Upphovsrättens användande begränsar skola och kultur


Jag anser att dagens upphovsrätt används för att hindra utveckling samt att upphovsrätten ibland används som slagträd i något som närmast liknar maffiametoder.

Reformerad upphovsrätt för barnens skull
Photo Credit: AVACS2011

I skolan används ibland formler för att räkna ut saker, exempelvis ”Lös ekvationen 65 – x = 36”. Inget särskilt unikt? Inte något som är orginellt, eller hur? Fel.

Svea Hovrätt har i dom T 1871-08 fastställt tingsrättens bedömning att det visst kan vara orginellt att sammanställa allmänt tillgängliga uppgifter (exempelvis skolverkets nationella prov) till exempel ovanstående formel (som tydligen ingår i ”verket” Matematikbanken). Tingsrätten gör bedömningen att ”Matematikbanken uppvisar sådan självständighet och originalitet att den är ett litterärt verk i upphovsrättslagens mening”. Och att Bruno Kevius är kriminell för att vilja dela med sig av dessa matematikuppgifter. Kärnfrågan är om kokboken med matematikuppgifter faller under upphovsrätt, och jag tror inte HD tänker ändra på tingsrättens bedömning där.

Det finns hur många fall som helst där upphovsrätten begränsar den enskildes möjligheter, och även om det finns de som aktivt motarbetar sådant, exempelvis Khan Academy, så är det knappast de fallen det skrivs om i media eller används i skolan.

Upphovsrätten används också regelbundet för att plocka bort enskildas kulturella bidrag från exempelvis youtube. Som med fallet Buffy versus Edward tidigare i år samt nu i november när Beastie Boys använde upphovsrätten för att få Goldie Blox att sluta använda en variant av Beastie Boys Girls (en sexistisk låt från 1987) i sin reklam. Goldie Blox försöker få fler tjejer intresserade av teknikområdet, och skrev om texten till att handla om ”Girls – to build the spaceship; Girls – to code the new app; Girls – to grow up knowing; That they can engineer that; Girls – That’s all we really need is Girls.” Vi får se vad som händer med filmen framöver. Se reklamen medan du kan, det är en fantastisk video.

Det finns för många exempel på hur upphovsrätten missbrukas för att plocka bort olikatänkande. Fem exempel, Tio år av oavsiktliga konsekvenser, Spelutvecklare använde upphovsrätt för att censurera kritiskt utlåtande, samt min egna Greenpeace versus Neste Oil.

Piratpartiet vill att 2025 ska alla läromedel i skolan vara fritt tillgängliga med öppna licenser, liksom basläromedlen på alla universitets- och högskolekurser samt att samhällsnyttan ska sättas före enskilda särintressen även i frågan om ekonomisk upphovsrätt, att kulturdelning i ickekommersiellt syfte ska avkriminaliseras och remixkulturen uppmuntras.

 


3 svar till “Upphovsrättens användande begränsar skola och kultur”

  1. En matteuppgift har inte verkshöjd. En mattebok har det. Bruno har lagt ut en mattebok på nätet utan tillåtelse. Därför är domen i hovrätten helt korrekt. Det spelar ingen roll om personen i fråga gjort detta av ren oaktsamhet eller inte – ansvaret är hans då det är hans sida.

    Synd för vad Bruno vill göra, men det är den verklighet vi lever i idag.

    • Jag skulle visserligen säga ”uppgiftsbok” snarare än mattebok/lärobok, men ja utifrån att Matematikbanken har verkshöjd så är domen i tingsrätt helt rätt.

      • Mmm. Däremot håller jag med om att Bruno inte är kriminell och att straffet att stämplas som kriminell är på tok för högt i förhållande till det han har gjort. Han har missuppfattat hur lagen fungerar (med tanke på hur förvirrad upphovsrätten är är detta inte alls orimligt) och får således betala bötesstraff på det. Men skadestånd och fängelse? Totalt orimligt då man inte kan bevisa att någon skada har förekommit.