolkning är orimlig.

   Det viktiga som jag tycker att du ska ha med är ”Jag har ingen utrustning avsedd för att ta emot TV-utsändningar i mitt hushåll.” Jag tror inte att det är relevant att ta med gällande privatekonomin eller livssituationen, eftersom det inte finns några undantag i lagen gällande sådant. Radiotjänst kan hävda att om du har svårt att betala så får du gå till soss, men att du fortfarande måste betala.

 11. Jo jag trodde väl att det skulle vara lite väl långsökt. Jag bygger min argumentation främst kring det faktum att de gör en allt för liberal tolkning av lagen, speciellt i avseende till det förarbete som gjordes. Tack för responsen.

 12. Tack för bra sida. De ringde mig ikväll, så nu blir det till att följa dina råd när fakturan dyker upp. Jag vet inte hur många gånger jag sa att jag inte har någon teknisk utrustning avsedd att ta emot TV-utsändningar. Tillslut kopplade han mig till sin chef som mer eller mindre bara berättade att han skulle skicka ut information och en faktura. När jag sa åt honom att inte skicka faktura så la han på. Jag har ingen TV (och har inte haft på många år), bara dator.

  • Du råkar inte ha namnet på chefen du pratade med? Jag skulle vilja ringa upp och prata med den personen.

   Men ja följ råden och går Radiotjänst vidare så hör av dig. Och tack för berömet.

 13. Jag blev precis uppringd av radiotjänst och blev informerad att jag ska betala ifall jag har Internetuppkoppling och dator. Tydligen så ska de fakturera mig retroaktivt för tre månader även fast jag hävdade att jag inte haft dator på två månader och att Internet ingår genom hyresvärden. ”Det spelar ingen roll, det är så det har blivit nu.” Fick jag som svar, är detta ens lagligt är min fråga, för det låter ju helt sjukt i mina öron.

  • Retroaktivt tror jag inte att de har någon laglig rätt till, men å andra sidan så anser jag ju att deras tolkning om dator och internet som TV-mottagare saknar stöd i lag.

   Mitt förslag är att bestrida fakturan om den kommer, som jag har beskrivit. Och skulle de gå vidare så hör av dig så hjälper jag till.

 14. Radiotjänst ringde mig för en sådär 2 timmar sedan, har skickat en notis via deras hemsida om att jag inte har en tv mottagare (då en dator inte är avsedd för det) har även skickat en notis till JO.

  Detta gör mig riktigt förbannad.
  Kommer även att ringa till dom imorgon.

 15. Bra sida … och tydligen fortf aktiv diskussion. Jag har två saker att kommentera:

  1) Är du absolut säker på att RIK måste ta ett bestridande till förvaltningsrätten. I civlrätt, om man tex tvistar med ett (OBS privat!) P-bolag är det absolut så som du beskriver, dvs en bestridd faktura lämnar Kronofogden därhän, och bolaget måste gå till tingsrätt.
  Men med myndigheter (och RIK skall ses som sådan) är det (iaf delvis) abnnorlunda. Vissa myndigheter kan tom ’betalningssäkra’, dvs Kronofogden kan verkställa deras beslut. Och det är den som besvärar som måste driva detta i förfaltningsrätt. Skatteverket kan göra så, även komunala P-avgifter skall betalas först, och överklagas sen.

  Men jag är som sagt inte hundra på hur proceduren är när man är tvistig med denna ’myndighet’, det är dock noga att kolla sådant i förväg. Vidare:

  2) En intressant sak slog mig i ovanstående diskussion. Nämligen att lagen definierar en mottagare som utrustning som kan ta emot TV-utsändningar, men att det måste vara hela programtablån, inte bara delar av dem. Rörande utrustningen krävs här rent tekniskt ett antal olika komponenter samtidigt för att det skall vara uppfyllt. Där krävs:

  i) Hårdvara, en apparat, dvs dator och en skärm,
  ii) programvara för att hantera olika sorters information, en webläsare tex, och
  iii) en tjänst, ett abonnemang, prenumeration på tillgång till information, en uppkoppling.

  Redan det är lite knepigt att få ihop ’avsedd för mottagande av TV-utsändningar’, för samtliga delkomponenter, som alltså finnas samtidigt men anskaffas separat. Men det är den trejde punkten iii) som jag här siktar in mig på:

  I stort sett alla privatabonnemang har en begränsing i GB på hur mycket man kan hämta hem. Och skulle man använda datorn ’ avsedd som TV’, dvs ha den på, skulle detta tak nås ganska snabbt för ’normalt’ TV-tittande.

  Följden av detta är att internetuppkopplingen omöjligen kan anses duga som ’avsedd’ för TV-tittande eftersom inte ens RIK, och definitivt inte lagen kan hävda att en dator+uppkoppling inte (oftast främst) används till helt andra saker än just TV-tittande. Och dessutom är en uppkoppling med begränsat GB-tak inte tillräcklig för att ta emot hela utbudet. Detta innebär att brukaren, måste välja vilka program den skall titta på, och då blir det en on-demand funktion, som ju är precis som det också funkar. Man surfar dit man vill, och låter bli sådant man inte vill (snålar med GB). Och i detta sammanhang gär man det just därför att utrustningen/tjänsten har begränsningar, dvs inte är avsedd för TV-mottagande

  • När det gäller om RIKAB (Radiotjänst i Kiruna AB) måste ta ärendet till Förvaltningsrätten så står det så i lagen, så jag skulle säga att det är tvingat så länge som RIKAB inte ändrar sitt beslut.

   Men, du har rätt i att även om RIKAB är ett privatägt bolag räknas TV-licensen som en statlig avgift, det har högsta domstolen avgjort. Det gör dock ingen skillnad så länge som det är RIKABs beslut som du bestrider (eftersom den resulterar i den då felaktiga TV-licensen).

   • Jag tror faktikst du har fel där. Om RIKAB ’beslutar’ att du har TV-mottagare så måste du betala. Du kan begära att de omprövar sitt beslut. Och du kan sedan överklaga deras beslut till förvaltningsrätten. Och du kommer nästan säkert att få rätt (senast) där, men troligen innan ifall du bara är tillräckligt enträget klargör att du inte nöjer dig.

    Men! Innan du får en omprövning eller deras myndighetsbeslut upphävt i domstol måste du betala under tiden ärendet prövas.

    Vad lagen säger är att RIKAB måste vidarebefordra ärendet ifall man inte godtar deras beslut (eller omprövning). Men det är en helt annan sak.

    • Det är en tolkningsfråga och domstolens avgörande är alls inte entydig. Det stämmer att det är en statlig avgift och att man därför måste betala den, men det går absolut att diskutera om allmänheten uppfattar RIKAB som en myndighet samt om RIKABs beslut verkligen är ett myndighetsbeslut. Det är därför jag rekommenderar att man låter bli att betala. Eftersom det inte är entydigt vad som är rätt i varje enskilt fall, är det okej att utgå från gängse praxis nämligen att inte betala fakturor som är tvistiga.

 16. Vidare är det förstås närmast omöjligt att argumentera att en apparat köpt och ffa tillverkad innan 2013 redan då skall ha varit avsedd för att nyttja tjänster som ett programbolag gör tillgängliga via internet någon gång (och eventuellt) i framtiden. Det går alltså inte att argumentera att betydelsen av lagtextens ”utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program” uppstår i efterhand genom ny teknik, mer bandbredd eller i sagda fall, att någon väljer att (eller bara kan, rent tekniskt) tillgängliggöra ngt på allmän plats.

  Jag anser att rekvisitat ”är avsedd för” närmast omöjligen kan tolkas så som RIK vill göra gällande.

  En annan detalj om samma sak är att man från RIKs sida hävdar att detta skulle vara ngt som gäller sedan mars 2013 (?) eller ngt dylikt.

  Lagens nuvarande form är från 2009 (började gälla 1e jan, 20101)

  Om deras tolkning skall ha stöd i lagen (vilket jag inte tror) har den gällt iaf sen minst 2010. Dvs när de säger att man nu skall betala för detta (pga att tablån tillgängliggjorts) så har inte heller detta ngt stöd i lagen. Utan skall just ses som ett nytt försök att (med ytterst tveksamma medel) tilltvings sig k’kunder’ som uttryckligen inte vill vara sådana. Och iom att deras påståenden på så många punkter tycks stå i direkt strid med lagens bokstav och med dess förarbeten är det väl närmast ’bedrägeri’ de ägnar sig åt i telefon.

 17. Emil, en affärsidé: skicka faktura till alla i världen som har tillgång till Internet.
  Nu vet jag inte om jag menar eller skämtar – för det är just sån logik som Radiotjänst driver.
  Men tack för alla dina texter, Emil.
  Också tack till alla som kommenterar och håller sidan aktiv.

  Seriöst, jag är så förbannat att jag har svårt att artikulera mig på ”korrekt” sätt.
  Jag har aldrig I mina 62 år ägt en dumburk och aldrig varit intresserad om TV programmet vare sig I ”hemlandet” eller I ”det Nyalandet”. Mina sambos 20år gammal 15 tummare Philips har hamnat på tippen när vi flyttade ihop. Det blev ”pain in the ass” att göra sig av med Radiotjänsten. Men belåning var en ny livs dimension och livskvalité utan dummburken.
  Nu är de tillbaka! BANDITER!
  Fyyyyy fan hur kränkta vi känner os. Tror att det blir lugnare om det var Hels Angels som bankade på med baseball trä. Skillnad?
  Men till saken: Vi kan inte bestämma os om vi först ska be om omprovning eller ska vi bestrida direkt? Om jag har förstått rätt så är det inte någon praktisk skillnad om man ber om omprövning eller bestrider? I vilket fall som helst så går ärendet vidare till rätten, eller?
  Vi vill inte heller ljuga att vi inte har någon dator och/eller uppkoppling. Det har vi och vi behöver det för vi båda driver var sin vinstdrivande hobby (som vi kan styrka med länkar till webb sidor) som I sin tur ger ”butter on the bread”. Det är en betydande och behövande inkomst, alltså. Radiotjänst kommer nu med utpressning – så känns det.
  Nej, vi är inte snåla. Ibland t.o.m. dyker upp tankarna att betala och göra sig av med banditerna. Men det känns så orättvist mot oss själva och mot alla andra. Man borde väll kämpa mot orättvisor I samhället eller? Hur kommer det att sluta om alla bara lägger sig platt?

  • Mitt förslag är att alltid bestrida de fakturor man tycker är felaktiga. Radiotjänst kommer att använda sig av sin omprövnings-process oavsett om man bestrider eller hänvisar till omprövningsrätten.

 18. Fick ett svar ifrån radiotjänst nyss och dom ignorerade i princip allt jag hade skrivit för att skriva ut ett standard meddelande.

  ”Hur kan min dator vara avsedd för att se på tv med? Jag har inte skaffat den för det ändamålet.”

  En dator är avgiftspliktig även om den också kan användas för annat ändamål. Begreppet ”avsedd” innebär att det är tillräckligt att ett av dessa användningsområden är att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program. (I prop. 2005/06:112 s 92).

  Man blir så trött.

  Jag lär få ett papper hem med krav på betalning, kommer att skicka tillbaka det med hjälp av denna sida.

  • Tack för dina inlägg, det enda av juridisk vikt, på denna sida. (även ett tack till Emil för forumet).
   Då det enda som betyder något, avseende datorinnehavande ”TV-licens-skolkare” är tolkningen av ”…utrustning avsedd att ta emot…” där ordet ”avsedd” är nyckel.

   • Det är helt korrekt. Men ordet avsedd är möjligt att misstolka, särskilt om man saknar språkkunskaper samt teknisk kompetens.
    Vi har tillverkarens avsikt med produkten. Vi har försäljarens avsikt med produkten. Vi har vår egen avsikt med produkten. Vi har politikernas/lagstiftarnas syn på produkten. Vi har Radiotjänsts avsikt med produkten. Lagstiftaren har i syfte att vara teknikneutrala låtit bli att klargöra i större detalj vad som ska räknas som Tv-mottagare, det har gett Radiotjänst möjligheten att tolka ”avsett” helt fritt.

 19. Hej Emil.
  Jag har idag göt första gången fått en faktura ifrån RT. Denna är tydligen redan den andra påminnelsen plus att det står att räkningen kommer att skickas till Kronofogden om jag inte betalar fakturan. Så här är situationen, lite komplicerat men hoppas att du hänger med 🙂

  Jag är skriven i Gbg men bor hos mina föräldrar i Skåne då jag jobbar här nere nu. Innan jag flyttade in hos dem igen bodde jag i andra hand hos en tjej men sen var jag tvungen att flytta därifrån och jag hamnade hos mina föräldrar. I julas köpte jag en ny tv till de för att de har hjälpt mig så mycket plus att jag då fick möjlighet att ha deras gamla tv inne på mitt gamla rum hemma hos de. I övrigt äger jag själv ingen tv då jag knappt är uppe i Gbg och nu kommer jag att flyta ner till Skåne för gott men jag har ju fortfarande ingen tv som jag själv äger. Att det ska ha kommit fler räkningar på detta är jag helt främmande med då inga räknignar har kommit till min adress i Gbg vilket det helt plötsligt gjorde idag. Det jag misstänker är att de kan ha skickat de första räkningarna till lgh där jag bodde i andra hand då jag på den tiden hade gjort en tillfällig adressändring hos Skatteverket, vilket jag kom på att jag hade glömt att ta bort och denna adress togs bort förra månaden hos Skatteverket.

  Har de rätt att ta betalt av både mig och mina föräldrar bara för att jag är skriven i Gbg? Jag är på väg att flytta helt nu och har sagt upp min lgh i Gbg men jag har nu bara 4 dagar på mig att betala deras faktura med tanke på all strul och jag har ingen aning om vad det är som kan hända.

  Ringde de idag men fick inget svar och nu har jag tänkt att skicka en bestridning på fakturan. Men vad kan hända nu med tanke på allt och art det är så kort varsel med allt?? Jag kanske hinner få mig en anmärkning innan min bestridning hinner fram :(?? Just nu är jag mest orolig för att få mig en anmärkning!

  Ska jag kanske ändå betala fakturan å sen kräva återbetalning?

  En sista sak… hur gör de egentligen för att ompröva ett beslut?

  Tusen tack på förhand!
  Med vänlig hälsning,
  Nenne

  • Hej, Nej Radiotjänst har inte rätt att ta betalt två gånger för samma hushåll (du bor i samma hushåll som dina föräldrar) så det är bara att begära omprövning. Du innehar heller ingen Tv själv, det var en gåva till vänner/familj/dylikt och det gör också att du har grund för en bestridan.

   Gör som jag har beskrivit för att bestrida fakturan, och du kan skriva precis som du skrivit till mig här. Var noga med att ta kopia på överkryssade fakturan plus brevet så ska det inte vara någon skillnad att det är en påminnelse…

   Radiotjänst har en omprövningsrutin, men oftast så innebär det bara att de tittar på fallet igen och beslutar exakt likadant… Det är mycket svårt att övertyga Radiotjänst om att de har beslutat fel tidigare, men man kan alltid överklaga ett omprövat beslut till förvaltningsrätten som på bättre sätt tar hänsyn till ens personliga förutsättningar.

   Följ min process, och hör av dig igen om du behöver mer hjälp.

   • Hej igen och tack för sitt snabba svar! Undrar bara om det verkligen räknas som samma hushåll då jag fortfarande är skriven på adressen i Gbg men ja, jag bor hos de mer eller mindre 7dgr i v. Sen undrar jag om detta trots bestridningen kan ge mig en anmärkning? Efter att ha läst allas inlägg verkar det vara som en omöjlighet att bli av med de!
    Det jag inte begriper är hur de kan skicka en faktura bara så där, rätt upp å ner, trots att de inte ens har sett mig köpa tv:n och/eller vet om den var en gåva eller inte som det helt och hållet var i mitt fall. Har de verkligen rätt att göra så här? Helt otroligt!
    Tack igen! Med vänlig hälsning,
    Nenne

 20. Hej.

  Det senaste inlägget som har gjorts här är mitt. Nu har jag pratat med RT och de gick med på att ta bort min faktura eftersom de både hade skickat fel den första fakturan och den första påminnelsen plus att TV:n inte ens ägs av mig! Tack och lov!

  Däremot fick jag en fråga ifrån tjejen jag pratade med om vad jag hade för en typ utav telefon. Jag ställde en motfråga och undrade varför hon ville veta detta samtidigt som jag sa att telefonen som jag använder inte är någon telefon som är avsedd för att ta emot tv-mottagning. Hon vägrade att sluta prata om det och undrade vad det var för telefon jag hade även i mitt jobb men lika mycket som hon var envis var jag envis tillbaka och jag gav mig inte om att få veta varför detta var så viktigt för henne. Då började hon helt plötsligt, trots allt jag sagt, att vilseleda mig kring en s k smart-phone inom mitt jobb och jag sa att jag inte ägde en sådan smart-phone! Sen kom en fin kommentar:
  ”Det kvittar vem det är som äger en smart-phone, om det är du privat eller ditt företag, för om du tar med dig telefonen efter jobb och det är en smart-phone så måste du betala en TV-agift. Alla som har en smart-phone måste betala en avgift till oss ser du!”

  Detta var hennes egna ord och mitt svar var att nej jag äger ingen sådan telefon. Jag hoppas innerligt att hon tar bort min faktura, vilket hon har sagt att hon ska göra men två frågor:

  1. kan jag lita på att hon verkligen tar bort mina fakturor?
  2. stämmer det verkligen att man måste betala en TV-avgift för en smart-phone och det hon sa till mig?

  Tjejen sa aldrig sitt efternamn men har iaf skrivit upp hennes förnamn då detta var det enda hon uppgav, tyvärr!

  Tack igen!
  Mvh

  • Om hon har sagt att hon ska ta bort dina fakturor så borde hon rimligtvis göra det också. Men det enda sättet att veta säkert är att vända sig till Radiotjänst och höra om fakturorna faktiskt är borttagna.

   Radiotjänsts tolkning är väldigt bred och ja, de räknar smartphones som Tv-mottagare. Det har ännu inte prövats om Radiotjänsts tolkning är korrekt men jag anser att RIKAB har fel.

 21. Hej
  Jag fick ett brev att Radjotjänst i Kiruna AB har tagit emot mitt överklagande men de har inte ändrat beslut och har derför skickat ärendet till förvaltningrätten.
  Jag sade till dem att jag har bara två bärrbara dator och bredband.Efter det fick jag faktura.Nu ska jag vänta på beslutet.
  De skriver om tv-motagare
  http://windows.microsoft.com/sv-se/windows7/tv-on-your-computer-understanding-tv-signals-and-tv-tuners

  Tack för hjälp med den här sidan.

  • RIKAB omprövar generellt inte beslut som de har tagit om man inte kan hänvisa till domstolsbeslut eller liknande som visar att Radiotjänst har fel. Så det är absolut inget att vara orolig över. Lycka till.

 22. Har bestridit fakturan, precis som du skriver. Har ingen tv, men jobb dator och internetuppkoppling för att kunna jobba hemma. Nu har jag fått brev om omprövningen som jag kan överklaga. I brevet står att eftersom jag har dator och internetuppkoppling måste jag betala, annars går fakturan till Kronofogden direkt. Bra tips vad som ska stå i överklagandet?

  • Jag skulle skriva något såhär: ”Hej, jag överklagar beslutet eftersom jag helt saknar Tv-mottagare i mitt hushåll. Jag har visserligen Internet-abonnemang samt jobbdator men det är inget jag kan kolla på tv-utsändningar med utan det är enbart för att kunna jobba hemifrån.”

   • Hej Emil, Nu fick jag beslut på detta. Då skriver dom att det spelar ingen roll att inte jag som äger datorn…jag skall betala ändå. Intressant….

 23. Tack för information!

  Tidig lördagskväll den 11 maj fick jag, en rabiat tv-hatare påringning från detta Kirunabolag och medgav naturligtvis datorinnehav. Har haft PC sedan 1990, modem sedan 95, och efter några år ”påtvingat” bredband som huset installerade och lade på allas hyror.

  Jag har alltid använt datorn för text och enklare grafikarbete och under 00-talet för deltidsjobb hemifrån, bl.a. översättning och dataprogrammering. Jag har aldrig ens besökt SVT:s sidor och har inga planer på det heller (har däremot kollat in P1:s sändningslistor på sr.se ibland..)

  Är så ”ovisuell” att jag inte ens följer YouTube-länkar mina intellektuellt förslappade bekanta skickar med oroväckande ökad takt. (Orkar ingen skriva text längre? Är det länk till någon annan som PRATAR i bild på YouTube som gäller?)

  Jag förstår av denna sida att RKAB rutinmässigt ignorerar ”bestridda fakturor”

  RKAB tog god tid på sig att skicka fakturan som kom idag, 130521. Den kommer därför med all säkerhet att hinna förfalla (130610) innan RKAB skickar ut sitt tydligen rutinmässiga NEJ till bestridandet, och föreslår överklagan.

  Ska jag alltså pytsa ut 500:- för något jag inte ens utnyttjar tills ärendet är utrett? Kan jag inte bara ignorera påminnelser och straffavgifter eftersom det är här så befängt att RKAB aldrig kan få rätt? Krav på diverse påminnelseavgifter måste väl falla de också, när RKAB till sist biter i gräset för sitt fascistoida försök att tvångsansluta hela svenska folket?

  Beträffande argumentation i sak. Jag hittar inget inget på den här sajten som toppar det en KTH-professor sade i SvD i mars. Är KTH-professorns argumentationslinje också din linje till varför t.ex. en dator (utan tv-kort) + en vägg med bredbandsuttag inte kan sägas utgöra en tv-mottagare?

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/radiotjanst-foljer-inte-lagen-i-synen-pa-dator_7968578.svd
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/radiotjansts-tolkning-leder-till-godtycke_7979288.svd

  • Så länge du bestrider så som jag föreslår så gör det ingenting att fakturan förfaller, eftersom Radiotjänst redan har fått in ditt omprövningsbrev. Däremot om du vill vara säker kan du betala fakturan, då blir Radiotjänst återbetalningsskyldig om det visar sig att de har haft fel. Lycka till.

 24. Deras resonemang känns lite konstigt. Bara för att jag har en dator betyder det inte att jag vill kolla pa svt play, lika lite som att jag har tänkt att mörda nágon bara för att jag gár in pá Jula och köper en kniv, för det vet ju alla, att en kniv kan användas för att mörda en annan person med. Det är överdrivet, men känns som samma resonemang..

 25. Hej! Väldigt intressant läsning!
  Jag blev uppringd av Radiotjänst men svarade att jag inte kunde prata då jag stod på gymet o strax skulle kliva in på ett pass. Hon som ringde frågade då om hon fick återkomma o jag svarade ”helst inte men jag antar att jag inte kan hindra dig”.
  Fick efter en vecka en faktura för Tv-innehav?! Ringde direkt och fick veta att ”säljaren” noterat att jag svarat att ”jag har full tv-utrustning hemma” och att jag därmed är skyldig att betala tv-Livens.
  De hade inga samtal inspelade sa de då jag krävde att de skulle lyssna på ljudbilden från samtalet.

  Har bestridit och påtalat att deras säljare ljuger men får till svar att ord står mot ord o h att jag måste betala annars skickar de ärendet till Kronofogden.

  Regelvidrig behandling skulle jag säga!!

  Några tips och råd till mig? Jag kommer troligen polisanmäla där det är ren lögn att jag svarat som de säger att jag gjort.

  //Annica

  • Polisanmäla är svårt. Det är som sagt ord mot ord.

   Det jag skulle göra är att ringa upp, be att få be kopplad till personen som ringde dig tidigare och fråga (vänligt) hur den personen kunde tolka ditt svar som att du har full tv-utrustning hemma? Troligtvis får du inte prata med den personen, eller någon ansvarig, men det visar att du inte bara bråkar för bråkandes skull.

   Därefter bestrider du fakturan och skickar med informationen att ”Radiotjänsts personal har misstolkat informationen att du var på gym med att du innehar Tv-utrustning. Att du har försökt ringt och prata med personen eller ansvarig, men att det inte kom till en lösning, samt att du såklart inte innehar någon utrustning som kan ta emot Tv-utsändning”. Du kan skriva med lite mer om tidpunkter om samtalen, men försök hålla meddelandet kort och tonen vänlig. Radiotjänst kommer tolka bestridan som en begäran om omprövning, och processen har jag beskrivit därifrån.

   Lycka till.

 26. Vi funderade egentligen t.o.m. att köpa en dumburk i snar framtid.
  Men efter att ha upplevt dem här trakasserierna från radiotjänst – NEJ TACK! Var i helsike hittar de sina anställda? Så otrevliga… ja, rena psykopater.

  Som sagt innan, vi ville inte ljuga. Vi förklarade att vi har men använder datorer och Internet för deltid jobb och att vi saknar både, tid och intresse för att kolla på TV. Självklart, de struntar i det och svarar med en ny faktura och bl.a. :
  ”…En teknisk utrusning kan ha ett eller flera användningsområden. Begreppet ”avsedd” innebär att det är tillräckligt att ett av dessa användningsområden är att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program (prop 2005/06:112, s.92). bla bla bla…” Men samma ”prop” också seger på sida 89:
  ””Skyldighet att betala medieavgift skall dock inte föreligga vid innehav av sådan teknisk utrustning som endast genom anslutning till Internet tar emot utsändning eller vidaresändning av tv-program från SVT, SR och UR.”” (Bland remissvaren invänder SVT, SR och UR samt PTS och TeliaSonera mot förslaget. Regeringens förslag bortser dock från invändningen).
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/radiotjansts-tolkning-leder-till-godtycke_7979288.svd

  Det är alltså alldeles klart att de inte har någon lagligt stöd för sin rövaraktivitet.
  Det är alltså lysande klart!
  Det som jag undrar om och saknar är almen debatt om saken. Och har inte åtminstone någon av politiker tänkt sig uttala om frågan? Japp, min förtroende för staten börjar vackla. Vad händer om HellsAngels ringer och ”bjuder” på sin t.ex. ”försäkring” tjänst? Kommer jag/vi få samma stöd som med det här?

  I alla fall, vi överklagar detta. De skickar till Kronofogden. Vi bestrider igen!
  Sedan, om det kommer så långt, seger vi up Internet abonnemang och förlorar några 1000lapar per månad pga. att radiotjänst tvingat ifrån oss ett viktigt verktyg för inkomstdrivande verksamhet.
  (Hm… undrar nu om polisanmälan och skadestånd för utebliven inkomst??)

 27. Radiotjänst har under tidigare samtal sagt att de fått uppgifter från Com hem att man är kund hos de och informerat att man då måste betala tv-licens. Nu har de skickat en faktura där det står att de har fått uppgifter från Com hem att vi har utrustning från Com hem som är avsedd för tv-mottagning. Får Com hem lämna ut uppgifter om sina kunder? På com hems hemsida skriver de att de enligt lag måste rapportera till radiotjänst men var hittar man paragrafen som säger detta?

  • Radiotjänst använder sig av lagtextens paragraf om att de som yrkesmässigt överlåter (säljer) eller hyr ut tv-mottagare ska anmäla detta till Radiotjänst.

   Det är lite tveksamt om alla dekodrar räknas som Tv-mottagare, men den utrustning som ComHem skickar ut (hyr ut eller lånar ut) räknar ComHem som Tv-mottagare och det är därför de rapporterar detta. Det är absolut ett visst integritetsbrott och det är osäkert vilken och hur informationen sparas hos Radiotjänst. Dock eftersom det är lag är det svårt att driva något mål gällande det. Man (= riksdagen) måste ändra lagen i så fall och det kräver att man har ett politiskt parti med stark integritetsförståelse i regeringsposition. Så det är svårt.

 28. Hej Emil..
  Står i samma situation som de flesta ovan.. Blev uppringd och RT fick trick’sat ur mig att jag hade internetuppkoppling, varpå jag flux fick en faktura framsänd. Skrev en fyllig protest med begäran om omprövning, och står nu inför ett överklagande av det ”beslut” som de svarade med.
  Jag är medveten om att det är först nu slagsmålet verkligen börjar.

  – Några frågor till dig :
  Har du någon info om ifall din ISP är tvungen att uppge vem de har som kunder ?

  I svaret från RT står att ett icke godtaget överklagande skickas vidare till förvaltningsrätten ..
  Vad händer då där ? – de tycks ju inte vilja ta i saken med tång…

  En tredje fråga : Du är ju med i PP. Hur ställer de sig till alt detta ?

  Jag har skummat PP’s hemsida, men hittar bara ett uttalande om saken – ?
  Har övervägt att gå med i PP av andra grunder, då jag värnar om full frihet för det enda media som verkligen ger folket den information och makt som nuvarande makter helst vill förvägra folket.

  Men, vore inte denna fråga en sak som kunde få PP i rampljuset..?
  Det finns ju massor av unga (studerande) som redan valt bort propagandamaskinen (TV) och som nu tvingas att betala eller processa.. jag ser stora möjligheter för publicitet och tillslutning genom ett aktivt stöd från PP för dessa drabbade.

  Förutom alla andra som likt jag drabbas av denna ”entrapment” som Tv-bolagen orsakat, genom att utan att fråga någon gjort en vara tillgänglig, och nu vill tvinga alla att betala för den, bara för att den finns där. – Lika logiskt som att begära att alla skall betala busskort, då det finns bussar.

  Mvh. Kenneth J.

  J

  • Ingen Internetleverantör jag känner till lämnar kundspecifik information till Radiotjänst. Det är svårt att se lagligt stöd för sådan informering eftersom även med Radiotjänst breda tolknings av Tv-mottagare är Internet-tjänsten bara en tillhandahållen tjänst.

   Det är dock möjligt att det finns någon ISP som lämnar ut sådan information frivilligt. Du får kontakta din ISP och fråga.

   Omprövningsrutinen är:
   * Du klagar. Radiotjänst återprövar fallet. Vanligtvis kommer de till samma slutsats. Då kan du överklaga.
   * Du överklagar. Radiotjänst återprövar fallet. Vanligtvis kommer de till samma slutsats. Då skickas överklagan direkt vidare till Förvaltningsrätten.
   * Förvaltningsrätten kommer troligtvis efterfråga mer information från dig, och därefter göra ett avgörande.

   Så normalt är Förvaltningsrätten ditt hopp. Det är ett antal liknande fall som ligger hos Förvaltningsrätten just nu, men så vitt jag vet är det inget som är avgjort än.

   Piratpartiet anser att Public Service ska finansieras via skattesedeln. Jag har skrivit en del om det, men framförallt har Piratpartiets partiledare Anna Troberg skrivit om Piratpartiets ställningstagande.

 29. Radiotjänst’s politbyrå (läs styrelse är politiskt tillsatt) räknar med att ytterst få enskilda medborgare har tid och ork att processa mot dem. Ett avgörande i ev. högsta domstolen eller Europadomstolen kan ta flera år.

  Det vore principiellt intressant att driva ett sådant mål. Kanske kan någon av Timbro’s underorganisationer vara med och finansiera en process?

  • Du har mycket rätt i att Radiotjänst har en process som utgår ifrån att ingen orkar argumentera med dem. Jag har de senaste månaderna hört många vänner och bloggbesökare som sagt just att de inte orkade stå mot Radiotjänst, det finns viktigare saker i deras liv. Och jag förstår dem.

   Jag vet inte om någon tankesmedja vill ta på sig att driva ett sådant fall, du får nog höra med dem om det. Jag har sedan många år krävt att Radiotjänst ska läggas ner och det är först nu som jag märker många fler röster om samma sak. Det finns flera partier som driver frågan om att Public Service ska finansieras på skatten, så förhoppningsvis är vi där snart.

 30. Hej, jag har en nyhet ! som kommer i slutet här ( administativ fadäs av av RJK) men i stort så gäller följande: Efter att ha blivit upppringd på ( givetvis) anonymt nr frågade uppringaren om vi hade ”tv i huset” . jag svarade då att jag bor i ett hus uppdelat på bostadsrätter och att det finns tv i huset, men att jag inte vet vem , eller var och att jag saknar digital tv box, resp tv. Som vanligt slutade det med ” ja men du har ju talat emot dig själv det finns tv i huset etc..” ( bor i en stor villa uppdelad på 4 bostadsrätter). Jag bestred räkn enligt dina direktiv, all ok så lång men; ” du måste betala räkn annars går till kronofogden” står på omprövnings brevet. Jag kommer naturligtvis överklaga enligt praxis, och kommer ange att min dator används till arbete etc.. Nu kommer hooken: Till min förvåning har de skrivit förfallodag 2013-05-07 på fakturan de skickat med, på samma faktura står det sista bet. dag 2013-06-07. Mig veterligen är förfallodag samma som sista bet dag/ faktura ska var inbetalad, vilket i sådana fall innebär att det, utifrån en ytterst tveksam utgångsanmälan om tv innehav , dessutom har begåtts ett formellt administrativt fel, vilket jag kan åberopa till juridiska gruppen som signerat min omprövning fr RJK. Utöver det undrar jag om man kan skäligen åberopa merarbete/ nerlagd arbetstid samt ränta eftersom de är så fräcka o inkräver inbetalning innan ngn officiell prövning är gjord , ens från deras egen sida (!). tack för dina skrivningar om detta ämne o låt oss nu se fram emot 2014, när det dras på inkomst tax för alla, för vi alla är svt tittare mer eller mindre, men vissa via restauranger , vänner m.m

 31. Hej Emil,
  Jag bestred den första fakturan, och har fått avslag där de uppmanar mig att betala
  eller överklaga deras beslut. Där de samtidigt skriver för
  att skrämma (om du anlitar ombud ska en fullmakt…..) känns det som.

  Och hoten är inte slut där.
  På detta roliga beslut har de en ruta där det står.
  Du MÅSTE BETALA radio- och tv avgiften till dess att Radiotjänst har fattat ett annat beslut.
  Om du inte betalar skickas skulden till kronofogden.
  Jag kommer att fortsätta bestrida, men att betala är för mig som att man godkännt, och
  kommer RIKAB hävda att man accepterat avtalet man aldrig ingåt.
  Och de kommer aldrig att betala tillbaka.
  Om man hela tiden bara skall överklaga till Radiotjänst kommer man ju aldrig att få rätt,
  det måste få avgöras i en annan instans. Och de kommer inte ta det vidare.

  För mig känns det som att de bara är hur de har beslutat att tolka lagen. (till sin fördel)
  Vilket jag inte tolkar den på.
  Enda sättet att få slut på den förföljelse som RIKAB håller på med är att det avgörs i domstol
  eventuellt i europadomstol.

  Men här sitter ett AB med jursiter och skrämmer svenska medborgare att betala grundat på
  tolkningar, det hela påminner mig om maffians beskyddarverksamhet.
  Och om de nu hade haft någon laga grund hade jag väl varit polisanmäld eller stämd.

  De har inte ens vett att avvakta den stämning de har fått.

  Har du några råd?

  Underbart att du tar upp detta och att vi som sitter i det här inte är ensamma.

  Mvh
  Roger

  • Tyvärr har Radiotjänst formellt rätt i att eftersom själva Tv-licensen är en statlig avgift så måste du betala den, oavsett om den är felaktig eller ej. Det finns ett beslut i Högsta domstolen som anger det. (Det är alltså inte enbart Radiotjänsts tolkning.)

   Dock tycker inte jag att det är rimligt att ha ett annat tillvägagångsätt när det gäller ett företag om man jämför med andra aktiebolag, så jag rekommenderar att fortsätta bestrida fakturorna. Ta kopior och se till att vara i kontakt med Kronofogden om Radiotjänst skickar fakturan dit. Det finns en risk att Kronofogden hanterar Tv-licens-ärenden på ett separat sätt just eftersom det är statlig avgift, men du borde få reda på det när ärendet kommer till Kronofogden i så fall.

 32. Hej, och tack för en bra sida.

  Synd att jag inte hittade den tidigare då radiotjänst ringde mig för drygt en månad sedan. De ringde skyddat och presenterade sig lite snabbt för att sedan fråga ifall jag betalade mina räkningar hemma vid en dator. Efter att jag svarat ja (även om jag var väldigt sugen på att bara lägga på) så sa hon att en faktura kommer inom ett par dagar då en dator med internetuppkoppling är licensbelagd utrustning. När jag protesterade så sa hon bara att jag skulle ringa deras jurister ifall jag var missnöjd med beslutet.
  Några dagar senare kom en faktura som jag lät ligga tre veckor ungefär, under tiden kollade jag runt lite på nätet för att se mina alternativ men beslutade sedan för att ringa och säga att jag sålt datorn och fick på så vis betala för en månad. Det gick smidigt och hon i luren sa upp ”abonnemanget” utan att ens blinka.
  ”Bra” lösning ifall man inte har kunskap eller ork att bestrida sin faktura. I mitt fall handlade det lite om både och men framför allt blev jag av med dom snabbare på det viset.
  Nästa gång kommer jag dock vara mer förberedd och tänka till innan jag ger något svar!

  /Pierre

  • Du är inte ensam om att lösa det så. Det är mycket tråkigt att Radiotjänst på så sätt kan lura till sig månadsavgifter, men jag förstår absolut att man går på det. Jag tycker att Radiotjänsts beteende knappast kan vara lagligt.

 33. Bra tips, är nästan hundra procent på att de ringde mig igår från dolt nummer (svarade inte). De har tidigare ringt mig på söndagskvällar så det är ett hett tips, tror de ofta ringer på då nämligen.

 34. Jag är riktigt arg på hur Radiotjänst beter sig och håller på att trakassera folk.
  Jag själv har blivit uppringd och fått mängder av brev skickat till mig. De ringde för några veckor sedan och frågade om TV och dator och jag sa ”Nej, här finns inget sådant”.

  Hon fick mig dock att bekräfta att jag har internet uppkoppling men jag hävdade att jag använder detta för att spela och ladda ner demos till mitt Wii och Xbox 360 som det inte är någon betalningsplikt på och använda dem kan man ju göra på en data skärm eller projektor. Hon sa att hon skulle återkomma, vilket hon inte gjorde och efter några veckor (idag) så fick jag en faktura i brevlådan!

  Jag sa ju att jag inte hade någon mottagare så hur fan kan de då skicka en faktura…när blev ”Nej” ett ”Ja”. Fascist fasoner säger jag, de snor ens tid och energi.

  Hursomhelst så gjorde jag som jag gjorde första gången de skickade en räkning på slutet av 90-talet, jag skrev på fakturan att detta inte stämmer att det var fel också skickade jag tillbaks den.
  Denna gång skrev jag att det ej fans någon mottagare eller sådan utrustning mitt hem. Första gången så gick det ju bra men tvivlar på att det funkar denna gång.

  Jag tänker aldrig mera svara i telefonen då det ringer någon på dolt nummer eller ett nummer jag inte känner igen. Så tråkigt att det skall vara den här olustiga känslan som befinner sig. Inte ok att det skall vara på detta sättet, våran integritet kränks och man kan ju fråga om det är ok med de angiverierna som pågår då de tjuvlyssnar utanför folks dörrar och tittar genom folks fönster..finns lagar som säger att detta beteende är brottsligt. Så mycket mera jag skulle kunna skriva men jag blir bara på dåligt humör så jag slutar här.

  Upp till kamp i mot Radiotjänst, vägra betala!!!

  • Du är absolut inte ensam. Sedan i februari tolkar de ”jag har Internet” och ”jag har ” som att man har en avgiftspliktig utrustning. Det ligger en hög av fall hos Förvaltningsrätten, men eftersom det inte finns någon tidigare dom att luta sig mot kan det ta tid innan Förvaltningsrätten kan säga att Radiotjänsts tolkning är fel (eller rätt om de nu anser det).

 35. Jag ämnar följa dina råd (tack Emil!) och följa stegen för att bestrida fakturan som nu snart kommer. Eftersom jag inte ville ljuga för dem sa jag att jag inte har TV men däremot dator (ej avsedd för TV-mottagning!), men det hjälpte ju inte — fick bara informationen över telefonen att faktura kommer på posten. Om jag nu skriver i mitt brev att jag ”inte har någon utrustning avsedd för mottagning av tv-utsändningar i hushållet”, kommer de då bara svara ungefär att ”jo, du sa ju att du hade en dator samt internet”, och därmed ej godkänna min överklagan? Vad gör jag då? Överklagar igen? Eller måste de gå till förvaltningsrätten för att kunna kräva mig på pengar?

  • Radiotjänst har inte rätt att låta bli att godkänna överklagan så länge det inkommer i tid, eftersom det rör beslutet i sig och inte underlaget till beslutet. Skulle de inte godkänna din överklagan kan du vända dig till Justitieombudsmannen som är till för just sådana situationer.

 36. Hej Emil.
  Jag bestämde mig för att ta striden mot radiotjänst eftersom jag liksom du tycker att de tolkar lagen helt fel. Jag har dator, men ingen tv och kollar i praktiken aldrig på tv-sändningar över internet. Mest handlar det för mig om den moraliska frågan, snarare än pengarna och ifall jag vinner tillbaka mina 519 kronor tänker jag skänka dem till välgörande ändamål, så att ingen kan anklaga mig för att ha drivits av personlig snålhet.

  I alla fall har jag överklagat beslutet och framförallt tagit fasta på två punkter. Dels att en dator faktiskt inte uppfyller den tekniska definitionen på ”mottagare av utsändning/vidaresändning…”. Dels att det faktiskt är teknikens AVSIKT som åberopas, jag hävdar att en dator som är inköpt och tillverkad innan svt och tv4 sände sina program över internet inte kan vara avsedd för att ta emot dessa och att om möjligheten avsetts hade detta ord använts i lagtexten

  Till svar har jag fått att det inte är min ”personliga avsikt” utan den ”tekniska avsikten” som avses, detta för att även t.ex. en trasig tv ska vara avgiftspliktig. De svarar även att det i förarbeten till lagen framgår att ”lagstiftaren menar att sändning över internet är att jämföra med traditionell broadcastingteknik”. Samt hänvisnigar till ett antal lagparagrafer och propositioner. Det som irriterar mig allra mest är att deras jurister HITTAR PÅ begrepp som ”teknisk avsikt” samt att det VET vad lagstiftaren har avsett. Dessutom begärde jag i mitt överklagande ersättning för ränta på den av mig redan inbetalade räkningen.

  Nu ska hela ärendet upp i förvaltningsrätten i Luleå. Eftersom du verkar va insatt undrar jag dels om du vet vilka handlingar som automatiskt kommer in till förvaltningsrätten. Det är ju RIKAB som skickar ärendet vidare och i brevet från Förvaltningsrätten fick jag endast som bilaga RIKABs svar på min överklagan. Men jag antar att även själva överklagan måste ha kommit in till dem i sin helhet. Hur är det dock med mitt första brev som jag skrev till RIKAB, alltså min begäran om omprövning? Och RIKABS avslag? Finns dessa också hos förvaltningsrätten? Bör jag skicka in något mer till förvaltningsrätten? Och ska jag stå på mig om räntan? Jag har rätt att yttra mig senast på fredag.

  Hälsningar
  Niklas

  • Hej Niklas,

   Allt som du har skickat in till Radiotjänst och allt som Radiotjänst har skickat till dig samt Radiotjänsts egna interna anteckningar ska Radiotjänst skicka till Förvaltningsrätten. Jag tror visserligen att de ibland ”glömmer” vissa interna anteckningar, men det är såklart svårt att bevisa. Radiotjänst har alltså krav på sig att skicka samtliga handlingar som är relaterade till ärendet.

   Om Förvaltningsrätten frågat om din syn på saken så ska du skriva ett detaljerat svar till dem. Är du osäker tycker jag att du ska ringa Förvaltningsrätten i Luleå och fråga dem direkt om de behöver något mer från dig.

   Kom också ihåg att Förvaltningsrätten är din chans att få rätt.

   Lycka till.

   Mvh
   Emil

 37. Hej!

  Jag fick ett samtal ifrån RT förra veckan och igår kom räkningen. Jag har ingen tv och äger inte något internet abonnemang vilket jag också sa. Däremot så använder jag mig av mina föräldrars mobila bredband som ingår i deras abonnemang som de har med telia. Jag trodde jag hade ryggen fri men tydligen inte. Jag tycker det är rätt absurt att jag som inte ens äger ”tillgång till internet” ska behöva betala till RT. Jag har inte så mycket att surfa på därav streamar jag väldigt begränsat.
  Ska jag då bestrida det ifrån början eller ska jag be om att bli omprövad?

 38. Hej.
  Radiotjänst har idag (24/6-2013) – enligt en i mitt tycke bacockt dom fått rätt att ta ut licensavgifter från datoranvändare. Kommentarer?

 39. Ett överklagande till Kammarrätten som följd av detta är påbjudet..
  Men vem gör det / hur går det till / Vem bekostar det ?

  Att Förvaltningsdomstolen i RIKAB’s hemstad går på deras linje var väl att förvänta, men ändå blir jag besviken. Tydligen tas det inget hänsyn till att SVT’s förfarande är att betrakta som ”entrapment” – läs, bondfångeri, då de först själva möjliggör nät-tv för senare använda som ett tvingande argument. Hela tv-avgifts systemet är förlegat och djupt orättvist. Det drabbar ensamstående, ofta äldre medborgare hårdast, Om det är ett eller tio par ögon som tittar, om det finns en eller tio ”mottagare” borde påverka betalningen. Annat är inte rimligt.

  Tyvärr så är vi som nu drabbas, datoranvändare utan intresse av tv, en försumbar minoritet som man kallt räknar med att intimidera med Kronofogdens hjälp.
  För den majoritet som nu fogligt betalar tv-licens har nog ej ens tänkt över hur ojämlikt det är,
  så deras stöd kan man knappast räkna med. Fast det är vad saken egentligen kräver.
  En massiv bojkott av licensbetalande tills systemet byggs om, eller läggs ner.

  Emil, – Har du kunskap om hur ett överklagande skall gripas an ?

 40. Nån som vet om utslaget var enhälligt? Ett sånt här mål avgörs väl normalt av en rätt bestående av en domare, jurist, och 3 lekmän valda av politkerna i norrbottens landsting. Att lekmännen i det här fallet skulle gå på RIKAB’s linje är väl rätt självklart, men hur ställde sig juristen till det? Att det redan talas om överklagande antyder väl att domen inte var enhällig. Så än är inte allt hopp ute, i kammarrätten sitter väl enbart jurister antar jag?

  • Det spelar egentligen ingen roll om det är enhälligt eller ej, om man inte vill göra politik av det. Vi kan nog förutsätta att besluten var enhälliga.

 41. Brott mot Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

  I och med kravet på TV-licens kontra dator så bryter man mot artiklar i Europakonventionen.
  (NOT: P.g.a. mycket begränsade ekonomiska tillgångar har jag inte råd med TV-licens. Så för att följa lagen är jag tvungen att göra mig av med datorn.)

  Artikel 8 – Min korrespondens är i datorn. Utan dator ingen korrespondens.

  Artikel 10 – Yttrandefrihet – jag kan inte publicera mina insändare. Utan dator ingen korrespondens.

  Artikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet – jag kan inte delta via Internet. Vilket p.g.a. sjukdom är det enda sättet.

  Kan dessutom inte utföra ärenden där jag använder mig av e-legitimation som Försäkringskassan, bankärende, Skattdeklaration, apoteket, sjukvården etc…
  M.a.o. all kommunikation med omvärlden försvinner.

  • Intressant, men jag är tveksam till att man får igenom det. Även om jag också är Internaut så är lagstiftare och de som tolkar lagar knappast kunniga på vilket hjälpmedel Internet är för alla, oavsett handikapp och sjukdom.

 42. Hej.

  Hur fungerar det om frågan ställs på ett annat sätt? Är Radiotjänst i Kiruna AB ägare till internet? Hur kan de då ta på sig ensamrätten till användandet av detta? Hur kan de kräva avgift för ett system som de inte ligger till grund för att det fungerar (internet alltså)?

  Hur kan de påstå att en dator är en TV-mottagare?

  Enligt Radiotjänst själva: En TV-mottagare omfattar all teknisk utrustning som är AVSEDD att ta emot TV med.

  En dator kan bara ta emot TV om den har ett TV-kort. Annars är det en dator. Att SVT har förlorat tittare på grund av internet är ju tråkigt, men att de sedan fabriserar och anpassar sitt system så att vem som helst kan gå in på deras hemsidor är inte samma sak som att titta på TV. Streaming är som vi alla vet inte förbjudet och vill du ta betalt för det, så skapar du användarkonto till din hemsida. Så att dina avtalskunder eller licenstagare kan se ditt material fritt.

  Eftersom varken SVT, UR eller Radiotjänst är skapare av internet, så måste väl de anpassa sina tjänster efter marknaden, liksom alla andra måste göra. Det måste ligga till deras skyldighet att anpassa sitt system på ett sådant sätt, att det enkom tillmötesgår deras licensanvändare och inga andra?

  Dessutom så hämmar den s.k. nya TV(dator)Licensen den fria marknadsplats som internet faktiskt är.

  Man borde kunna kräva att SVT och UR lägger ner sina hemsidor, då de kränker den privata intigriteten samt hämmar rätten till att själv kunna välja var man vill hämta information!? En form av frihetsberövande i och med deras nya TV-licens på internet.

  Hur ter sig deras s.k. Licenslag på internet om frågorna ställs på detta viset?

  Mvh
  Martin

 43. Hej, idag idag har en professor från KTH uttalat sig i SVD, han ger nedan konkreta tips för överklagande till förvaltningsrätten. Han bygger sin argumentation ( som vi kan använda) på att 1) Den av adobe distribuerade programvaran flash krävs för att kunna definiera en dator som TV-mottagare 2) Att radio tv lagen inte kan gälla SVT play eftersom den förutsätter nedladdning o installation av nödvändig programvara respektive s.k. ”central interaktivitet”. se artikel: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ohallbar-syn-pa-tv-i-datorn_8300482.svd

 44. Det är tacksamt att SvD-Opinion lämnar en rad kommentarer som visar Radiotjänstens och t o m Förvaltningsdomstolens bedrägliga syn på TV-avgiften. Alla dessa kommentarer är en aning invecklade för vanliga läsare. Beviset på att Radiotjänsten är ute och seglar i grumligt vatten är mycket enklare och begripligt för gemene man (men inte för ”gemena” män, som Radiotjänsten och ett flertal ”politiskt förtroendevalda”, vars förtroende är i kris).

  Den lag från 1989 som åberopas för betalning av TV-avgift, när man äger en dator och inte en TV-apparat, blev formulerad och antagen innan intrånget av TV-sändningar i Internet och i datorerna var aktuell. En noggrann läsning av Definitionen i lagens 2§ visar att de som driver denna vidriga fråga läser texten tendentiöst. En ordagrann läsning visar deras förljugna tolkning. Så här lyder 2§:
  ”En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.”

  De som vill påtvinga en datorskatt blundar för ordet ”avsedd”. En dator är inte avsedd för att sända TV. Att man numera också ska kunna göra det, är något som lagens definitionsparagraf inte alls har med att göra. På den tiden då TV-licensen var förknippad med innehav av en TV-apparat, kunde denna apparat (”avsedd” för TV) användas också för att visa exempelvis filmer och diskettinspelade bilder som var oberoende av TV-sändningarna. Vad lagen försökte göra var att förhindra att någon TV-innehavare skulle påstå att han hade TV endast för andra ändamål än TV-visning. Om apparaten var ”avsedd” (säger lagen) för TV, då skulle man inte kunna hänvisa till andra bruk för att
  slippa avgiften. En dator är dock inte ”avsedd” för TV-sändning, även om den kommersialiserade tekniken hittat ett sätt att möjliggöra denna koppling.

  Radiotjänsten (med stöd av den moderata kulturministern och av finansministern, socialdemokraterna i kulturutskottet, framstående vänsterpartister och t o m en domstol – som bryter med sin plikt att tolka noga lagtexter) begår ett bedrägeri utan like.

  Man börjar undra om vi lever i en rättsstat eller om det handlar om en diktatur. Ty det är ”det det är” (DDR).

 45. Om inte förvaltningsrättens felaktiga dom undanröjs leder det till helt oanade konsekvenser. Ceausescus Rumänska oordning? Jaa, det finns visst en editionsplikt i tv-avgiftslagstiftningen, eller? Alla som säljer tv-ar måste anmäla köparen till myndigheterna.

  Så låt oss tänka, snart kommer alla som på minsta sätt hanterar elektronisk information att, i syfte att avslöja alla som kan tänkas ha någon slags även hypotetisk möjlighet att hämta hem tv från svt, och snart andra också, vara i lag tvingade att anmäla till myndigheterna dem som köper en dator, har en dator, har en datoruppkoppling, köper usb-minnen, köper tangentbord, skickar e-post, mottar e-post, ordbehandlar elektroniskt och mycket annat. Givetvis blir det omvänd bevisbörda också, du måste alltså motbevisa alla påståenden, och hur bevisar man att man inte har något. Orwell är bara förrätten.

 46. Jag har nu efter två överklagningar fått avslag om ändring (jag har dator och mobiltbredband genom jobbet och hävdar att dom betalar tv-avgift för sin utrustning) Dom skriver nu att dom skickat ärendet till förvaltningsrätten i Luleå. Vad kommer hända? Dom säger även att jag måste betala under denna tid dom handlägger. Vad säger du om detta? Mvh Tobias

  • Rent formellt så måste man betala ”statlig avgifter”, men räkningen är från aktiebolaget Radiotjänst i Kiruna AB och där gäller att man alltid har rätt (och ska) bestrida fakturan (utan att betala den). Jag tycker inte att man ska särbehandla Radiotjänst, men är du orolig så kan du betala räkningen. Radiotjänst betalar nämligen tillbaka beloppet om Förvaltningsrätten dömer att de har fel.

 47. Hej Emil!

  Jag funderar lite angående situationer då du ställs inför en kontrollant och liknande.
  Jag tänker endast säga: Jag åberopar min rätt som medborgare att inte säga något. eller: Inga kommentarer. För en kontrollant får väl inte på eget bevåg anmäla en persons tv-innehav?
  Jag har alltså då inte ljugit eller utgått med information som gör att jag blir skyldig att betala tvlicens. Det är ju i princip samma sak som att inte öppna dörren.

  Har jag fel?

  Mvv Bob Robert Sjökvist

  • Sverige har inte någon medborgerlig rättighet att vara tyst i frågor där man kan riskera att bekänna något brott, som det är i exempelvis USA. Men det är också så att du inte har något krav på dig att tala sanning när du ställs inför en kontrollant. Så gör det som känns bäst för dig.

 48. Om man har en dator som inte är i brukbart skick måste kan de fortfarande kräva mig på pengar då? 🙂

  • Radiotjänst kan kräva dig på pengar oavsett. För Tv-apparater finns det praxis att man kan göra Tv-mottagaren obrukbar, man kan också plombera ett Tv-uttag, men för privatpersoners datorer behöver man inte kunna bruka utrustningen för att se på Tv utan det räcker med innehav.
   Ett bolag förklarade till Förvaltningsrätten att deras datorer saknade ljudkort, men fick svaret ”Såsom ovan redogjorts för saknar det betydelse för avgiftsskyldigheten om någon del av utrustningen, exempelvis ljudkortet, saknas.”

   Enligt Radiotjänst och Förvaltningsrätten verkar det som om även obrukbara datorer är avgiftspliktiga och därför kan Radiotjänst kräva pengar ändå.

   • Den här typen av beteenden hör inte hemma i en rättsstat utan i DDR eller en fascistisk regim. Och det märkliga är att Justitieombudsmannen struntar i att ingripa och kalla RadioOtjänsten till lag och ordning.

 49. Hej!
  Tack för bra inlägg!
  Min fråga är att jag blev uppringd av radiotjänsten. Det var en otrevlig människa bakom luren som sa att jag måste betala fakturan eftersom min mamma inte gör det. Jag sa till henne att jag är arbetslös och förklarade min dåliga situation men hon la bara på! Nu sitter jag med två faktorer på ca 1000 kr och jag har inte en krona i fickan. Jag ringde och bad dem att skicka fakturan till någon annan hemma men de vägrade.
  Vad ska jag göra? Vill inte hamna hos kronofogden.
  Tacksam för svar!

  • Radiotjänsts telefonister är tyvärr ofta otrevliga och det har troligtvis med Radiotjänsts statliga uppdrag att göra.

   Det finns ingen laglig skyldighet att betala för någon annans Tv-innehav, men däremot kan det vara så att Radiotjänst tolkat att det är ditt Tv-innehav.

   Bestrid fakturorna enligt vad jag skrivit och ange att du saknar sådan utrustning som är avsedd att ta emot Tv-utsändningar i hushållet. Om du råkat sagt att du har Tv eller något annat som Radiotjänst tolkat som Tv-mottagare kan du säga att det enbart var på prov som utrustningen var i hushållet och att den inom de lagstadgade två veckorna blev tillbakalämnad.

 50. Hej! Fick en räkning hem i brevlådan efter att ha blivit uppringd av radiotjänst som jag ville att de skulle ompröva och beslutet blev att jag ska betala. Nu ska jag överklaga dett abeslut och skrivit såhär till de: Jag har fått ett beslut om att jag ska betala radio-och tv-avgift. Jag anser att beslutet är felaktigt då jag aldrig har medgett att jag har tv-mottagare. Det jag sa var att jag bor hemma hos mina föräldra för tillfället och de betalar tv-avgift. Själv har jag ingen tv-mottagare där jag är skriven. Jag har varken surfplatta, dator eller smartphone heller. Jag använder dator och internet på jobbet. Därför vill jag att ni tar bort mig som kund och den fakturan nu skickat mig. Tack på förhnad. Jag har skjutit fram betalningsdagen via kundtjänst, den ska betalas om en månad. Vad är nästa steg? Om de skickar mig till inkasso ska jag ringa till de och säga att jag bestrider fakturan och säga det jag har skrivit här? Kommer det att funka? Mycket givande information du skriver här, hade aldrig tagit striden annars! Tack på förhand för ditt svar!

  • Radiotjänst skickar mig veterligen inte personer till inkasso, och skickar bara till kronofogden när ärendet är prövat. Men ja om det går vidare så ska det räcka med att säga att skulden är tvistig och är överklagat.

 51. Hur kommer jag enklast i kontakt med dig? Nu har radiotjänst varit och jävlats igen och skickat fakturor

 52. Jag måste bara säga att jag är för det första emot tv licensen som den funkar. Jag har själv stått inför halva RIKAB och sagt i chefens ansikte att jag tycker den ska funka som andra kanaler, alltså att man betalar för den om man har intresse vid den.

  MEN: Jag har även sett att du har fleratalet punkter fel om Radiotjänst. En sak är att dom skulle spela in samtalet. Det får dom inte göra. Ingen information sparas om någon enskild individ mer än deras person information i databasen utifall dom betalar tv licensen.

  Sen vill jag bara påminna alla om att ilskan mot RIKAB är lite felaktigt riktad. RIKAB arbetar under SVT och det är dom som bestämmer hur RIKAB ska jobba och så vidare. Av dom som jobbar på RIKAB så gör dom flesta det med tunga hjärtan för att få in en skit lön för att klara sitt leverne tills dess att dom får tag på ett annat jobb. Så förstå att folk där mår inte bra över att ringa hem till andra heller. Många slutar på en gång därifrån för att det är för psykiskt utmattande att vara hatad och få bombhot och det ena och det andra. Det är skrämmande då Kiruna är en så liten stad och det inte är svårt att ta reda på vart personen som lett samtalet bor.

  Men även om det finns mycket goda arbetare på RIKAB så som sagt så slutar många och då ska många gröna tas in. Dessa nya arbetare kan ibland lyckas föra oerhört dåliga samtal. Inte bara vad jag fått höra från erat håll men jag har själv fått samtal som jag blivit väldigt arg över, och sen har jag även hört från andra sidan när jag själv varit i lokalen. Jag vet att det inte gör mycket, och jag jobbar inte mer där och kommer aldrig göra det, men jag ber ändå om ursäkt för dom som har varit med om dessa otrevliga bemötanden. Det ska inte alls vara så!

  Känner ni att ni blivit felaktigt bemött tycker jag definitivt ni ska ringa in till kundtjänsten på dagtid. Det brukar nästan alltid lösa sig på en gång.

  Såg någonstans att någon sa något att man måste betala även om man har satt sin tv i förrådet. Det behöver man inte alls det. Tv mottagaren vare sig den används eller har kontaken i ska betalas för enligt lagen så länge den är inne i din bostads yta. Har du tv rum i källaren så räknas det men inte i garaget, förråd eller vinda etc.

  Angående att jäklas med radiotjänst för att ge igen för all pina vi själva måste gå igenom. Jag har varit väldigt väldigt förbannad på radiotjänst en gång i tiden. Jag råkade hamna på flera listor samtidigt att bli uppringd så dom testade verkligen mitt tålamod. Men jag måste säga att dom flesta jag pratat med tycker att det är skönast och mindre slöseri på energi och humör att bara svara och ge korta svar rakt ut. Och personligen tycker jag det funkar bäst för min del också.

  Samtalen blir kortare, Trevligare i längden om nu det ska vara möjligt. Och dom kan inte hålla omogenhet emot en. Dom tar dig mycket lättare på allvar. Skickar inte din address till kontrollanter. Dom låter dig inte ligga kvar i listor för att bli uppringd igen. Dom fortsätter inte samtalet med att upprepa samma frågor igen för att dom tror du ljuger. Mycket enkelt.. Så som du vill att dom ska vara mot dig.. var mot dom. Ärlig och trevlig! Och om du nu vill ljuga, gör så då men du behöver inte bevisa att du ljuger genom att göra det på hälften av dom sätt jag hört folk försöka mot mig 🙂

  Tro mig, 99% av dom som jobbar där vill inte stanna kvar och lägga ner onödig tid på en enskild person, dom vill ringa vidare för att behålla jobbet. Så så länge man inte ger dom en orsak till att stanna kvar i luren så brukar samtalet vara över ibland på 10 sekunder. Sen är du av med dom!

  Sen kan vi alla, inklusive mig, hoppas på att dom kommer på en bättre lösning än denna tv licens!

  • Tack för mycket bra inlägg. Jag kommer att göra en egen post med den så att det syns bättre.

   Det finns inget i lag som förbjuder Radiotjänst att spela in samtal, men de kan såklart ha en egen policy som förbjuder det. Det var dock länge sedan jag hört att de har använt sig av inspelning från samtal så det verkar inte som Radiotjänst gör sådant. När det gäller lagring av uppgifter får jag lita på ditt ord, det saknas offentlig insyn i vilka uppgifter Radiotjänst lagrar.

 53. Hej! Jag har stött på lite problem med radiotjänst och jag har fått en faktura fast jag inte har någon tv-mottagare. När jag ringde för att göra en avanmälan ville de att jag skulle göra en omprövning istället. De tyckte också att jag skulle betala fakturan vilket jag inte riktigt vill. Så mina frågor till dig är: Ska jag låta bli att betala? När de gör en omprövning, försöker de samla bevis för att jag har en tv-mottagare eller utgår de från den information som de har?
  Tack på förhand!

  • Radiotjänsts omprövning innebär inte att de samlar in bevis, de avgör enbart på den informationen de har sedan tidigare samt det du skrivit. Det är mycket sällan att de ändrar sitt beslut men det händer.

   Rent formellt så ska man betala Tv-avgiften eftersom det är en statlig avgift, men Radiotjänst är ett aktiebolag så jag tycker man ska bestrida fakturan till dess att deras beslut är avgjort i förvaltningsrätt. Men känner du dig osäker så kan du betala.

  • Min fru blev kontaktad av den fascistiska RadioOtjänsten. Hon talade om att det inte fanns någon TV i hemmet och ingen dator heller. De fortsatte attprata om apparater. Hon nämnde att hom hade bara haft en liten videoapparat (som inte har med nättkoppling att göra) när hon behövde titta på några CD-rom. Tre dagar efter fick hon en faktura. Hon ringde till RadioOtjänsten och gjorde klart för dem att hon g´hade varken TV eller dator. De tog bort kravet. De har dock ringt igen och fått et absolut negativt svar ang. TV, dator m m

 54. Bäste Emil Isberg och andra engagerade i frågan om TV-avgiften,

  Jag anser att det börjar bli dags för ett gemensamt agerande som visar klart och tydligt att TV-avgiften är en åtgärd som strider mot de sunda rättsprinciperna som rådde i Sverige och som ligger till grund för kommunala och statliga kostnadsfördelning. TV-avgiften är en rättsvidrig bestämmelse som visar att Sverige är på väg att bli en bananrepublik.
  Vi måste (kanske med hjälp av sunda offentliga jurister) sätta upp en noggrann övervägd skrivelse som visar att TV-licensbestämmelserna (såsom Radiotjänstens maffia försöker formulera dem idag) strider mot rådande rättsprinciper. Vi måste samla våra namn och dränka JO, JK, Regeringen och andra instanser i en offentligt, väl formulerad protestskrift. Om det visar sig nödvändigt, ska man anmäla frågan hos EU-domstolen.
  En rättsstat kan inte acceptera en avgift för något som man inte brukar, bara därför att det politiska etablissemanget anser att det är ”viktigt för folket”, dvs. av s.k. ”allmänintresse”. I så fall skulle man kunna tvinga oss att betala fast avgift för allting som staten och kommunen förvaltar, oavsett om man önskar och brukar tjänsten eller ej. Man betalar dock aldrig avgift bara för att ”man KAN bruka”. Man betalar för det som man faktiskt brukar. I annat fall skulle vi belastas med fasta årsavgifter för pendeltåg och allmänna kommunikationsmedel, liksom för alla övriga nyttiga ting som står till allmänhetens förfogande. Man kanske ska betala avgift t. ex. för att andas ren luft. Att TV, helt oombett trängt sig på datorer och telefoner är ingen grund för att kräva TV-avgifter, bara därför att man KAN, men inte vill, titta på offentliga TV-program.
  Att ”allmännyttan” gäller inom olika områden är helt korrekt. Statens och kommunen måste upprätthålla tjänster som samhället kräver för att kunna fungera normalt. Sådant betalas då också med allmänna medel, dvs. med skatter. Skattekonstruktionen regleras (t o m progressivt proportionellt) i relation till vederbörandes inkomstnivå. Skatter betalas av alla (oavsett deras behöv av olika tjänster eller nyttigheter). Den som tjänar mer får också, sedan Wigforss dagar, större procent. Alla andra tjänster eller varor (även om de skapas och administreras av det offentliga) betalas med avgift. Den mest typiska är sjukvårdsavgiften, som innehåller en personlig avgift till en viss gräns, bara vid bruket av sjukvårdstjänster.
  Att kräva TV-licensbetalning av den som inte vill ha med statlig TV att göra, med hänvisning till ägandet av en apparat som inte används eller som används till något helt annat än statens TV, är ordagrant ren ”fascism”, ty det var sådana bestämmelser som rådde i visa kända diktaturer. Radiotjänsten kan skylla på att de inte kan kontrollera om någon brukar offentlig TV eller ej. Men detta gör det rättsliga tillståndet än mer suspekt. Radiotjänsten bedriver spioneri och jakt och skapar en anda av misstänksamhet som är otillbörlig i ett öppet rättssamhälle.
  Det som gör att rättsvidriga bestämmelser som denna kan hållas vid liv är det faktum att de som inte drabbas direkt av det despotiska kravet och förföljelse (dvs. de som brukar Sveriges TV och betalar därför sin avgift) inte anser sig behöva bråka. Ty ”en TV-betalande svensk tiger”. Majoritetens tystnad är alltid det bästa stödet till diktatur. Den rättfärdiges etik kräver dock att säga ifrån (även om övergreppet drabbar andra) eftersom det kan också någon gång drabba honom. Det krävs nu en namninsamling mot Radiotjänstdiktaturen, oavsett om man är TV-betalare eller ej.
  Den statliga TV-kostnaden, vars behov bestäms i riksdagsbeslut, ska finansieras (som andra allmännyttiga ting) med skattemedel, inte med hushållsavgift som (till råga på all orättvisa) drabbar ensamstående och pensionärer särskilt. Det ska inte heller finansieras med särskild personskatt av samma slag som ”begravningsavgiften”. Politiskt godkända TV-kostnader ska ingå i statsbudgeten som alla andra statliga kostnader. Radiotjänsten, som försörjer ett stort antal anställda med uppdraget att jaga folk och begå övergrepp, blir helt onödig. Avskaffandet av Radiotjänsten innebär en stor offentlig besparing, som kan användas direkt för TV-finansieringen. Den förklaring som Radiotjänsten gör om att ”TV-avgiften behövs för att upprätthålla en offentlig TV-produktion oberoende av reklam och av politiska beslut” är bland de mest vidriga argument som radiotjänstmaffian kan hitta på.

  FÖRSLAG: Låt oss öppna en bred kampanj med namninsamling mot Radiotjänsten och TV-avgiften och låt oss gå, om så behövs, till Europa domstolen med ärendet.

  JLRamírez

  • Absolut… Jag är med..
   Allt vad du framför är jag helt enig i.. Något måste göras. Annars, – vad blir det nästa ?

   Vem startar vad och hur ?

 55. Jag tänker skicka dessa åsikter som ett slags manifest till alla mina adresser. Det gäller dock att också konstruera en lista med namn som stöder synpunkterna och sedan tillkännage detta var och en av riksdagsledamöterna och andra ansvariga. Sedan behöver vi hitta en jurist som kan hjälpa oss att föra frågan vidare till Europa domostolen.

 56. Det var det du nämner om ”en offentlig, väl formulerad protestskrift”. Vi borde börja där, och skicka den runt till alla vi känner, och låta dem göra det samma. Någon vet säkert hur man kan använda nätet till att samla underskrifterna samman – ? Annars blir det fotarbete som gäller.
  Det lär behövas 25-30 k underskrivare som vågar stå fram innan det får någon vikt.
  Emil – eftersom du också läser detta.. Vore inte det här en potent valfråga för PP ?
  Samtliga era medlemmar, mig inklusive, ville nog tveklöst ställa sig bakom ett sådant upprop.
  Den här saken verserar på samma nivå som FRA-lagen och fildelningsrättigheter – eller hur ?
  Att föra Rikab-tyrraniet (den utövande) helt fram i ljuset kunde säkert vinna uppmärksamhet och förståelse för PP’s andra ämnen, och deras politik. För politik är det i det hela, oavsett..

  Mvh. Kenneth J.

 57. Skriv till Radio gamarna att du/ni inte har internetuppkoppling och att du använder endast internet gratis vid ett café, bibliotek, arbetsplats osv..osv…
  ————
  De har ingen befogenhet eller rätt att kolla om ni har internetuppkoppling… KÖR HÅRT…..
  ————-

  • Jag skulle inte betala in avgiften, men det är ett chanstagande. Radiotjänst har möjlighet att skicka kronofogdemyndigheten på en om man inte betalar.

 58. Radiotjänst knackade på hos mig idag. Jag svarade sanningsenligt att jag inte ägt en TV sedan flera år tillbaka. Då han frågade om dator sa jag att jag inte tänkte svara på den frågan med mindre än att han visade upp någon form av lagtext som tvingar mig att svara på den.

  I min värld kan de inte tvinga mig att betala om de inta kan bevisa att jag har en dator.

  Kan Radiotjänst tvinga fram ett svar av mig? Måste jag släppa in dem om de ber att få titta in i lägenheten (det har inte bett om det)?

 59. Hej! Jag blev uppringd av dessa jävlarna förra veckan för att jag hade beställt en tv till min”far”. Tjafsa med mig i telefonen såklart så jag la på luren. Nu har jag fått hem en faktura som jag inte vill betala för. Kollar inte på SVT.. iallafall jag ringde upp dom och sa att jag inte har en tv osv och att jag ville göra en omprövning. Bla bla bla sa tanten det kan komma kontrollant osv. okej? Ja men jag kan inte betala detta sa jag.
  Jag skickar hem 3fakturor till dig 517/3 då eller hur mycket det är. Min fråga är vad ska jag göra efter jag skickat mail om omprövning? Måste jag släppa in dom om dom ska lämna mig ifred? Kan dom gå upgifter om jag har internet eller inte? Kommer dom hit så gömmer jag tvn och internet sladden. Hjälp snälla
  Mvh Frankie

  • Bestrid och skriv bara följande:
   ”Jag saknar Tv-mottagare i mitt hushåll. Den Tv jag nyligen köpte var en gåva till min far som har eget hushåll.”

   Radiotjänst har ingen laglig möjlighet att uthämta information från Internetleverantörer. Det kan finnas Internetleverantörer som trots det lämnar ut information till Radiotjänst, troligtvis är ComHem en sådan Internetleverantör.

   Du måste inte släppa in någon kontrollant, faktiskt tror jag att Radiotjänsts kontrollanter förbjuds att gå in i lägenheter.

 60. Man behöver inte ha en dator för att ha ett internetkonto. Den kan användas i utlandet, hemma hos någon i släkten eller någon vän, på biblioteket eller i andra lokaler som har datorer för kunder.
  Det vore makalöst om RadioOtjänsten skulle börja kräva TV-avgift från alla som har Internetkonto. Någon djävla måtta får man ha i NBS (den Nya Bananrepubliken Sverige).

 61. Så kom nån Radiotjänsttant på besök. Jag sa att jag inte hade tv men när hon frågade om dator så sa jag ja.
  Är det lönt att bestrida? Är det någon som fått rätt i datorfrågan?

 62. Hej Emil,

  Jag hade besök av en kontrollant för några dagar sedan och skrev en begäran om omprövning idag. Här är min upplevelse (saxat från min omprövan):

  ”Jag har inte någon utrustning avsedd för mottagning av tv-utsändningar” i hushållet.

  Kan dessutom tilläggas att kontrollanten som är ansvarig för anmälan använde sig av manipulativa tekniker för att få fram konstlade svar när han var på besök. Jag har insikter inom rättspsykologi (läser socialpsykologi vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet) och känner igen teknikerna som kontrollanten utförde (compliance varianter på frågaupplägg). Det är förhörstekniker som används vid rättspsykologiska processer och som INTE är lämpade att användas på privatpersoner vid indrivning av falska fakturor. Han kom snabbt in på mycket privata ämnen som inte är humant att manipulera sig in på – ex: privata preferenser vad gäller besök av internetsidor (OBS! besöker inte dessa hemma då jag INTE har internetanslutning i hemmet). Dessutom betedde sig kontrollanten aggressivt och gav intrycket av att vara någon
  form av försäljare. Jag anar att han får någon form av provision för indrivning av fakturor vilket antagligen förklarar varför han ivrigt tryckte ner anmälan av TV-avgift i mitt brevinkastet trots det att jag några sekunder tidigare vägrat erkänna innehav.

  Hur som helst, jag begär omprövning/överklagar beslutet.”

  Räcker detta i kombination med att bestrida fakturan?

  • Det låter som fullt rimligt som bestridan. Dessutom är det klart intressant med metoderna som kontrollanten använde. Vore mycket intressant med en djupare analys av det.

 63. Hej igen Emil! Nu har jag fått svar på omprövningen. Dom vill fortfarande ha betalt för att dom påstår att jag har sagt att jag har dator med internetuppkoppling per telefon till dom. Jag antar att jag får betala en månad nu medans dom läser mitt nästa brev, Omprövning/överklagan? Mvh Frankie

  • Rent regelmässigt så har Radiotjänst rätt enligt lag att kräva att du betalar även om ärendet omprövas eller är överklagat, så min rekommendation är att du betalar. Jag skulle dock själv låta bli att betala till dess att ärendet är avklarat, för jag anser det principmässigt fel att ett enskilt företag ska ha undantagsregler.

  • Överklaga och säg att personen som pratat med dig måste ha missförstått eftersom du i hushållet saknar utrustningen som är avsedd att ta emot Tv-utsändning.

 64. Vi kan inte hålla på att prata om detta utan att göra någonting. Vi måste samla en grupp som utsätter ett antal riksdagsmän (t ex var och en i justitieutskottet) för Radiotjänstens fascistiska agerande och den fullständigt rättsvidriga praxis som de har etablerat. Det är helt otroligt. Det krävs ett kollektivt agerande och kravet på att få träffa den löjliga kulturminister och några valda politiker. Vi har rätt att kräva ett svar och ett ställningstagande. Det är inte så svårt att redogöra för det fullständigt vidriga i situationen.

 65. Nu har självaste statsminister råkat ut för Radiotjänstens avgiftjakt.

  Se : http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5670898

  Det intressanta är ändå att de diskuterar om Reinfeld har TV. Men de undviker att ta upp frågan om datorn. Skulle de göra det då hade de verkligen öppnat för en diskussion med självaste regeringschef om det rättsvidriga beslutet att kräva TV-licens för datoranvändning. Naturligtvis måste han ha en dator. Men i det fallet ser Radiotjänsten mellan fingrarna.

  • Det är faktiskt snarlikt en annan tolkning som Radiotjänst gör, nämligen att om företag ger en anställd en företagsdator så är den anställde skyldig att betala Tv-avgift om den datorn är i den anställdes hushåll vid något tillfälle. Vi får se på utfallet huruvida överenskommelsen går att använda.

 66. Hej igen.
  Har nu fått tillbaka svar på mitt bestridande av deras faktura. De vill att jag ska betala eftersom jag uppgett i telefonsamtal (när de ringde via hemligt nummer och överrumplade mig) att jag hade dator och internet. Jag skrev i överklagan att jag inte har internet och utrustning som är avsedd att ta emot tvutsändningar… Om jag inte betalar under tiden ärendet pågår går ärendet vidare till kronofogden.
  Hur går jag vidare? Jag tänker inte betala iaf, det är nåt som är säkert. Vad ska jag skriva i överklagan?
  Tack på förhand!!!
  /K

  • En liten komisk lögn är att bestrida att ett sådant samtal har ägt rum.
   Bättre är dock att förklara att personen som pratade med dig måste ha missförstått och säga att du helt saknar utrustning som är avsedd att ta emot Tv-utsändningar.

 67. Kan inte låta bli att undra: Radiotjänst tillhandahåller en tjänst som är tillgänglig för alla. Jaha, men det gör ju Hemtjänst också. När får vi faktura från dem eftersom vi har ”möjlighet” att utnyttja tjänsten.

  Och om jag lever med hjälp av socialbidrag – kommer den att ökas när jag måste betala för en tjänst som jag inte beställt? Nyfiken i en strut!

  • Nja, Radiotjänst tillhandahåller ingen tjänst åt allmänheten, utan är en kontroll- och indrivningsverksamhet åt Public Service (SVT, SR, UR och eventuellt någon mer).

   När det gäller socialbidrag så ska den baseras på en norm där Tv-avgiften ska vara inräknad. Dock finns det inget underlag om så faktiskt är fallet.

 68. Jag tycker att alla som blir utsatta för denna utpressning ska anmäla Radiotjänsten till polisen. En rättsstat ska inte tillåta vad Radiotjänsten håller på med.
  Hur är det med JO, Emil. Hur många klagomål har den fått och vilken respons har den givit? Vi måste göra organiserad motstånd mot den gestapoliknande Radiotjänsten och en riksdag som håller dem under armarna.

 69. Det finns en detalj i diskussionen om datorernas pådyvlade TV-avgift som bör klargöras.
  En av de vidrigaste aspekterna med kravet på TV-avgift vid innehav av dator är att vi idag inte längre kan avstå från dator av olika skäl, En är dock att datorerna är nutidens skrivmaskiner. Min fråga till Emil och andra är: kan man skriva egna dokument som ska kopieras och/eller skickas utan att göra det med hjälp av en dator? Om så icke är fallet så kan Radiotjänsten åberopa förekomsten av ett icke handskrivet dokument som ett bevis på att vederbörande använder dator och därmed börja bråka om datorinnehav och TV-avgift.
  Det är sådana saker som gör situationen alt mer liknande en fascistisk regims beteende. Man ska då hålla på att ljuga och förneka, att påstå att man använder en tillfälligt lånad dator eller dylikt. Det är en sådan tystnad och förljugenhetsanda som skapar ett misstänksamt präglat samhälle av det slaget som fick upplevas i diktaturernas Europa och p annat håll.

  • Jag håller med dig, och ju mer jag läser på denna sidan ju mer förstår jag hur galet det är med vår så kallade demokrati. Jag är gärna med på i/på en organiserad rörelse mot detta förtryck, men kan inte vara drivande på grund av för många andra åtaganden.
   Jag väntar också på ditt svar Emil hur jag ska gå vidare i mitt fall så att det blir så korrekt som möjligt!

 70. Vi fick ikväll besök av en väldigt påstridig man som var fast besluten att vi skulle betala tv-avgift fast så inte är fallet. Han skrattade oss rakt upp i ansiktet när vi försökte förklara detta för honom och vägrade att ge sig.

  Ska jag invänta fakturan eller kan jag redan nu skicka in en överklagan? Finns det någon poäng med att berätta hur illa behandlade vi känner oss i överklagan?

 71. Vilken ståndpunkt har de olika partierna i denna frågan egentligen? Kan ju vara kul att veta inför valet..

 72. Det finns inget parti som har motsatt sig TV-avgiftens nya tolkning om att datorer och surfplattor ska betala TV-avgift. I radioprogrammet Studio ett uppträdde kulturministern och lämnade inget besked. Socialdemokraterna sade inte heller emot och vänsterpartiet har inte heller tagit ställning. Det har antytts att man ska kanske nästa år överväga skattealternativet. Finlands kulturinstitut i Stockholm anordnade ett möte där de presenterade det finska lösningen. De har övergått till skattealternativet. Men allt rinner ut i sanden och ingen inom det politiska djurparken vill ta ställning. Det finns säkert någon enstaka politiker tycker säkert att det är galet, men ingen törs höja rösten.

 73. två frågor.
  jag bor i en bostadsrätt och undrar om tvpejlar gubbarna har laglig rätt att befinna sig i trapphuset och knacka dörr? kan man anmäla dem för inbrott eller liknande om de smiter in när dörren är öppen? vi har en kodlås på ytter dörren men det bor så många pensionärer med rullatorer som inte orkar öppna dörren själv så den har en automatisk dörröppnare. Om de inte har rätt att vara innanför ytterdörren kan jag kasta ut dem eller måste jag ringa polisen så att de kommer

  Jag har blivit på knackad en gång tidigare och då visade de upp någon legitimation som hastigast för mig. nu vet jag inte om alla gör det men om man skulle ex kräva att få låna legitimationen för att kontrollera den och sedan stänga och låsa dörren och ignorerar deras dörrringingar och bankningar gör man någon olagligt då? eftersom de har gått med på att låna ut legitimationen till mig så jag kan kontrollera den så har jag inte stulit den utan bara har den på låns i sådär 10 – 20 år tills jag orkar kolla om uppgifterna stämmer.

  • Ja även om en trapphusdörr är låst har man rätt att ringa på en bostadsrättsinnehavares dörr. Och bostadsrättsinnehavararen har rätt att låta bli att öppna när någon ringer på.

   Nej du ska inte ta och låna en identitetshandling och det är mycket möjligt att polis uppfattar det som stöld även om du har avsikt att lämna tillbaka identitetshandlingen efter 10-20 år.

 74. Det börjar bli lite jobbigt att läsa era klagomål utan att vi startar en organiserad proteströrelse och motstånd. Nu har domstolen bestämt att den rättsvidriga bestämmelsen om TV-avgiften gäller och en domare som heter Maria Backström uttalat sig på ett sätt som skämmer ut rättssamhället.
  Det finns numera hundratals protestkommentarer i nätet, men de flesta för kritiken på ett slarvigt och banalt sätt, i stället för att föra frågan in på rättsstatens etablerade principer. Man ska skilja mellan allmänintresse och personlig bruk. Allmänintressekostnader betalas med skattemedel.Den gamla ”gemensanhetsprincipen” (som juristerna tycks ha glömt) sade att man bara fick vara med och finansiera om man var brukare, inte annars.
  Att hålla på med de tricks som Philip är inne på, det är larvigt. Man kommer ingenvart med det. Om avgiftjägarna tränger sig på i din trappa så behöver du inte öppna dörren åt dem, när de ringer. Du har väl en synlucka i dörren. Öppna inte åt någon som du inte väntar eller känner igen. Några har också en kedja i dörren, så att man kan stoppa intrång och stänga dörren igen.
  Det var bra att Emil Isberg har haft denna blogg och denna diskussion i gång, men det börjar bli lite meningslöst att bara prata och inte handla. Jag har redan bett Emil att se till att vi får en jurist som driver frågan mot Radiotjänsten både i Sverige och i Europa domstolen. Emil har min adress och om det finns ett flertal intresserade är jag beredd att ha en träff och gå igenom detaljerna i en strategi. Vi ska uppsöka både kulturministern, justitieutskottet och flera andra politiska beslutsfattare. De ska inte få vara ifred. Ty de tillåter att ett gäng fascister beter sig på ett sätt som förtjänar just benämningen.
  Piratpartiet skulle ha mycket at vinna genom att göra kampen mot den typen av beslut som den om TV-avgift för datorer till en viktig fråga.

  • Hej därute ..
   Jag har tidigare uttryckt min mening om RT’s metoder på denna blogg, och uttalat min vilja till att medverka till att något rent faktiskt blir gjort istället för att bara klaga.
   Därför är jag helt med på och samtycker i vad du ovan skriver. Här på bloggen har jag också påpekat för Emil att Piratpartiet genom att föra denna sak kan ha riktigt mycket att vinna.
   Saken är angelägen, hela licenssystemet bygger på reliker från en tid som svunnen är. Makthavarna nekar kategoriskt att inse detta, och befolkningen låter sig kuvas, (typiskt svenskt) tiger och betalar.. Detta passar såklart makthavarna helt fint, då slipper man ju ändra något, ej ens bry sig..
   Något verkligt folkligt motstånd mot någonting alls har vi inte sett i Sverige sedan 70-talet.
   Är det inte på tiden att resa sig ur sofforna och säga ifrån så det hörs ?
   Jag är med, hela vägen…

 75. Jag förstå inte varför det inte kan finnas en lösenord för de som vill har den skit. det funkar för alla andra TV bolaget som har betald kanal varför inte med SVT. Jag gilla inte deras kanal. Jag kolla aldrig på skiten men efter jag inte svarade när de ringde då kom en man på min dör. Det här är ett rån. Jag har inte råd att betala för det här skit jag vill inte har det. Varför kan jag inte få blockera deras tjänst? Hur kan nån tvinga människor att betala för något de inte vill har och skit dyrt. Hur kan en fri land acceptera en sånt diktatur.

 76. En fråga: en vän har butik med dator för att kolla sköta beställningar och leveranser. Radiotjänst krävde TV-avgift. Men det finns företag som kan fixa datorn så det inte går att se TV på den och sedan skicka intyget från det företaget och vips så slipper du avgiften. Men, om jag köper den ”fixade” datorn och inte kan se TV på den. Vad säger Radiotjänst då tro? Tänk vilken bra mellanhand en butik kunde vara och de byter ju ganska ofta dator.

  Nyfiken i en strut

 77. Detta är just en av de viktigaste frågorna som måste ställas till de som kallar sig ”politiker”. Jag har nu samlat e-postadressen på all ledamöter i konstitutionsutskottet och justicieutskottet, samt partiledarnas. Jag tänker sätta upp en skrivelse och ställa dem inför sitt fega handlande.
  Radiotjänsten är ett gäng som försörjer sig på att jaga licensbetalare med vidriga medel. Det nuvarande systemet kommer inte att ifrågasättas före 2020. Det stödjande resonemanget för at bibehålla en TV-avgift och inte finansiera offentlig TV med skattemedel är att ”det är viktigt att hålla TVs självständighet gentemot politiken”. De påstår att TV kan vara bli objektiv och oberoende av politikernas
  påverkan om man har en särskild avgift. Sanningen är att politikerna inte törs införa en rättvisare och icke fascistisk grundad finansiering just för att inte bli hårt behandlade av massmedierna. Det handlar om en ömsesidig vänskap som döljer för hård kritik mot politiken och som gynnar försörjningen av licenspolisen, vars syssla är saknar konstruktiv och social betydelse. TV-avgiften främjar bara flykt från ärlighet och försvar mot fascisitska regler. Det skapar bara en anda som är destruktiv för en demokratisk samhällsanda.

 78. Min föregående kommentar var ett svar till Hanna. Nu kom Ingegerd Sebelius emellan. Till henne måste jag säga att detta sätt att resonera gynnar bara det asociala tänkandet som TV-avgiftslagen bygger på, eftersom det utgår ifrån att man har rätt att hålla fast vid en sådan lag och att vi måste hitta på olika sätt att smyga från den. Det vi måste hävda är att TV-avgiftslagen är helt stridande mot den rättstänkande som vår konstitution skryter med. Vill man låta TV-användarna finansiera TV-verksamheten så får man se till att bara den som verkligen vill se på TV ska få tillgång till deras sändningar. Det är hur lätt som helt i ett tekniskt avancerat samhälle att skapa en rättslig acceptabel metod för detta. Vill man låta TVn tränga sig på datorerna, så får de står sin kast. Det är som om någon stoppar obegärda presenter i min brevlåda så kan de inte kräva något ersättning för det. Att först utveckla ett samhällssystem där alla människor blir beroende av datorerna för att klara av en massa vardagliga och offentliga frågor och sedan låta TVn (helt utan vår begäran eller önskemål) tränga sig på i våra datorer och surfplattor och kräva en avgiftbetalning för det …. Det är FASCISM. Jag har hävdat detta nu många gånger och jag menar rent ordagrant vad sådant beteende från makthavarnas sida är.

 79. Idag har radioprogrammet Medierna ägnat en halvtimma åt att klandra Reinfeldts pressekreterare Roberta Alenius som har uttalat sig hårt mot Radiotjänstens beteende mot Reinfeldt och hans obetalda TV-avgift. Lyssna på detta program som bärtiteln ”Kastrationshot och fejkreportage” och och läs bl.a. min kommentar.
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2795
  Det vore väldigt bra om var och en av er, som har kritiska synpunkter mot Radiotjänstens beteende, skrev ett inlägg i kommentarsidan till detta program och läste lusen av dessa avgiftjägare som försörjer sig på detta.
  Att ägna en halvtimma av programmet Medeirna till denna smörja, till försvar för tjuvarna i Radiotjänsten är makalös. LÅT INTE BLI ATT KOMMENTERA PROGRAMMET kort eller långt. Låt de läsa vad vi tycker.

 80. Ursäkta mina ständiga stavomkastningar. Programmet heter Medierna och sändes vid 11 tiden idag lördag 9/11

 81. Har sett och hört. Kallas sådant radioprogram? Att försöka ”sätta dit” någon (Alenius) bara för att hon sagt det vill alla skulle vilja säja. Och den som intervjuade respekterade ju inte heller dem hon ringde upp när de inte ville delta!

 82. Hej Emil!
  Först vill jag ber om ursäkt att jag kan inte så bra svenska, och har bott i Sverige för nästan två år.

  Min mamma fick ett samtal på sin mobiltelefon från Radiotjänst klockan runt klockan 21:00 och en vecka efter samtalet fick vi en faktura från Radiotjänst. Hon pratade med dem och förstod inte mycket eftersom hon kan inte bra svenska, hon är sämre än mig. Vi betalade det därför att vi inte ville ha något problem med dem. Nu fick vi igen en faktura som naturligtvis vi måste betala det. Min far vill inte betala en tjänst som vi inte använder, oavsett utrusningen. Faktiskt, jag vet inte till vad kan den här tjänsten hjälpa oss till? Jag säger det är slöseri på tid.

  Hur kan vi lösa detta ärende, på rättsligt sätt och inte så mycket pengar? Min far har inte så bra jobb och är inte så bra betalt.

  Alla råd som jag kan få kommer att vara uppskattade.

  Med vänliga hälsningar,
  Sebastian

  P.S. Även Fredrik Reinfeldt betalar inte sin faktura till Radiotjänst. 🙂

 83. Hej!

  Jag har funderat på att eventuellt köpa en surfplatta i butik snart.

  Kommer dom i butiken att anmäla det till Radiotjänst då?

  • Risken finns. Om personalen frågar efter ditt personnummer i kassan är det absolut möjligt. Men jag känner inte till att Radiotjänst varit på återförsäljare och krävt att de ska rapportera in även surfplatteförsäljning.

 84. Hej.
  Uppge ALDRIG ditt personnummer när du handlar tv, telefon, dator, surfplatta osv! Jag köpte en tv till mina föräldrar på NetOnNet å vips kom en faktura direkt från Radiotjänsten. Ett helvete fick jag men till slut slapp jag dem och jag skällde ut personalen i butiken speciellt då tvn var en gåva! När jag undrade varför i hela friden dem hade anmält tvn som jag köpt som en gåva fick jag svar att dem hade ett ”tyst avtal” med Radiojänsten å att alla butiker tjänar en provision på att göra en anmälan till dem! Du är absolut INTE skyldig att lämna dina personuppgifter till butiken å säg bara nej när dem frågar! Det gör jag alltid när jag handlar såna saker plus att vi alltid betalar kontanter så de kan aldrig hävda ngt annat! Butikerna skyller på att de vill ha ditt personnummer för att registrera garantin på sina datorer ifall du blir av med kvittot eller om kvittot blir gammalt och slitet så texten inte längre syns! Detta behöver du absolut INTE gå med på och är bara ett sätt för dem att tjäna sina pengar!
  Mitt tips är: handla kontant, lämna inte dina personuppgifter och scanna in ditt kvitto å ha den på din dator eller ngnstans tryggt!
  Ha det!
  Joakim

 85. Hej Emil,

  Även jag föll i gropen för någon vecka sedan då radiotjänst ringde och sa att de såg att jag flyttat hemmifrån och stog tecknad på ett bredbandsabonnemang. Då jag svarade ja på att jag hade en dator (trodde bara avgiften gällde TV vilket jag inte har) fick jag snabbt en faktura på 519kr på posten. Detta känns helt värdelöst då min relation till SVT och SR är obefintlig, tycker inte om dem och använder aldrig tjänsterna. Om fakturan hade gått till barn på filippinerna hade jag åtminstonne kunnat betala och känna att jag gör något vettigt men detta känns som sagt helt värdelöst!

  Läser två fulltidsutbildningar här i Stockholm och en dator med internetuppkoppling är ett krav för att klara dessa. Har de rät att göra så här? Vilka möjligheter har jag, ser ovan att jag kan be radiotjänst skriva av räkninge men då måste jag säga att jag inte har dator vilket jag gärna slipper. På baksidan står strängt att avanmälninar utan riktig grund leder till poisanmälning och vill absolut inte dra på mig några prickar då detta kan påverka mitt framtida liv (både hobby och yrke).

  Borde jag inte kunna söka mig någonstanns där de förstår vansinnet med att avgiftsbelägga en 200% studet för datorinnehav?

  Tacksam för svar
  Mvh Axel

  • Först en fråga: Vilken leverantör har du?
   Radiotjänst har ju hävdat att du teknat bredbandsabonnemang och det vore intressant att veta om de får den informationen från någon speciell ISP.
   Jag misstänker visserligen ComHem (som redan lämnar ut information när det gäller kabel-tv), men det vore bra att få det verifierat.

   Eftersom du redan har erkänt datorinnehav är det svårt att undgå det, du skulle visserligen kunna förneka att du har sagt det men det känns ju knappast rätt att gå emot vad man redan har sagt. Du skulle kunna ljuga och säga att du har förrådställt eller sålt datorn (och att du därför måste plugga på skolan). Det tror jag är lättast (trots att det också känns fel).

   Eller så bestrider du betalningsansvar, hänvisar till att din dator är avsedd för studierna (du kan visa underlag på att du studerar dubbla heltidsutbildningar). Jag tror att det är svårt att få igenom ett sådant fall då förvaltningsrätten verkar gå på Radiotjänsts linje förutom när det gäller väldigt gamla datorer, men det är vad jag skulle göra.

  • Förresten, att hamna hos kronofogden är jobbigt, men när det gäller en sådan liten sak som Tv-avgiften så finns ”pricken” kvar under ett fåtal år (jag har för mig att det är tre år).

   Radiotjänst hotar med Kronofogden för att du ska undvika att klaga och betala. Det är samma taktik som maffia-organisationer använder sig av när de hotar om våld och förstörelse som också påverkar livet.

 86. Jag har fått två fakturor från Radiotjänst som jag vägrar betala. Jag har ingen tv men de påstår att jag svarat ja på det en gång förr, men de har inte samtalet inspelat (jag råka försäga mig indirekt dessutom har de inget bevis på att det faktiskt var jag… Länge sen nu så jag minns inte vad de fråga) därefter fick jag ytterligare en faktura på ny period. Jag ringde för att avsluta mig hos dom så jag inte skulle då ytterligare fakturor. Då påstår de att jag ”erkänner” att jag har haft tv under den period jag fått faktura på om jag ber dom att säga upp mig? Stämmer det ens? Jag vill avsluta och slippa fler fakturor från dom men jag vill ändå bestrida och få upp min skuld till domstol (jag har överklagat en gång, nytt beslut är taget som jag ska överklaga igen och därefter går det upp i domstol) men nu har jag avslutat dom och då säger de att jag inte kan bestrida de gamla fakturorna mer? Utan jag måste betala dessa. Jag funderar på att göra det för jag inte orkar med dom och jag vill inte öka på skulden ytterligare. Den ligger hos krondefogden.

  En handläggare sa till mig att han vägra avsluta det åt mig för jag ringde från en smartphone FAST jag ringde från en fast hemtelefon!! Han försökte alltså ljuga och få mig att erkänna?!

  • Som sagt är det maffia-metoder. Ibland skulle jag vilja att alla som drabbas av Radiotjänsts personal spelade in samtalen så att man kan peka på specifika saker som Radiotjänst ofta gör och som de borde sluta med. Men det är alltid lätt att vara efterklok.

   Oavsett, det är bara att hävda att personalen måste ha missförstått dig, att du aldrig medgett till att ha haft någon utrustning avsedd att ta emot Tv-utsänding, varför skulle du erkänna att du innehar utrustning i hushållet som du inte har, och så vidare åt det hållet.

   Om de vidhåller att du inte får avsluta för att du inte har erkänt tidigare kan de ju inte hävda att du har erkänt, så det låter som ett fultrick för att få dig att erkänna. Skriv till Radiotjänst (samt bestrid fakturan) och säg att hushållet helt saknar någon utrustning avsedd för att ta emot Tv-avgift, att du flera gånger försökt meddela deras kundtjänst det och att kundtjänsten helt ignorerat ditt önskemål att avbryta den felaktiga faktureringen.

 87. ”””Har de rät att göra så här?””””
  NEJ! Det har det inte! Men dehar MAKT och ARROGANS.
  Du behöver inte ha TV och inte heller dator. Det räcker att du har tillgång till Internet.
  Med detta logik, om din granne har WiFi utan lösenord då kan du igen bli skyldigt TV-skatt.
  Rena vansine. Fattar inte varför SVT inte beskattar alla varelser på jordklotet? WiFi finns ju överallt.

  Vi har hemma sagt upp Internet abonnemang. Vi båda har extra jobb och för det behöver vi Internet.
  Pga det, var inkomst har nu minskat. Jo, man kan sega, betala… men då handlar det om UTPRESSNING. Och vi går inte på med det. Princip! Punktslut!
  Undrar om vi borde nu stämma RT och kräva dem på skadestånd för utebliven inkomst?

  Hoppas att någon av dessa STACI / KGB eller vadsomhelst tjänstemän; som säkert läser den här bloggen, är snälla och förklarar… FY för ÄR!
  MVH
  till alla andra

 88. Hej!
  Hade besök av Radiotjänst idag och jag nekade att jag hade tv, smartphone eller dator. Mannen från Radiotjänst sa att han noterar mitt lägenhetsnummer och att det kommer att skickas vidare till Kiruna för bedömning och att dom kan begära ut uppgifter från kabelleverantör, Comhem, BBB osv och att om man har tjänst från dom så kommer det att bedömas att man har en tv eller dator. Stämmer det att dom kan begära ut uppgifter från leverantör?

  • Det finns inget lagstadgat om att Radiotjänst ska kunna få ut information från Internet-leverantörer. Uppgifter kan dock lämnas ut frivilligt.

 89. Hej Emil! Jag fick hem en kontrollant för någon månad sen, och det slutade med att han lämnade min lägenhet med min underskrift. Jag har skrivit till Radiotjänst och förnekat att jag äger utrustning för Tv-mottagning, men de hänvisar till min underskrift. Finns det något jag kan göra eller är jag dömd att betala fakturan? Den skall betalas den 18:e.

  • Det är nog få tillfällen man lyckas bestrida en signatur. Det skulle möjligtvis vara om det är något brott som ligger bakom. Om du skrev på eftersom du kände dig hotad eller om kontrollanten förfalskat din signatur är det typ ett brott som ska anmälas. Jag skulle rekommendera att avanmäla tv-innehav och sedan betala för den korta perioden.

 90. Hejsan
  Jeg havde i november besøg af Radiotjänsten, som spurgte mig om jeg havde dator, og det svarede jeg ja til (jeg har jo en dator på jobbet i Danmark, tænkte jeg). Så siger kontrollanten at når jeg har dator i hjemmet, så skal jeg betale afgift. Jeg forstod, at kontrollanten troede, at jeg mente, at jeg havde en dator hjemme, og jeg sagde til hende at hun havde misforstået mig. Hun svarede at jeg havde sagt at jeg havde dator, og så vendte hun sig og gik.
  14 dage senere fik jeg brev fra Radiotjänsten om at jeg skal betale afgift. Jeg skrev tilbage, at jeg ikke havde udrustning beregnet på modtagelse af tvudsendelser, men har dator på jobbet i Danmark, og at jeg tror at kontrollanten havde misforstået mig.
  Nu har jeg fået Radiotjänstens beslut på min begäran om omprövning. Radiotjänsten har besluttet at jeg skal betale. Skäl til beslut: Jeg har bekräftat innehav av dator med internet i mit hushåll overfor kontrollanten og bifogar kontrollantens underlag hvor hun skriver: ”Säger at han ’bara’ har dator. När jag informerar att han ska betala tv-avgift ändrar han sig och säger att han inte har dator”.
  De ignorerer kort sagt alt hvad jeg skriver i min begäran.

  Hvordan kan jeg gå videre med dette?

  • Du är inte ensam. Det du ska göra är att överklaga beslutet med att du helt saknar utrustning avsedd att ta emot Tv-utsändning.
   Till Förvaltningsrätten bör du sedan skriva ett separat yttrande där du har med att kontrollanten som ringde upp dig verkar ha missförstått dig avsiktligen. Att du enbart har tillgång till dator hos arbetsgivaren i Danmark och att ingen dator finns i hushållet som Radiotjänst ringde dig om. Att du försökt förklara det för kontrollanten samt Radiotjänst flera gånger men att de valt att inte lyssna på några argument. Om du har någon på företaget i Danmark eller någon annan som kan skriva ihop något och vittna om att det är som du säger så är det mycket bättre.

 91. Hur bär man sig åt när comhem meddelat radiotjänst att man är kund hos dem och med andra ord har en tv sändare ? Kan man neka ändå ? Svara gärna på mail, tack

  • Ja man kan neka. Bara för att du är kund behöver du inte inneha Tv/dator. Dock beror det lite på hur du är kund och vad Comhem berättat för Radiotjänst.

   • Jag är vanlig kund ? Internet samt några kanaler.. fick en ny box för inte så länge sen kan vara det dom meddelat för radiotjänst att jag fått ? Tack på förhand Date: Fri, 3 Jan 2014 00:25:45 +0000 To: kimlimpa@hotmail.com

    • Det kan mycket väl vara ComHem-boxen, då misstänker jag att ComHem meddelat att du abonnerar på Tv-kanaler via dem. Det borde innebära att du har Tv och det är nog därför Radiotjänst har kontaktat dig.

 92. Man kan vara ansluten till en e-postadress utan att för den skull äga en dator hemma. Man kan läsa brev till och skicka brev från sin adress även i vilka datorer som helst i hela världen.

 93. Hjälp

  Just hemkommen från utlandet har RIKAB passat på att skicka ut en slutfaktura på 126:- SEK som måste betalas innnan midnatt; nästa dag är förfallodag.Trolig anledning enligt skurkarna i Kiruna är att de har tolkat mitt svar att jag ibland har företagets bärbara dator (kopplat endast till intranet – vänligen observara ej Internet!) hos mig som stationär dator med tillhörande utrustning för mottagning av TV.Detta hände efter när en ung tjej ringde upp på mitt dolda samt skyddade hemnummer och frågade mig om jag kanske har en laptop liggandes i lägenheten.Dum, blåögd, och blond svensson som jag är så nappade jag på betet och ärligt svarade att företaget jag jobbar vid lånar ut avdelningens bärbara men att jag inte har den hemma nu.Bertäffande utrustning såsom TV, radio, dator Internetanslutning (finns i alla hem) så svarade jag att inget existerar utav detta i hushållet.
  Cirka tre veckor senare efter hemkomsten från utlandet tog jag del av en faktura (för perioden som omfattade tiden från dagen då banditerna ringde upp mitt hemliga/dolda nummer) med inbetalningsavi på 519:- som jag inte förstod varför den skulle betalas.Kundtjänst hos RIKAB blev kontaktad per telefon och personen jag pratade med sade att Radiotjänst i Kiruna AB bekräftar – med skriftligt brev – att inget ska betalas in.
  Nu efter nyår 2014 MÅSTE jag betala för tiden som RIKAB anser vara datumet då jag ägde stationär dator med Internetanslutning fram tills jag ringde upp kundtjänst efter att ha varit bortrest på 126:-.Eftersom jag lyder lagen så har beloppet betalats in.Men, hur får jag tillbaka dessa pengar igen efter att RIKAB har dem på sitt konto?

  [Radiotjänst i Kiruna är bluff och båg, lurendrejare som därför inte får existera inom EU.Trots detta vilseleder denna myndighet folket på mängder av § (paragrafer) som de öppet flaggar med som äkta med juridiskt stöd utav Regeringen i Sverige].

  • Det kommer nog inte gå att få tillbaka de pengarna. Du kan överklaga och skriva att du har varit utomlands under den perioden och att den stationära datorn var förrådsställd under den tiden. Men risken är att du kommer få betala de pengarna ändå.

   • Tackar för svaret som var förväntad.
    Betalningen har nått mottagaren och att ödsla energi för det lilla beloppet som kanske betalas tillbaka till mig är inte värt mödan då viktigare saker prioriteras framför småpengar.I mitt tycke så borde de 126:- ha gått till välgörande ändamål, dock ej till skurken RIKAB!

 94. Stämmer de fortfarande att om man har mobil/dator genom företaget att man inte behöver betala någon licensavgift då pga att företaget står för den avgiften?

  mvh
  Per

  • Nej det stämmer inte. Radiotjänst hävdar att det är innehavaren som är den som ska betala, oavsett vem som är ägaren. Så har du en företagsägd telefon i ditt hushåll och berättar det för Radiotjänst kan du tvingas betala Tv-licens.

 95. Nä, nu måste det bli slut på det här. Om jag får tid så ska jag författa ett brev som var och en han skicka sedan till en vald adresslista från riksdagsmän och utskottsledamöter. Den här historian är inte bara ett brott mot sunt rättstänkande utan ger anledning till en farlig sedvänja. I fascistdiktaturer vänjer sig medborgarna att förneka och ljuga om sin situation och sina förhållanden, eftersom regimen tillämpar bestämmelser och lagar som hotar och förföljer medborgarna på rättsvidriga grunder. Ska vi främja ett ljugarsamhälle?

  • Sverige är redan en facist diktatur. Majoriteten av politikerna i riksdagen står bakom statliga myndigheters förtryck mot folket. Radiotjänst är bara ett litet exempel. Deras brott är ringa, det rör sig om utpressning på ca 2000 kr per år för en tjänst man inte har beställt, inte använder och inte vill ha.
   Kolla på Hallandsås eller Västlänken. Miljardprojekt som nästan ingen skattebetalare vill ha men ändå tvingas betala för. Det är inte demokrati. Det är totalitärt styre.

   Kolla vad bankerna håller på med. Rånar svenska folket under statligt beskydd och försäkring. Vad händer om Du inte kan betala en faktura? Inkasso, kronofogden, livslånga skulder och betalningsanmärkningar. De kan ta allt du äger och allt du tjänar i framtiden.
   Vad händer om en bank inte kan betala sina räkningar? Jo, DU får betala deras skulder via skattesedeln! För dom är stora och du är liten. Bankerna har vinster på 10-tals miljarder per år, mestadels från bolån, där låntagaren och i slutändan staten sitter med hela risken! Det är bedrägeri och förskingring på hög nivå! Vad händer om du rånar en bank? Det vet alla.

 96. Har svt möjlighet att se vilka som tittar på tv i datorn, jag menar , kan dom spåra min adress ? Är det sant att kontrollanter inte får gå in i lägenheten och kolla ? Jag kan ju vara vänlig och be dom komma in och titta själva , och när dom står i hallen så tar jag en bild på dom . Kan jag stämma dom då ? Bor i en gård med 20 lägenheter där dom ska dra in tv och dator med fiberkabel. Är okunnig…. Om jag nu råkar ha denna fiberkabel måste jag väl ha ett abonnemang ?! ?

  • Teoretiskt möjlighet ja, men Internetoperatörer lämnar normalt inte över adressuppgifter hur som helst och jag tror inte SVT har något intresse av att fråga.
   Det finns ingen lag som förbjuder Radiotjänsts kontrollanter att gå in i lägenheten, men däremot så har jag för mig att Radiotjänst har regler som säger att med hänsyn till säkerheten får kontrollanter inte gå in i hushåll. Kontrollanter som verkligen kliver in i lägenheten begår alltså inte något brott och du kan inte på något sätt stämma en person som du har bjudit in.
   Nej, om du bara har fiber (via gården) men saknar Internet-möjlighet (abonnemang antingen eget eller genom gården) så räknas inte det. Dessutom även om du har Internet-abonnemang (via gården) så behöver du dator för att Radiotjänst ska räkna det som Tv-mottagare.

   • Fel. Om en person tränger sig in i din bostad eller fartyg mot din vilja så är det fråga om hemfridsbrott. Om du frivilligt släpper in personen är det inget brott. Om en person som befinner sig i din bostad vägrar lämna bostaden efter din tillsägelse så är det hemfridsbrott, oavsett om du släppte in personen frivilligt.
    Du skulle alltså kunna släppa in kontrollanten, därefter börjar du eller någon annan att filma med dold kamera. Du uppmanar mycket vänligt men tydligt kontrollanten att lämna bostaden. Från och med nu begår kontrollanten hemfridsbrott. Har du tur eller spelar dina kort väl så stannar kontrollanten alltför länge och du har bildbevis på brottet. Tyvärr faller det inte under allmänt åtal. Du kan polisanmäla kontrollanten, men ingen åklagare kommer att bry sig. Du kan stämma kontrollanten vid tingsrätten, men då tar du en stor risk. Sannolikheten att staten skulle döma en av sina egna parasiter är nära noll. Förlorar du i rätten får du betala alla kostnader.

    • Om du först bjuder in och sedan säger åt personen du bjudit in att de inte längre är välkomna, så är det du som begår fel och inte kontrollanten.

   • OBS! Det gäller förstås inte polisman med husrannsakans order.
    En gång vägrade jag släppa in en TV-kontrollant. Hon hotade då att komma tillbaka med polis och göra husrannsakan. Välkommen tillbaka, sa jag. Det kostar dock rimligen mer för staten att göra en husrannsakan, som kräver beslut från åklagare (kanske även domstol?). Därför gör dom i princip aldrig det. Alltså: vad du än gör, släpp aldrig in en kontrollant!

 97. Vad är en ”teoretisk möjlighet” för något? Var får du detta ifrån?
  Naturligtvis kan en anställd hos Radiotjänsten gå in i en lägenhet om in henom. Men hen har ingen rätt alls att tränga sig på, som om det gällde en polis med order att ta sig in i lägenheten.

  • Teoretiskt möjlighet innebär att i teorin har SVT möjlighet att begära ut adressunderlag med hjälp av IPRED. I praktiken tror jag dock inte att SVT använder det fulknepet.

 98. Intressant att många blir upprörda och kränkta av en sådan petitess att staten pressar sina medborgare på 2000 spänn om året som betalning till statens egen propaganda maskin. Korkat av staten att inte ta det på skatten istället, då skulle ingen klaga. I alla fall inte kommunister, miljöpartister och sossar. Det man inte märker eller inte själv betalar har man ju inte ont av;)

  Då kan det vara intressant att Radiotjänsts utpressning är ett av de minsta brotten staten begår mot medborgarna. Börja granska polisen och det s k rättsväsendet får ni se vilken facist kommunist stat förtryckar stat som Sverige har blivit. Lambertz är bara toppen av ett gigantiskt isberg av facister, stalinister, sinnessjuka, kriminella, oantastbara tjänstemän som Du betalar med dina surt förvärvade skattepengar.

  Tänk också på att du tvingas betala pengar till DN, SvD, GP och annan s k fri press. Dessa uppbär stora mutor från staten, s k presstöd för att inte granska den kriminella delen av statens verksamhet och dess gigantiska inkompetens och vanstyre. Ibland blir det dock omöjligt för pressen att hålla tyst när total dårar som Lambertz dyker upp. Eller när allmänheten får reda på vansinnesprojekt som Hallandsås, Västlänken, Bottniabanan och hanteringen av Tsunamikatastrofen, hanteringen av Palme mordet etc.

  Hur mycket mer förtryck ska vi vanliga hederliga skattebetalare tåla?