USAs Homeland Security arbetar för Disney


prislista
Fotocred: Mikke Svensson

Jag tipsades om techdirt-artikeln Homeland Security Works For Disney Now? Announces Shut Down Of Movie Sites At Disney. Många av mina läsare kanske tycker att det här är typiskt amerikaner och det aldrig skulle kunna hända i Sverige, fast det har redan hänt. Vår polis har redan gått amerikanska filmindustrins ärende och med vår justitieministers tillåtelse. Det kommer att hända igen om man inte Röstar Pirat i september!

Ja, då kör vi. Kommer ni ihåg när vi, för ett par månader sedan, noterade att det var konstigt att Justitie-departementet (som, naturligtvis, sysselsätter många tidigare upphovsrättsorganisations-advokater ) satte samman en särskild arbetsgrupp för att bekämpa brott mot upphovsrätten? Upphovsrättsintrång är ju, trots allt, ett mestadels civilrättsligt problem mellan två privata parter. I flera år har dock underhållningsbranschen arbetat hårt för att övertyga regeringen att agera som sin egen privata poliskår och efter ett ensidigt ”toppmöte” med Joe Biden (som nyligen hävdade att upphovsrättsöverträdelse är som att göra en smash-and-grab på en restaurang) har plötsligt polisen en speciell IP-arbetsgrupp … samtidigt som brott som orsakar verklig skada nedprioriteras, exempelvis identitets-bedrägeri.

Nu verkar det som om polisen inte ens försöker dölja att de arbetar för Hollywood. Dark Helmet pekar på nyheten att Homeland Security stolt meddelade räder mot nio olika filmsidor som de anklagar för upphovsrättsintrång. Men det som är mest intressant är var tillkännagivandet av dessa räder skedde: hos Disney. Och vilka övriga var med på tillkännagivandet? Jo chefer från andra filmstudior. Homeland Securite försöker inte ens göra den minsta ansträngning för att förneka att de arbetar åt företagsintressen. De kommer att tillkännage rättslig verksamhet från företagen som drar mest nytta av sådan verksamhet.

Tänk om FTC (motsvarar handelskammaren) skulle annonsera att de åtalar Google för brott mot konkurrensreglerna från Microsofts huvudkontor? Med chefer från Yahoo och Apple med på scen. Skulle inte massan skrika att det var fel?

Utöver det erkänner ansvarig för räderna att det nu är prioriterat hos Homeland Security att försvara filmföretagens intressen.

Chefen för ICE [Immigration and Customs Enforcement], John Morton, säger att antalet illegala filmsiter dramatiskt ökar både i USA och utomlands, och organiserad brottslighet ligger bakom några av dem. ICE sätter piratkopiering av film först och centralt i detta nya initiativ, genom att göra sina första åtgärder för att skydda filmbolagen immaterialrätt.

Vad har tullen att göra med en inhemsk civilrättsligt mål gällande kränkning av upphovsrätten? Och varför är säkerhetstjänstens tjänstemän så involverade med filmbolag att de inte bara skyddar deras affärsmodeller, men också tillkännager insatser från bolagens egna kontor?

Jag vet inget om de webbplatser som stängdes. Jag har inte hört om någon av dem, men det är nio av hundratals om inte tusentals. Det kommer inte göra något för att verkligen hjälpa Disney eller de övriga filmbolagen. Användare kommer att flytta till någon annan filmsite. Innehållet kommer fortfarande ut lika snabbt.

Det kan mycket väl vara sant att vissa av filmsiterna drevs av ’organiserad brottslighet’, men jag skulle vilja se några konkreta bevis på det. Det brukar vara återkommande uppgifter från filmindustrin, men några faktiska bevis har aldrig presenterats. Som bäst har det visats att några DVD-tryckerier har kopplingar till maffian men det är inte samma sak. Observera att i själva tillkännagivandet finns inga faktiska bevis på att det finns kopplingar till organiserad brottslighet.

I en separat artikel anges att US Attorney Preet Bharara har sagt att regeringen tog dessa åtgärder eftersom ”brott mot upphovsrätten leder till förlorade jobb”. Utöver att GAO nyligen påpekat att sådana påståenden är högst diskutabla (speciellt de från MPAA – som inte berättar hur de kommit fram till slutsatserna) ger detta upphov till en mycket allvarlig fråga om statlig inblandning i privata marknader. Statens roll är inte att skydda industrier från att förlora arbetstillfällen. Det har aldrig varit. Annars skulle staten ha rädat bilföretag för att göra hästdrivna vagnar föråldrade. Att använda det som motivering saknar helt rättsligt stöd och är verkligen ett mycket oroande påstående.

Det hela verkar vara ett grovt missbruk av statliga resurser för att skydda några få filmstudior som är ovilliga att anpassa sig till en föränderlig marknad. Folk borde vara upprörda över ett sådant missbruk av offentliga befogenheter, men eftersom dessa är ”pirat”-platser tittar alla åt andra hållet.


5 svar till “USAs Homeland Security arbetar för Disney”

 1. Med brasklappen att jag inte hunnit läsa hela inlägget (måste jobba lite också) tänkte jag bara påpeka att bilden bör ni kanske se över lite, innan ni sprider den vidare.

  Den är väldigt slagkraftig, men argumentationen är oärlig eftersom vi i Sverige int utfömer skadestånd på samma nivå vad det gäller ”Sveda & värk” för exempelvis våldtäktsoffer, det rör sig om ekonomiska förluster.

  Sedan finns det en civilrättslig variant också, men jag är lite för okunnig om detta för att kunna berätta mer. Ta hjälp av ”experterna”, exempelvis här:

  http://sv.wordpress.com/tag/skadestandsratt/

  Risken är annars att ni pirater blir kallade för populister, och det är ävl inte syftet med flyern?

  • Tackar för tipset. Det är riktigt att flyern ska väcka intresset och därför görs en jämförelse som vi anser är orelaterad. Dock är det upphovsrättsindustrin som hävdar att våldsbrott och grova stölder ska likaställas med just fildelning och liknande upphovsrättsbrott som vi hävdar är just civilrättsliga brott. Det är också IPRED-lagstiftningen som har sett till att ändra från faktiska kostnader till just uppskattade kostnader motsvarande sveda och värk på inrådan av upphovsrättsindustrin.

 2. […] Så är det idag för de som idag är vana Internetanvändare, det handlar inte om att allt ska vara gratis utan om att livet är så mycket bekvämare samt kulturellt och intellektuellt berikat när allt fler kan ta del av allt mer allt enklare och, inte minst, när precis vem som helst kan skapa sig en liten virtuell tvålbox att stå och debattera på. Wikipedia, Wikileaks, Linux, Youtube, Bittorrent etc har öppnat enorma möjligheter för mänskligheten, möjligheter som upphovsrättsindustrin nu försöker stoppa med alla medel. […]

 3. Emil: Jag ser inte mycket i själva inlägget som jag kan kommentera i min egenskap av jurist. Vad gäller Magnus påpekande, har han rätt. Det finns inom upphovsrätten bestraffande skadestånd (punitive damages) som liknar de bestraffande skadestånden i anglo-amerikanska system. Svenska Högsta domstolen har dock i vart fall historiskt varit mycket försiktig med att utdöma höga belopp, utan har hållit sig på en i internationell jämförelse mycket låg nivå. Detta påstås ha att göra med allsköns omständigheter som olika talare tycker illa om: det historiskt sett svaga rättighetsskyddet i Sverige, förefintligheten av ett offentligt finansierat ersättningssystem som man inte vill belasta, allmän snålhet och/eller oförståelse för offren.

  I vart fall är det ytterst vanskligt att jämföra den amerikanske situationen med den svenska. Både det amerikanska rättssystemet och den amerikanska rättskulturen skiljer sig på pass mycket från sina svenska motsvarigheter, att jämförelser riskerar att bli lika givande som jämförelser mellan äpplen och päron – man konstaterar att de är olika.

  Där du dock därför har en poäng, är att det är farligt att okritiskt överföra amerikanska lösningar till en europeisk eller svensk kontext. För att göra en liknelse med biologin, kan man likna rättsregler vi organismer som är framvuxna i en viss miljö av regler och kulturella föreställningar, och som kan misstänkas utgöra en ekologisk risk när de överförs till andra andra rättsliga sammanhang. Det är inte uteslutet att man kan överföra vissa regler – det är en politisk lämplighetsfråga – men man skall vara försiktig att man inte implanterar rävar i en fauna som liknar Nya Zealands.