Trafikfarligt beteende och vårdslöshet i trafik


Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Maria Spetz, vd för Motormännen, skriver på Expressens debattsida om att krockrisken ökar 23 gånger med SMS. Det stämmer naturligtvis, om förarens uppmärksamhet är på mobilen istället för på vägen så är det trafikfarligt beteende.

På samma sätt ökar krockrisken om det är bråkande barn i baksätet, om det finns dator bredvid (med twitter-flöde), om omgivningen lockar bort uppmärksamheten, om föraren onanerar, om något tappas, om man petar näsan, om föraren tittar på film, om föraren sminkar sig, om det diskuteras något intressant, om man pillar med GPS, om man letar efter nästa taxi-kund eller försöker avgöra var dispatchen vill att man ska vara. Allt det som lockar bort uppmärksamheten från att köra bil ökar risken för krock.

Jag kör ofta och mycket bil, och är själv medlem i Motormännen sedan något år. Jag ser ofta i Stockholms-trafiken taxi-bilar som har svårt att hålla sig i en körbana eftersom de får information på sin taxi-utrustning. Jag ser likaså ibland bilar där fokus ibland är någon helt annanstans än på vägbanan. Jag gör själv ibland samma misstag, särskilt vid användning av GPS. Varje förare vet att lockas uppmärksamheten bort från vägbanan ökar risken för olycka.

Men jag håller inte med om att det är just SMS som kräver en särskild lag, för det är både teknikspecifikt och svårt att kontrollera. Jag håller heller inte med om att en lag gällande mobilanvändning i bil skulle på något sätt hindra förare från ett trafikfarligt beteende.  Eller för den delen att just mobilanvändningen skulle skapa en särskild situation som ger ökad risk ställd i relation till alla andra riskbeteenden där uppmärksamheten lockas bort från där det hör hemma.

Jag ser hellre, precis som infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd, att man kan förtydliga begreppet vårdslöshet i trafik och därmed skapa ett bättre underlag för polis och domare att använda sig av det även när ingen faktiskt olycka skett. Eftersom lagen redan idag säger att ”Brister vägtrafikanten … i den omsorg och varsamhet … som betingas av omständigheterna” täcker det in både SMSande och annat.

Jag vill också se mer resurser till trafikutbildning och trafikpolis för att få fler informationstillfällen. Jag ser gärna att man får ett enklare körprov och teoriprov i samband med att körkortet förnyas (åtminstone var tionde år) eftersom lagar förändras över tid, men det kräver mer resurser till transportstyrlsen för att minska de ledtider som redan finns.

Jag ser också ett behov av fler poliser på våra vägar, poliser som vågar stoppa bilister med riskbeteende och varna förare innan olycka sker. Jag ser framför mig hur en polis stoppar en bil med bråkande barn och säger åt barnen att deras förälder kan åka i fängelse om de inte låter bli att bråka.

Men jag vill inte ha lagar som saknar egen kraft att förändra någon situation. Det är redan olagligt att SMSa medan man kör bil om det görs trafikfarligt, det behövs ingen egen lag för det. Befintlig lag gäller naturligtvis även Bil-PC, heads-up-displayer, DVD-spelare, och kanske också en del av det som i framtiden kommer vara en självklarhet i bil.

Motormännen ger som exempel att införande av mobillag i Californien inneburit en minskning av dödsfall, samt också att alla andra länder i EU redan har lagar för mobilanvändning i bil. Det tycker jag är både oseriöst och direkt felaktigt. Naturligtvis måste man även undersöka och jämföra situationerna i andra länder innan man hänvisar till dem som exempel. Har andra länder vår breda lagformulering när det gäller just trafikbeteendet?

När det gäller USA har de en trafikpolis som får rätt mycket resurser och som alltid patrullerar vägarna. Det är kanske något för Sverige? Man skulle också kunna hävda att de som orsakat en olycka inte längre kan skylla på mobiltelefonanvändandet, eftersom det ju är ett brott i sig, men att det faktiska användningen inte förändrats.

Angreppet på att Catharina Elmsäter-Svärd ”inte fullt ut håller med om att den handhållna mobiltelefonen äventyrar trafiksäkerheten” är bara barnsligt. Jag skulle säga att det snarare är sunt förnuft som infrastrukturministern uppvisar.

 


Ett svar till “Trafikfarligt beteende och vårdslöshet i trafik”