Vad är en miljöbil? #svpol


Många skulle svara att hybridbilarna är miljöbilar, vissa skulle kanske säga etanolbilar eller vätgasbilar. Fast de har alla olika nackdelar, som knappast är särskilt miljöeffektivt. Men börja med att läsa bakgrunden till varför alla bilar har en bränsleförbrukning på papperet som man aldrig skulle kunna komma ner till i praktiken. Rent sammanfattningsvis så används en mätmetod som är under så optimala förhållanden att det inte är teoretiskt möjligt att de kan inträffa i verkligheten. Biltillverkarna använder specialdäck, specialvägar, perfekta väderförhållanden och anpassad körstil.

I trafikskolan läser man om miljöekonomisk körning (Ecodriving), men även genom att följa de instruktionerna kommer man inte ner till biltillverkarnas bränsleförbrukningssiffror under några verkliga turer i trafiken. Billtillverkarna hävdar bestämt att det enbart är jämförelsevärden som alla biltillverkare använder sig av, men är det inte bättre för miljön att faktiska siffror används istället?

Många miljoner läggs att subventionera miljöbilar, så frågan om vad som räknas till miljöbil är absolut politiskt särskilt fördelningspolitiskt. För är det rätt att subventionera en bil men inte en annan, när båda rent praktiskt har samma miljöpåverkan?

Rent principiellt kan man säga att en modern motor är mer miljöeffektiv än motsvarande motor som är tio år äldre, för utvecklingen har gått framåt massor, oavsett vad det är för motor det gäller. Så baserat på det är en nyare bil bättre för miljön än en äldre, även om det är en bensin- eller diseldriven bil. Det bästa för miljön, samt även för minskningen av olyckor i trafiken, är att göra sig av med alla gamla bilar. Nu menar jag inte veteranbilar, eftersom de knappast körs lika mycket som andra bilar och dessutom oftast tas om hand på en helt annan nivå om de hålls i brukbart skick.

Vad finns det då för nackdelar med vätgasbilar, som faktiskt är en mycket miljövänlig bil i sig själv? EU lägger många miljoner varje år på att se till att vidareutveckla vätgasbilen så bilen måste ju ses som en möjlig framtidsbil. I Japan har tre stora biltillverkare gått ihop med energibolagen för att bygga massor med vätgastankstationer för fordonsgas. Och vätgas är en mycket bra idé för miljön, om problemen kan hanteras. Slutprodukten, åtminstone vid fullständig förbränning, är bara vatten och det är alltså vattenånga som kommer från avgasröret normalt. Problemet är både förvaringen av vätgasen och själva bränslecellen. Vätgas behöver högt tryck eller kraftig kylning för att bli transporterbart i flytande form, får inte bli för varmt, är lätt att antända, samt är flyktigt vid läckage. Du kör i princip omkring med en gassvets i bilen, med de risker som det innebär även om det troligtvis fortfarande inte blir några hollywoodexplosioner vid krasher. Vätgas är på grund av problematiken vid lagring samt transport också väldigt dyrt. Miljöfördelen går också att ifrågasätta, eftersom det beror det på hur man framställt gasen.

Etanolbilar har det skrivits mycket om de senaste åren, så jag ska bara sammanfatta några rader. Alla bensinbilar går i dag på 5-10% etanol. Framställningen av biobränslen är ett problem, eftersom det påverkar andra miljöaspekter ju större omfattningen blir. Exempelvis verkar det som om regnskog avverkats för att göra plats för odlingsbar mark samt att de internationella sojapriserna påverkas av satsningar på biobränslen. Etanoldrift ger också ett ökat slitage, samtidigt som att verkningsgraden blir högre. Främsta fördelen är att partikelutsläppen minimeras.

Hybridbilar får nog kallas för ett lyckat expriment på papper, men mest är det nog dravel från politiker och bilförsäljare. Fördelarna först, genom att ha en miljövänlig motor att användas vid optimala förhållanden minskas utsläppen vid de situationerna. En elmotor används vid låga hastigheter i stan, och bensinmotorn används vid högre hastigheter utanför stan. Inga konstigheter där, på papperet åtminstone. Men vad innebär det att bära med sig extra packning, en extra motor, för just specifika situationer? När bensinmotorn används ges en högre förbrukning än för motsvarande resa utan extra vikt, och detsamma gäller naturligtvis för elmotorn. Hybridbilens miljöeffektivitet påverkas också i väldigt hög grad av körsätt. Hur mycket används egentligen elmotorn, eller fungerar hybridbilen i praktiken som en bensinbil fast med motsvarande högre bränsleförbrukning och utsläpp?

Elbilen är den miljöbil jag förordar, eftersom rent fordonsmässigt är det en helt ren transport. Inget avgasrör, inga utsläpp. När det gäller elbilar har det varit stora problem genom att avgörande uppfinningar varit skyddade/blockerade via patent-lagstiftning och jag trodde att elbilar skulle bli ett alternativ först när samhället ersätter patent med något som istället främjar innovation. Nu går utveckligen långsamt framåt trots patentindustrin, mest på grund av att man kan arbeta runt de redan patenterade lösningarna exempelvis när det gäller kraftöverföringen. Det är synd att olje- och bilindustrin använder sina patent för att blockera innovationer som skulle kunna förbättra miljön. Elbilens begränsning är transportavståndet eftersom batterierna inte kan innehålla tillräckligt mycket energi än. Det tar också relativt lång tid att ”tanka”, så långfärder är, bortsett från miljöaspekten, helt att glömma. För långfärder rekommenderar jag dock oavsett tåg som det bästa transportsättet.

Men, säger då den pålästa, elbilens miljöeffektivitet är ju fortfarande beroende på hur elen framställts. Och du har helt rätt i att om elen framställs från ett kolkraftverk i Tyskland är det fortfarande partikelutsläpp och avgaser involverat. Men det är en helt annan diskussion och är inte ett argument för eller emot eldrift i fordon, så länge som man laddar bilen genom anslutning till vanliga elnätet. Vi bör alla vara överens om att vi internationellt måste arbeta för att minska kolkraftverk och satsa mer på miljöeffektiv elproduktion. Och den frågan hade jag tänkt komma till i en senare postning.

Det är i dagsläget okänt när Nissan LEAF kommer att lanseras i Sverige. På grund av att politikerna har lagt subventionerna på hybridbilar och etanoldrift är inte Sverige första landet för lanseringen, den första kommersiellt byggda elbilen för konsumenter som går att köpa för rimliga pengar. Den är visserligen dyrare att köpa än motsvarande hybridbil (subventioner påverkar priset) men borde innebära klart lägre driftkostnader. Det är naturligtvis frågan om när man har möjlighet att faktiskt äga en, eftersom leveranstakten av Nissan LEAF är rätt låg.

Jag har tidigare rekommenderat Tesla Roadster (som enda supersportbilen) och Toyota IQ (som bra pendlarbil), men jag tror att Nissan LEAF kan vara en bättre pendlarbil om man har möjlighet att ladda bilen på jobbet. Åtminstone till dess vägarna är elektrifierade.

Ställ krav på politikerna. Lokalt kan laddningsstationer förberedas. Nationellt kan miljöbilar subventioneras baserat på den faktiska miljöpåverkan, och det skulle innebära en fördel för elbilar. Forskning inom batteri behöver bättre stöd. Och internationellt borde man straffa företag som använder patent som hinder, istället för att driva på samhällsutvecklingen.

Pingat på Intressant.


11 svar till “Vad är en miljöbil? #svpol”

 1. Tack för en mycket intressant artikel!

  Jag har inga stora invändningar, men tänkte att det kunde vara intressant att notera ett par detaljer:

  1. Jag har en ganska ny bil med bensinmotor. Den är fantastiskt miljövänlig. Det har dock inte så mycket att göra med vilken teknik den är byggd med, men desto mer med att den används 2-3 ggr/vecka, och rullar sällan långt. Det är miljövänligt att bo i stan! (Av flera anledningar; flerbostadshus torde exempelvis vara en energiförbrukningsmässig storvinst jämfört med villor)

  2. Vätgasmotorer är intressant men för att få enbart vatten som avgaser måste man se till att enbart ren syrgas och vätgas kommer in i cylindrarna. Använder man luft kommer mycket kväve in (som ju är den huvudsakliga beståndsdelen i luft) och då får man en massa oönskade kväveoxider på köpet. Det får man även med andra bränslen, och eftersom kväveoxider är gödande, är det ofta väldigt grönt längs vägkanterna.

  Så, nu har jag trollat färdigt för idag!

  • Naturligtvis påverkar det mycket hur man använder bilen, där har du helt rätt. Men du bör tänka på att en bensinmotor som inte går långt, inte kommer upp i tillräcklig arbetstemperatur för effektiv förbränning. Det innebär att det blir mer utsläpp än vad det annars skulle vara. Du har dock rätt i att rent tidsmässigt (under längre tid) är det lägre utsläpp än till exempel en taxibil som går varje dag. 🙂
   Det var också därför jag nämnde veteranklassade bilar som undantag.

 2. Det var ett intressant inlägg. Det är svårt att välja bil om man vill vara miljövänlig tycker jag.

 3. Emil.
  Tar mig friheten å rättar lite. Miljöbil finns en statlig definition på. Eller ok två olika lagar faktiskt. Dessa är till för att främja ny teknik. Altså inte en rättvisefråga utan ett sätt att styra utvekling.
  Vätgas i de japanska tillverkarna används i bränsleceller. I dessa sker ingen förbränning alls utan el tillverkas via en kemisk reaktion. Förbränning av vätgas försökte BMW men har kastat in handsken. Vätgas tillverkas idag i första hand av naturgas. Dvs inte så väldigt bra precis.
  Etanol blandas idag i Sverige in till max 5%. Det är det lag på. Kommande uppdatering av lagen kommer ge upp till 10% men den är inte beslutad än. Etanol från brassilianska sockerör kommer främst från södra Brassilien. Det är mer än 150 mil till regnskogen. Att regnskog skövlas är samma sak som att säga att Skånska bönder är skylldiga till avverkning av fjällnära skog. (och ja det finns några få sockerrörplantage i amazonas men de tillverkar inte etanol till svensk export på dessa).
  Dagens hybridbilar är i praktiken enbart bensinbilar då all elkraft kommer från bensinen. Däremot gör hybridtekniken nytta med att öka verkningsgraden. Något som syns på cert värdena.
  När det gäller elbilar så finns det flera nya spännande bilar i år och näst. Både rena elbilar och förmodligen bättre för medelsvensken med sk. laddhybrider. Dvs bil som laddas som en elbil men kan fortsätta när batteriet är slut. Elen bilen laddas med är den som man köper. D.v.s. att köper du grön el är det den man får. Det är det lag på.

  • Nu är inte vätgasförbränningsmotorn helt utslängd. Det finns fortfarande försök på det, särskilt i gasbilar som också har bensintank där bensindriften används under uppstart eller när gasen är slut. Planer finns att tillverka vätgas från Östersjövatten med el från vindkraftverk och det gör det mer miljövänligt. Biogas används till viss del redan idag dock, men till större delen har du rätt att det är naturgas.

   Det finns en bensinsortering som kallas för E10 som har 10% inblandning av etanol och som används under test, men ja om det inte står något annat så är det bara 5% inblandning.
   När jag anger att regnskog avverkas är det inte direkt beroende på odlingen av sockerrör, utan snarare är det en följd av det genom att annan odling tar plats. Om man kollar på odlingskartor över de senaste femton år sedan ser man en tydlig tendens att fler jordbruksområden har skapats i anslutning till regnskogen i stort sett i samma utsträckning som sockerrörsodlingar har ökat.

   Hybridbilar består av tre olika varianter, en där elmotorn sitter typ i växellådan och hjälper bilen vid start från stillastående och ger 0 utsläpp vid rödljus exempelvis, elhybriden som precis som du beskriver arbetar parrallellt med motorn och ökar verkningsgrad samt minskar belastning och utsläpp (exempelvis Prius är en sådan bil). Slutligen finns det också laddhybriden där bensinmotorn används för att driva elmotorn när batteriet är slut.

   • Nu blev det lite oordning i begreppen. Vätgasbilar utnyttjar el som framställs kemiskt för att driva bilen, biogasbilar (som även kan köras på naturgas) förbränner gas (dock ej vätgas utan HC-gaser såsom metangas) på liknande vis som bensinbilar förbränner bensin, varför det då också är möjligt att kombinera denna typ av gas med bensin.

    Kort ock gott; vätgasbilar och biogasbilar skiljer sig teknikmässigt sett fundamentalt åt.

   • Nja.. i regnskogsområden odlas framför allt soya och fällda fällt används som betesmarker. Åt skinka i morse? Det gjorde jag. Tyvärr är det stor chans att den grisen är uppfödd på just soya. Denna odlas oavsett sockerrörsodlingar eller ej. Domminoeffekt kan man fundera på men 150 är långt. Mycket långt. Särskilt i ett land som t.o.m. glesare befolkat än vårt eget. När det gäller hybrider kan man diskutera tekniska delar eller så kan man se på motorn (ink hybridelen) som en svart låda. Det som är intressant ur kundperspektiv är mångden energi (bränsle) in till bilen för att förflytta den x km. Bilars förbrukning mäts enligt NEDC cykeln. Då funkar det inte att säga att bilen kan köra på egengenerad el i 1 km under 30 km/h. Bilens medelförbrukning skall under 2 timmar klara de flesta typerna av körfall. Då NEDC kurvan även har 12 st stillastående delar gynnas bensinhybrider och start/stopp system. För laddhybrider körs denna cykel tre gånger. Två på laddad el från elnätet och ett med tomt batteri.
    PS, BMW vätgasbil var en 2 sitsig 7 serie. Den var 2 sittsig för tanken tog resten. Planer var att få in flytande vätgas men det är svårt att klara den kylan på vätgas. Den förångas vid -253 C.