Tråknörderi – Ekonomiskt ansvar ställt i relation till Ansvarskedja #piratpartiet


yotsuba

Jag skrev igår en dissning av Piratpartiets användning av begreppet ansvarskedja som föranledde lite väntade kommentarer. Jag var övertygad om att det skulle orsaka kommentar eftersom jag har hört många nämna begreppet ansvarskedja på olika sätt, men jag väntade mig inte att ställas inför just ekonomiska synvinklar. Så jag tänkte att det behövdes ytterligare ett inlägg som förklarar min syn på just de ekonomiska aspekterna.

Varning för nörderi på hög nivå! Jag har varit verksamhets-revisor i alldeles för många föreningar så risken är mycket stor att jag använder ett för komplicerat språkbruk trots att jag på Piratemoms inrådan försöker undvika det. Men om jag använder något konstigt uttryck, kommentera till så får jag förtydliga. Jag är absolut inte någon expert på något sätt, men jag har praktisk erfarenhet som jag hoppas kan komma till nytta i partiet till större grad än vad det gjort hittills.

En budget är för mig en samling med kontoposter som övergripande ger en bild över vilka kostnader och inkomster som planeras inom olika delar av verksamheten. Tillsammans med verksamhetsplanen visar det vad medlemmarna vill att föreningen ska fokusera på under året i hela verksamheten. Vanligtvis är det exakt vad den tidigare styrelsen har föreslagit, särskilt om styrelsen har rimlig förankring för sina verksamhetsidéer.

Notera att länkarna till Wikipedia ger en kortfattad bild av just företagsbruket av orden. Det är avsiktligt trots att det jag förklarar är just föreningsaspekterna eftersom vissa ser på Piratpartiet som om det vore ett företag. Vissa kanske också ser det som en militär organisation men det är egentligen orelaterat till vad orden betyder, huvudsaken är att man har förståelse för att andra kan ha andra betydelser för orden.

Budgetansvarig är främst styrelsen i sin helhet, men för att verkställa och följa upp budgeten rekommenderar jag vanligtvis att en enskild person blir ekonomiskt ansvarig och ser till att de olika budgetposterna hanteras som de ska. Vi har i Piratpartiet haft rollen ekonomisk ansvarig som dock hade ett något annat fokus än vad jag normalt utkräver från den rollen, istället har vi haft en partisekreterare som sett till att utgifterna hanterats på bästa sätt.

En budgetpost kan exempelvis vara vilka pengar en kommun har att röra sig med, och utöver rena kampanjmaterial kan det även bero på hur mycket aktivitet kommunen har, hur mycket aktivister som finns där samt vilka större kampanjer som planeras under året. Enkla mätbara faktorer som gör att man vet vilka pengar som finns och varför. Det gör också att kommunen engageras i att skapa lokala planer som förs upp på en global nivå och man får alltså medbestämmande styrning på stämman. En annan budgetpost kanske är för Valkretsen, där fokus är att se till att kommunerna får den utbildning och det stöd som behövs. Ytterligare en budgetpost på distriktsnivå för att hålla samman valkretserna och fokusera på exempelvis samarbetsfrågor. Flera budgetposter på riksnivå, för olika specifika kampanjer som vi hoppas på att kunna genomföra, exempelvis Dreamhack i Jönköping och Politikerveckan i Visby.

Budgetpostansvarig är ett krångligt ord som jag helst inte vill använda eftersom det är bättre att kalla det för KL, VL, DL eller DH-ansvarig beroende vilken post som det gäller. Eller är jag helt fel ute här? Oavsett vad man kallar det är det en ansvarspost som ekonomiskt är direkt underordnad budgetansvarige. Saknas det aktivister och då också kommunledare i ett område avsätts enbart en grundsumma till den posten att användas när kommunen vaknar. En sådan uppdelning innebär att när det gäller ekonomi finns det alltid en person att vända sig till, oavsett vilka frågor det rör sig om. Har jag sagt att jag gillar tydlighet?

uncle sam

Hur fungerar det här om man inför lokala föreningar? Jag ser bara möjligheter för lokala föreningar med en sådan här möjlighet. Om de separata organisationerna behöver områdesspecifika pengar får de helt enkelt möjlighet att äska pengar från Piratpartiet, baserat på samma premisser som kommunen annars skulle ha men med större redovisningskrav samt eventuellt också krav på färdig verksamhetsplan. Det fungerar i andra organisationsformer och borde rimligtvis fungera även för Piratpartiet.

Hur fungerar det här om man har lokala val till respektive områdesansvarig? Jag ser inget direkt problem med det eftersom deras ekonomihantering fortfarande är underställt partiets budgetansvarig. Den valde personen har också åtminstone visst stöd lokalt och det är ju området som pengarna är vikta för. Om den valda personen separeras från sin post antingen frivilligt eller på grund av andra omständigheter, bör först och främst en enklare redovisning göras och därefter kan en tillförordnad funktionär ta över ansvaret, alternativt hanteras det som om posten var vakant.

Hur fungerar detaljerade budgetposter om inkomster ökas eller minskas? Att inkomsterna fluktuerar är ett problem, men om man först och främst utgår från en pessimistisk uträkning för vad som är rimlig omsättning och sedan fyller på budgetposter när prognosen uppdateras borde det fungera oavsett fluktation. Om inkomster minskar ytterligare behöver man troligtvis sammankalla till något krismöte bland funktionärerna för att hantera den situationen. Och då kan man bland annat flytta pengar tillfälligt eller permanent dit som det behövs bäst enligt principen att vi tillsammans jobbar mot samma mål. Sharing is caring helt enkelt.

Det här är enbart ett steg i vad jag anser är rätt riktning, och något som visar att ekonomihanteringen enligt mig kan fungera helt utan någon komplicerad ansvarskedja. En sidoeffekt blir också att den operativa ledningen mer kan fokusera på det operativa.

Intressant?


13 svar till “Tråknörderi – Ekonomiskt ansvar ställt i relation till Ansvarskedja #piratpartiet”

 1. Du skriver att lokala val kan fungera ”eftersom deras ekonomihantering fortfarande är underställt partiets budgetansvarig” och senare skriver du att ”ekonomihanteringen kan fungera utan någon komplicerad ansvarskedja”.

  Men, det är ju just ansvarskedjan du beskriver i det första stycket – och den är inte särskilt komplicerad. Det betyder bara att någon alltid är ansvarig för större och större budgetposter, ända upp till styrelsen och att det alltid bara en är enda person som är ansvarig för varje enskild budgetpost – man kan inte rent praktiskt ha två olika personer med olika uppdrag som ansvarar för samma budgetpost. Mer komplicerat än så är det inte.

  För övrigt beskriver du rätt väl hur det fungerar idag, när du kallar det för ett steg i rätt riktning. Det betyder alltså att vi totalt misslyckats med att synliggöra hur det fungerar, och hur det är tänkt att fungera… 🙁

  • Jag kan hålla med om att det är problem med synliggörandet om du anser att den ekonomiska hanteringen ser ut som jag beskriver, för det är absolut inte så jag har upplevt det under de senaste åren. Det är inte tydligt för en nybliven KL hur det hela är tänkt att fungera och för VL ligger stora krav på hur man hanterar den tekniska biten.

   Jag skulle också vilja se en större summa pengar fokuserade på kommun-nivå, eftersom det är där kostnaderna kommer att finnas och medlemmarna finns.

   Gällande ansvarskedja så förordar jag en platt ansvarsfördelning som fungerar utanför maktstrukturen i övrigt (även om den till stora delar kommer att överlappa) istället för den mer komplicerade nivåbaserade hanteringen som är idag (med flera nivåer som är ansvarig för olika överlappande mängd pengar). Med flera nivåer ökar risken för flaskhalsar som hindrar resurserna från att komma dit där de gör mest nytta.

   När det gäller lokala val har just ansvarskedjan används som slagträ i syfte att motverka medbestämmande. Man har hävdat att ”ansvarskedjan får inte brytas” trots att det inte finns någon praktisk eller ens teoretisk påverkan på själva ansvarskedjan. Däremot påverkas möjlighet för toppstyrning, men det har inget med ansvarskedjan att göra utan beror snarare på vilken ledare man har.

   • > När det gäller lokala val har just ansvarskedjan används som slagträ i syfte att motverka medbestämmande.

    Nja, jag har sett det användas för att motverka lokala fristående föreningar, just eftersom en sådan förening inte på något bra sätt kan ansvara för pengar (eller mandat) som kommer från organisationen Piratpartiet. Det går att lösa rent formellt med fördefinierade låsta stadgar från centralt håll, men jag (och många med mig) anser att samma problem går att lösa just genom lokala val inom den befintliga organisationen istället. Jag tror jag hade med exakt det i den där orgvisionen jag länkade till tidigare? Att tänka på där är att pengarna som skänkts till Piratpartiet centralt ska delas ut neråt på ett bra sätt och att mandatet att agera som officiell kontaktperson i Piratpartiets namn på lokal nivå dlegeras uppifrån (ytterst från medlemmarna på årsmötet), det kan inte krävas underifrån. Samma mekanism är också ett kuppskydd på lokal nivå. Jag tycker inte det är särskilt konstiga saker att man vill tänka på?

    Alltnog, lokala val behöver inte alls bryta ansvarskedjan och de lokala råd som Mikael Nilsson föreslagit illustrerar det väl, tycker jag.

    • För att börja bakifrån så är kuppskyddet obefintligt. Att hävda något annat är att glömma bort att det är individer vi har att göra med. Nu är kupp också ett sådant slagträ som får folk att bli rädda och göra som man blir tillsagd, men oavsett så finns det inget kuppskydd. 🙂

     Jag har inte sett något formellt (eller icke-formellt) förslag från Mikael Nilsson gällande lokala råd. Jag har däremot hört lite spridda rykten om det och det låter som ett alternativ att ta ställning till. Jag tycker dock att det är den lokala organisationen som bör ta ställning till hur de ska organisera sig lokalt. Att pressa folk i en färdig form brukar innebära att man skadar sig. Hellre då att arbeta med att förankra idéer. Vi arbetar trots allt alla för samma sak, eller hur?

     Ansvarskedjan har använts som slagträ för att motverka lokala val, jag minns särskilt att det användes som ett argument under årsmötet i våras.

     Det stämmer dock att det även har använts för att motverka lokala fristående föreningar, men där är det så orimligt att jag egentligen inte anser att det är värt att bemöta. Om det är en fristående förening påverkas inte maktstrukturen inom Piratpartiet alls. När det gäller pengar kan man lösa det genom ett äskningshanterande som fungerar i alla andra organisationsformer. Att hävda att det på något sätt skulle vara ett problem med att ha fristående föreningar tyder bara på att man inte lyssnar på varför medlemmarna vill ha lokala föreningar. Något som är värt att fundera på är hur andra partier har löst liknande situation, och varför det inte skulle fungera för just Piratpartiet? Roligt diskussionsunderlag åtminstone.

     Mandatet att vara officiell kontaktperson lokalt tror jag vissa höjer för att vara viktigare än vad det är. Man kan visserligen göra diverse riskanalyser så att man har en åtgärdsplan utifall att något sådant skulle uppkomma, men att vara rädd för hur en eventuell talesperson för en lokalorganisation skulle agera tycker jag bara tyder på dålig tillit till ens medlemmar.

     • Förslagstråden, lokala råd: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=23641

      Att en ev lokal organisation ska godkännas av t.ex. VL är väl ett kuppskydd? Det förhindrar t.ex. att tre SDare startar en lokalorg i PPs namn. Eller har du en annan definition på kuppskydd också?

      Vad det gäller att pressa folk i en färdig form gäller det väl i även om de skulle tvingas starta lokala föreningar?

      En fristående förening påverkar mycket riktigt inte maktstrukturen inom Piratpartiet, men det är ju det som är problemet – den blir inte en del av Piratpartiet. Vi kan ta ett exempel, heeeelt taget ur luften: Ett gäng säkert välmenande pirater vill starta en lokal förening och samla in pengar lokalt, i Piratpartiets namn. De vill dessutom ha ut Piratpartiets medlemslista för att kunna göra det effektivt. Hur tänker du dig att Piratpartiet ska hantera en sådan situation? Hur gör vi för att förhindra att denna förening tas över av Liberaldemokrater? Vad kan Piratpartiet göra för att se till att de som donerat pengar till denna lokala förening får valuta för sina pengar? Vems ansvar blir det om föreningen skulle missköta sig?

      Vi lyssnar på varför medlemmarna vill ha lokala föreningar exakt samtidigt som de faktiskt berättar VARFÖR de vill ha det, istället för att bara älta ATT de vill ha dem. Jag vet inte hur många gånger jag efterfrågat exakt just det – vilka problem de försöker lösa med den organisationsformen. De enda svaren jag fått har varit varianter av ”för att vi VILL det!”. Been there, done that. Du får förresten gärna berätta varför istället för att bara polemisera runt frågan.

     • Först och främst är din jämförelse nedlåtande mot Sverigedemokraterna, för varför skulle de vara intresserade av att skapa en lokalorganisation i Piratpartiets namn? Är det verkligen den faktamässiga förklaring du vill ställa dig bakom?
      Jag hävdar dock att om tre personer med tvivelaktig bakgrund låtsades vara piratpartister under lagom lång tid för att kunna sälja in lokal organisation hos VL skulle det gå igenom precis lika lätt med det kravet som det är att skapa en Piratpartiet-organisation utan det.

      Jag vill inte tvinga medlemmarna att göra någonting, men däremot vill jag informera om de val som finns utan att hävda saker som kupp eller ansvarskedjor.

      Du ser risker där jag ser möjligheter, jag skulle helt enkelt inte lämna ut Piratpartiets organisationsmedlemslista till någon fristående organisation. De får väl bygga upp sin egen medlemslista? Organisationen blir en egen juridisk person och får naturligtvis ta ansvar för sin verksamhet precis som vilken annan organisation.

      Tackar för länken till tråden förövrigt. Ska kommentera mer organiserat kring det så fort jag har bättre anslutning. 🙂

     • SD var ett exempel. Ersätt med Liberaldemokrater, Aktivdemokrater, Trotskyister, Mopedister eller Kostymnissar som du behagar.

      Det är lite som Mikael var inne på i en annan kommentar, det är mycket snack om att få ta beslut, men ingen som vill stå där med ansvaret om skiten träffar fläkten. Det är väldigt lätt att säga att det inte är någon risk och att man ska lita på folk när man själv slipper ta den risken.

      Fundera sedan lite på vad en sådan lokalförening som du just beskrev skulle fungera i praktiken. Vad skulle den egentligen göra? Hur och med vilka resurser? Varför?

      Du ironiserade också tidigare kring hur andra partier hade löst problemen med sina lokala föreningar. Jag kan berätta för dig att iaf ett av dem har en mycket stark toppstyrning av sina lokalföreningar, med tvingande stadgar som gör dem till inget annat än partistödsberättigade lydstater. Där är det heller inte fråga om att lokalföreningarna äskar pengar av moderpartiet, utan tvärtom betalar de ett tionde till moderpartiet förklätt till avgifter för ”gemensam administration”, ”central marknadsföring” och ”kursavgifter”. Är det verkligen en sådan lösning du vill se i Piratpartiet kunde du väl åtminstonde vara ärlig nog att berätta det öppet.

     • Jag anser att riskerna som framhävs gång på gång är överdrivna. Även trots toppstyrning fungerar väl den lokala organisationen i partiet som du tar som exempel?

      Jag ska framöver förklara varför jag hellre ser en föreningsmodell än någon kvasiförening baserat på komplicerade formuleringar. Jag tycker att saker ska vara så enkelt som möjligt, och att det ska vara lätt att sätta sig in i det hela. Tekniken ska ge ett stöd men inte styra vad man kan göra.

      Och till skillnad från de andra som du och MiNi kanske pratat med så har jag erfarenhet av att hantera skit så det är inget jag är rädd för. 😀

     • Heh, vi sitter i partistyrelsen. Vi får och hanterar skit på en närmast daglig basis.

      Sen tycker ju jag att vi inte har nån nämnvärd toppstyrning i partiet, men jag kan iofs förstå att det upplevs så om man inte är mitt i det.

     • Nu menade jag faktiskt riktig skit. Fast det tillhör en annan berättelse som involverar mycket spänning (ca 360 V) och upplevelser. 😀

      Såklart man får skit om man gör saker och ting som inte helt har förankrats eller som kan anses för ogenomtänkt (det beror nog snarare på att man inte förklarar hur man kommit fram till ett visst resultat eller att man förankrat i fel kanal). Det är något som man bara kan åtgärda genom att vara ett föredöme, om du frågar mig alltså. Men jag är ju som tur var inte i styrelsen.