UPLS: EU-parlamentet utestängt från patent-industrin


Facket (SUEPO) på European Patent Office (EPO) har varnat EU-parlamentet att patentreformen innebär att EU-parlamentet inte kommer att kunna inverka på hur UPLS hanterar patent. UPLS kommer bestå av handplockade domare och agera som en överenskommelse mellan separata länder istället för att ingå i EU.

invisible learning

När jag gick i lågstadiet byggde jag en legobil med tre motorer. Jag förklarade de tre motorerna med att beroende på var bilen var, och vilken typ av kraft som behövdes, skulle olika kombinationer av motorer användas. Det var naturligtvis en liten pojkes lek med lego, men hade jag vid det tillfället införskaffat patent på denna legobil hade jag varit mångmiljardär idag eftersom alla hybridbilar användes sig av liknande funktioner som det jag beskrev på tidigt 80-tal.

För att en pojke ska kunna skaffa patent krävs att familjen både har bra ekonomi och har rätt kontakter för att ansökan ska accepteras. Samma sak gäller naturligtvis alla uppfinnare då det krävs mycket pengar och rätt kontakter för att få igenom ett patent. Är man en enskild uppfinnare måste man, i princip, ha stöd av ett större företag för att kunna patentera sin uppfinning. Och i väldigt många fall, exempelvis Håkan Lans som uppfann färgskärmen (eller mer korrekt färgprocessorn), blir enskilda uppfinnare lurade och det större företaget ser till att själv ta patentet. Därför vill jag ersätta patent med något som bättre främjar innovation, för att uppfinningar och andra innovationer faktiskt ska komma samhället till del.

Det finns många som tycker att USAs mer komplicerade patentlagstiftning, med bland annat mjukvarupatent, inte kan appliceras eller genomföras i Sverige eller Europa. Även om det idag inte finns mjukvarupatent (trots att det finns multimediapatent) inom EU finns det fortfarande en stor risk att det kan införas. Det enda som hindrar exempelvis mjukvarupatent är att bland annat EU-Parlamentet ser till den övergripande samhällsnyttan. Om företag och marknaden själva skulle få styra kan man nog vara säker på att mjukvarupatent blir en realitet även inom EU.

Det går även att lagstifta mjukvarupatent genom det som på engelska kallas för Case Law (innebär domstolars beslut som kan användas för riktlinjer för andra domstolar eller lagstiftning) exempelvis Tysklands beslut att acceptera Microsofts mjukvarupatent om FAT-formatet som visserligen är ifrågasatt om det verkligen är rådgivande.

Det anses nödvändigt att besluta om ett internationellt patent-system, bland annat för att skapa en EU-överenstämmelse när det gäller patent-hanteringen. Därför är förslaget att föra över all patenthantering i United Patent Litigation System (UPLS) och begrava den tidigare överenskommelsen European Patent Litigation Agreement (EPLA)

UPLS ska begränsa byråkratin och kostnaderna involverade i patenthanteringen, men en sidoeffekt (som vissa anser är en fördel) är att EU-parlamentet (som tidigare har slängt ut mjukvarupatentförslag) helt bortses ifrån och istället läggs all makt hos EPO (som skulle tjäna på att mjukvarupatent införs).

SUEPO som arbetar med övergripande patent inom Europa varnar för att EU-regler enkelt kan kringås. ”Procedures allowing the European Parliament to hold the Commission accountable have no effect on a legislator – like the EPO – that is institutionally located outside the EU Institutions. The draft EU Patent Regulation [7], which is based on Art.118 of the EU Treaty, incorporates the EPC which may change in substance according to the wishes of the 37 EPO member states. Under a contractual relationship, an external legislator would be allowed to substitute into legislation under Art.118 EU Treaty. This would entail a loss of procedural rights of the European Parliament and introdude a structural inconsistency in the EU legislative process.”

Florian Mueller, programmerare och government affairs professional, sammanfattar EU-kommisionens föreläsares åsikter samt FFIIs kritik.

Det finns flera som är kritiska till UPLS, exempelvis What is wrong with the UPLS, Six reasons to oppose the UPLS, EU Community Patent And UPLS: Will There Be A Political Breakthrough Soon?, The UPLS: will it make a real difference?, EPLA’s successor UPLS, what’s in a name?

”Skillnaden mellan skapande och upptäckt är inte entydig eller strikt. Det är inte heller klart varför en sådan skillnad, även om tydlig, är etiskt relevanta för att definiera äganderätt. Ingen skapar materia, man kan bara manipulera och brottas med materian enligt fysikens lagar. I den meningen skapar ingen egentligen någonting. Man ordnar bara materian i nya arrangemang och mönster. En ingenjör som uppfinner en ny råttfälla har omfördelat befintliga delar för att tillhandahålla en funktion som tidigare inte utförts. Andra som informeras om detta nya system kan nu också göra en bättre råttfälla. Ändå följer råttfällan bara naturens lagar. Uppfinnaren har inte uppfunnit den materia som musfälla görs, inte heller de fakta och lagar som används för att göra det ska fungera. Likaså Einsteins ”upptäckt” av förhållandet E = mc2, väl känd av andra, ger dem möjlighet att manipulera material på ett mer effektivt sätt. Utan Einsteins eller uppfinnarens insatser skulle andra vara ovetande om vissa vanliga lagar, sätt materia kan manipuleras och utnyttjas. Både uppfinnaren och den teoretiska forskare ägna sig åt kreativt tänkande för att producera användbara, nya idéer. Men endast en belönas” Stephan KinsellaAgainst Intellectual Property

Vi i Piratpartiet anser att patent inte behövs.

Patent framställs ofta som ett skydd för enskilda uppfinnare mot storföretagen, en bild som inte stämmer överens med verkligheten, då det i snitt kostar en halv miljon att ansöka om (ett) patent, med många ytterligare miljoner i de patenträttsliga processer som följer.

De stora företagen använder sig dessutom inte av patenten som en form av skydd, utan snarare som en guldko att mjölka;
Eftersom de flesta delar i en produkt idag är patenterade, och det inte är produktens skapare som har rätten till alla de patenten, leder det till patenttvister och licenskostnader. Företagen patenterar allt de kan, och tar sedan ut en licensavgift från de företag som vill använda deras patent, ett måste för att kunna skapa en ny produkt i dagens samhälle. I och med att man korslicensierar på detta sätt slår man dessutom både ut små aktörer och ogiltiggör patenten som skyddsform.

Således är de enda som verkligen har glädje av patent är de som jobbar som patentombud eller patentjurister; Utan patenten skulle de sakna anställning. Dessvärre så är det på dessa människors åsikter man grundar praxis och politik, trots att det är en tydlig jävsituation.

Läs mer om varför patent inte behövs.

Intressant?


19 svar till “UPLS: EU-parlamentet utestängt från patent-industrin”

 1. ”Därför vill jag ersätta patent med något som bättre främjar innovation, för att uppfinningar och andra innovationer faktiskt ska komma samhället till del.”

  Tacksam för att få någon hint om hur det skall gå till. Varför skall jag satsa 100 tals miljoner under 6år för att finna att en konkurrent kan marknadsföra en kopia för 10 miljoner på 6 månader.

  Berätta hur du skall klara detta.

  Sedan har du totalt missförstått vad ett patent är. Det handlar inte om någon upphovsrätt utan är skydd för illojal konkurrens. Den som vågar satsa skall få en rimlig chans att få tillbaka sina pengar.

  Det är tragiskt att du inte inser att en ide` är ointressant så länge som ingen vill satsa på den.

  • Patent är inget praktiskt skydd för illojal konkurrens. Om vi skulle ta exemplet med läkemedelspatent läggs det massor med resurser på att ta fram konkurrerande läkemedel med samma effekt som ett befintligt läkemedel.

   Följande är en fem-minuters-spåneri om en möjlig (och fungerande) lösning:
   En investerare tittar normalt på att få tillbaka sina pengar femfaldigt under en femårsperiod. Så då kan vi begränsa patentet till att vara under fem år. Man skulle också kunna lagstadga att konkurrenter (inom samma bransch) som vill använda sig av det patenterade under den tiden får betala en fast licenskostnad. Om man vill vidareutveckla eller forska om det patenterade så får man göra det licensfritt, om samhället (och ursprungsinnehavaren av patentet) får ta del av resultatet efteråt.

   Att vidareutveckla på en befintlig idé är lätt. Men naturligtvis ska den som gjort den tidigare patenten få ta del av det resultatet och få samma rätt att vidareutveckla det i sin tur (om de vill).

   Notera också att om man patenterar något som man inte tar fram en färdig produkt för, så skall patentet falla till allmänningen.

   • Patent är ett oerhört effektivt skydd mot illojal konkurrens om du har råd. Annars vore väl inte patent ett problem eller hur.

    Beträffande läkemedel så förväxlar du patenterad substans och terapiområde. Självklart kommer det fram nya patenterade substanser för samma terapiområde. Lite bättre kanske och framför allt vi får marknadskonkurrens som sänker priserna.

    Dina 5 år är fullständigt orimligt. Med dagen krav räcker inte ens 20 år för att företagen skall fortsätta att ta fram nya läkemedel. Man får 25 idag

    ”Att vidareutveckla på en befintlig idé är lätt. Men naturligtvis ska den som gjort den tidigare patenten få ta del av det resultatet och få samma rätt att vidareutveckla det i sin tur (om de vill).”

    Det är precis så som patentsystemet fungerar. Den som gör originaluppfinningen tvingas avslöja den för hela världen efter 18 månader och alla har chans att vidareutveckla den. Lyckas den senare göra den mycket effektivare brukar man gör upp ett licensförfarande så att båda kan exploatera ide´n.

    Den där ide´n att man måste exploatera sin ide´inom viss tid bottnar i ett upphovsrättsligt synsätt. Jag har sagt det många gånger patent skyddar inte uppfinnaren utan exploatören. Patentet tillhör sökanden. Uppfinnaren har rätt att nämnas i dokumentet.
    Med din modell skulle ju den som fångar upp ide´n i andra hand och satsar 100 miljoner under 6 år gå en säker bankrutt till mötes då hans lyckade utvecklingsresultat kan kopieras för 10 millioner på 6 månader.

    • Naturligtvis går det att skydda mot illojal konkurrens om du har råd, oavsett om du använder dig av patent eller ej. 5 år var spåneri baserat på den erfarenhet och information jag själv har gällande investeringar, men jovisst var det spåneri och jag har inte heller sagt något annat.

 2. Det är lätt att hålla med om att man inte skall expandera patentsystemet till områden där den inte gör nytta eller är etiskt störande.

  men men Ditt påstående

  ”Eftersom de flesta delar i en produkt idag är patenterade”

  Är faktiskt bland det mest absurda jag har hört. Har du reflekterat över att detta skulle innebära att alla delar i en produkt är utvecklade de senaste 20 åren. Kullager Ottomotor kylskåp, Aspirin, laser………

  Är det verkligen en sann seriös verklighetsbeskrivning?

  • Det är text jag ställer mig bakom även om jag inte har skrivit den själv, för mig veterligen är det så. Tänk dig att du skulle ”uppfinna” en bil idag, eller för den delen en ny version av mobiltelefon… Hur många patent måste du ”kringgå” för att förverkliga din uppfinning?

   • Praktiskt taget inga. Nya aktörer som koreaner och kineser har inga problem att sälja bilar över hela världen.
    Patent vara bara i 20 år och det tar dessutom rätt många är innan produkten når marknaden så skyddstiden är i praktiken ännu kortare.

    Mobiltelefoner är ett speciellt fall eftersom produkten är så ny och man måste använda sig av vissa standards, som kan vara patenterade.

    Enligt Attran i Health Affairs vol23 nr 3 pp 155-166
    Så är endast 17 av Våra 319 väsentligaste läkemedel patenterade.Definitionen görs av WHO.

    Av någon anledning vill du bortse från det som ligger utanför IT/mjukvaror.
    Totalt satsas 60 Miljarder per år i Sverige för att utveckla patentskyddade idér

    • Du missar exempelvis patentdiskussionen i USA som innebar att Toyota behövde dra tillbaka sin elbils-satsning från marknaden.
     Jag bortser inte avsiktligt från något, men jag har IT-bakgrund och därför är det enklare att referera till de verksamheterna. Du är mycket välkommen att peka på intressanta patent-områden som du vill jag ska titta närmare på. Hittills har jag nämligen inte hittat något som inte skulle överleva om patent försvann.

 3. ” Således är de enda som verkligen har glädje av patent är de som jobbar som patentombud eller patentjurister; Utan patenten skulle de sakna anställning. Dessvärre så är det på dessa människors åsikter man grundar praxis och politik, trots att det är en tydlig jävsituation.”

  Det här är ett intressant påstående av foliehatt karaktär. Här är lite fakta:

  Beträffande systemkostnader så finns det ca 9250 patentombud i EU och hur många utvecklingsingenjörer –5 millioner?
  (Har brottats med EUROSTAT för att få fram rätt antal, men då R&D omfattar ca 2% av BNP så kanske man grovt kan antagas att samma procent gäller för den yrkesverksamma andelen av befolkningen (1/2))
  Det blir i storleksordningen 2 promille av utvecklingsinsatsen (FoU) om jag räknat rätt!

  Ett oerhört patentberoende företag som Astra har 250 patentjurister/ingenjörer. (De hanterar varumärken också).Astra har totalt 11 000 anställda i sin FoU organisation.

  Tror du att dessa 250 personers egoistiska motiv skulle ha någon som helst inverkan på Astras styrning. Tror inte ens de är representerade i koncernledningen.

  Så ser siffrorna ut.

  • Du läser in konstiga saker i både den skrivna texten och de siffror du läser fram.
   Jag vet att Astra har fler som jobbar med patent- och varumärken, bland annat för att jag har haft släktingar som jobbat på Astra med sådana frågor trots att hon inte var patentjurist.

   Det texten refererar till är själva patentverken Sverige och övriga Europeiska länder, som faktiskt tjänar mer pengar på att fler patent söks. Så praxis skapas av de personer som faktiskt tjänar på att så många patent som möjligt går att söka.

   • Vad är det som är konstigt? Så ser verkligheten ut.
    Du har rätt i att det kan finnas ytterligare personer omkring Astra men storleksordningen är rätt.
    När det gäller antalet ombud/jurister så fungerar systemet så att du måste vara auktoriserad för att få få jobba med patent. Det är alltså inte fråga om anställda i patentverken. Motsvarande siffra för USA är 33 tusen. Endast en bråkdel av dessa är anställda i patentverken. Totalt har PRV 410 anställda, men då kanske minst en tredjedel sysslar med varumärken och design så har bara Astra lika många som myndigheten

 4. Emil

  Du har inte svarat på hur du skall få fram de ca 60 miljarder som satsas på att utveckla nya patenterade projekt. De som satsar idag kommer ju inte att våga satsa.
  Jag väntar med spänning!

  • Företag som inte satsar på produktutveckling dör ut – det gäller oavsett om an kan patentera produkterna eller ej. Så självklart kommer företagen att fortsätta att satsa på forskning. De företag som direkt om patent slutar att kunna tas säger upp hela sina forsknings och utvecklingsavdelningar kommer slakta på börsen. Oavsett om patent finns eller ej så måste företagen satsa på produktutveckling.

  • Varför skulle samhället inte våga satsa på produktutveckling? Jag är håller inte med dig om att investerare inte vill att deras pengar arbetar och förökar sig.

 5. Tack för länken till mitt inlägg. Jag hoppas dock att du lade märke till att det inte handlar om FAT utan om dynamisk webbsidegenerering på en server.

  Rutros, vad tycker du om att Donald Knuth, en av datalogins verkliga grundläggare, starkt vänder sig mot mjukvarupatent? Tycker du att det är rimligt patent som det i mitt blogginlägg anses ha en teknisk effekt som gör att det inte går att betrakta som mjukvara som sådan?

 6. Emil,

  jag stötte på ett intressant begrepp häromdagen på juridikbloggen, nämligen regulatory capture (läs gärna wikipedia-artikeln). Jag undrar om det inte är någonting liknande vi ser när det gäller mjukvarupatent.

  • Jag tycker att man nog kan hävda att det är just det vi ser när det gäller patent generellt. Det infördes för att skydda den enskilda för de stora bolagen, men det används uteslutande av de stora bolagen som skydd mot den enskilda (och andra stora bolag).

 7. […] När jag gick i lågstadiet byggde jag en legobil med tre motorer. Jag förklarade de tre motorerna med att beroende på var bilen var, och vilken typ av kraft som behövdes, skulle olika kombinationer av motorer användas. Det var naturligtvis en liten pojkes lek med lego, men hade jag vid det tillfället införskaffat patent på denna legobil hade jag varit mångmiljardär idag eftersom alla hybridbilar användes sig av liknande funktioner som det jag beskrev på tidigt 80-tal. […]