Uppdaterad status i vargjakten.


Licensjakten är en följd av misslyckanden. Både från regeringshåll och de faktiska regler som satts upp. Naturligtvis är det flera punkter som gått mycket bättre i år än tidigare, men överlag kan man knappast hävda att det gått bra att upprätthålla vargens bevarandestatus.

Wolf (dier) (soort is nog gewenst)
Image via Wikipedia

Det känns som jag har upprepat mig i nästan alla bloggposter jag skrivit om licensjakten på varg, men det tål att upprepas ytterligare. Det känns bra att jag absolut inte är ensam om att föra fram saklig kritik. Synd bara att miljöminister Andreas Carlgren ser det som ytterligheter.

Jag skrev i En mörk dag för vargstammen, i början av 2010: ”Det finns bara drygt 220 vargar i Sverige och naturligtvis finns det risk för inavel med så få individer, särskilt när det är svårt för vargarna att ta sig mellan olika områden. Att döda 10% för att förhoppningsvis lyckas importera vargar som accepteras in i respektive flock är inte riktigt någon bra plan om man frågar mig. Det är större risk att man skadar vargflocken permanent eftersom man fokuserar på ett för kortsiktigt mål. Detsamma hävdar ordförande för Naturskyddsföreningen, Mikael Karlsson, i SvD under gårddagen: Licensjakterna 2010 och 2011 har försvagat den svenska vargstammen och gjort den än mer sårbar för sjukdomar och illegal jakt.

Miljöminister Andreas Carlgren lutar sig mot den statliga utredningen SOU 2007:89 och hävdar att ”Vi tar nu ett samlat steg för att vi ska få livskraftiga vargar.” i samma artikel. Problemet är att utredningen också anger att ”Vargen har inte gynnsam bevarandestatus” samt att endast om ”kravet på invandring, och de svenska och norska förvaltningsmålen uppfylls, är vargen nära gränsen för gynnsam bevarandestatus” som jag belyste i min analys av hur regeringen kommit fram till rovdjurspolitiken. Det orsakar att EU:s miljökommissionär Janez Potocnik har valt att anmäla licensjakten som ett brott mot EU:s miljölagstiftning och kommenterar det hela med att han vänder sig mot att jakt tillåts, trots att vargens bevarandestatus är dålig i Sverige. Precis det som står i den statliga utredning som miljöministern, regeringen samt riksdagen borde ha läst.

Det snackas en del om inplantering eller flytt av vargar (från andra områden i Sverige eller från andra länder), men trots allt snack görs det ingenting. Det fanns ett vargpar i anslutning till en renregion som hade vandrat in via Finland, men istället för att flytta dem enligt det som regeringens förespråkare utlovat valdes det att utlysa skyddsjakt på vargarna istället. Ingenting nämndes om att det behövdes friska gener i den svenska vargstammen. Trots att beslutet tydligt anger att man ska stärka vargstammens genetiska status genom att underlätta för naturligt invandrade vargar. Miljöministern hävdar visserligen att inplantering av vargar ska börja redan i april men har missat att rådgöra med experter gällande det.

Förresten, varför kritiseras inte att bara jaktledaren behövde vara registrerad när Riksdagen beslutade att samtliga jägare skulle vara registrerade i Naturvårdsverkets jaktregister för vargjakt?

Officiellt verkar det påstås att jägarna enbart skjuter sjuka vargar och vargar som förstör, trots att efterkontrollen anger att inga genetiska defekter har hittats i de dödade vargarna. Miljöministern, tillsammans med regeringen, hävdar fortfarande att licensjakten behövs för att komma tillrätta med inaveln.

I Västra Götalands län och Västmanland finns det vardera en varg kvar att skjuta. I åtminstone Västmanland har det varit rätt lugnt, och det är oklart om jägarna kan hitta någon varg att skjuta.

Som jag skrev i Licensjakt av varg, andra året lika fel anser jag att riksdagsbeslutet om licensjakt är felaktigt, fördomsfullt samt till stor del påverkad av en kraftfull lobbyorganisation som bland annat bjuder på jaktutbildning. Jag anser heller inte att den genomförda licensjakten förbättrade vargens genstam eller ens minimerade behovet av skyddsjakt. Riksdagens lättläst-sida om varg-jakten är helt enkelt felaktig. Värmlandsnytt hade förra året ett informativt inslag Vargens Väg, men det finns tyvärr inte tillgängligt längre på svtplay.

Jag, Naturvårdsverkets ordförande Mikael Karlsson och EU:s miljökommissionär Janez Potocnik är av samma åsikt: Stoppa licensjakten på varg.

Pingat på Intressant.


4 svar till “Uppdaterad status i vargjakten.”

 1. Jag förstår att du tycker mycket är underligt och sköts klantigt i den svenska vargpolitiken och de flesta debattörer är inriktade på att klaga.
  Men du verkar inte vilja förstå att alla vargar som sköts 2010 var starkt inavlade och att dettta konstaterande bygger på DNA analyser, även om detta inte yttrat sig i påtagliga defekter vid obduktion. Däremot finns ett antal icke inavlade vargar och deras familjer. Ättlingar till naturligt invandrade vargar. Ingen av dem sköts. Därmed ökas andelen av deras gener i vargstammen vilket leder till lägre inavel. Licensjakten är nu fyller funktionen att ta hand om och sprida de naturligt invandrade vargarnas gener i vargstammen. Till skillnad från Mikael Karlsson och Janez Potocnik som uttryckligen föreslår skyddsjakt istället för licensjakt, vilket inte minskar inaveln eller underlättar för de naturligt invandrade vargarnas gener. Licensjakten ökar vargstammens bevarandestatus och invandringen är inte mycket lägre än vad som behövs. Bara ett par framgångsrika vargflyttar behövs för att få invandringen tillräcklig. Det tar emot på olika sätt men regeringerings vargflyttprogram sträcker sig till slutet av 2014, så det är för tidigt att dömma ut det.

  • Jag har aldrig bestridit att vargstammen skulle vara inavlad, men däremot är jag emot att det skulle vara ett så stort bekymmer. All befintlig forskning verkar snarare visa på att det är de mest livskraftiga individerna som förökar sig på ett sådant sätt att vargstammen till stor del kan reglera inavelnfaktorn själva.

   Det jag direkt bestrider är att random avskjutning på något sätt kan hjälpa den genetiska statusen, även om man tar hänsyn till den individöverföring som är mellan revir. Dessutom saknas underlag som säkerställer att inte individer från skyddade områden har funnits i jaktområden under licensjakten.

   Även om man skulle hävda att 10 individer har ”icke-inavlade gener” påverkar det fortfarande så otroligt lite i sammanhanget så länge man inte uteslutande skjuter av alla vargvalpar från alla andra vargpar. Jag håller dock med dig om att det påverkar, men hävdar däremot att det påverkar lika mycket med en stam på 250 individer som på 210 individer.

   Utplaceringen av vargar är fortfarande i sin linda. Visserligen hävdar miljöministern att det planerades för utplacering av djurparksvargar om omflyttning av varg redan under 2010, men naturvårdsverket fick i uppgift att förbereda/utreda detta först för två dagar sedan. Det kommer antingen att hafsas igenom, eller så kommer vargvalparna inte överleva i naturlig miljö fram till 2014.

   Att skapa en naturlig transportzon genom renområderna misstänker jag skulle vara bäst för vargstammens gener, men det är också det som är absolut svårast.