Vad gör MSM till ett riskbeteende för blodsmitta?


Analsex har jag hört som orsak, eller mer specifikt att ändtarmen har lätt att uppta smittoämnen. Jag håller med om att analsex faktiskt är ett beteende och möjligtvis ett riskbeteende, men om man permanent skulle stänga av alla som har haft analsex från blodgivning blir det nog få blodgivare som får ge blod.

Jag har också hört att orsaken är att MSM har sex med flera olika partners än vad som är vanligt. Jag skulle säga att det är först och främst en fördom, samt att en kille eller tjej som har sex med flera olika personer i veckan fortfarande får ge blod så länge som det inte handlar om MSM. Det finns en 3-månads-regel för nya bekantskaper som dock verkar saknas från förslaget.

Det finns sammanfattningar som hänvisar till statistiska analyser som anger att just MSM är en högriskgrupp för blodsmitta, men ofta hänvisar rapporter till varandra där analyserna är väldigt gamla och det finns även outredda områden för att se varför man får ett bestämt resultat i den statiska analysen. Det man missat är att ställa frågan Finns det något annat beteende som kan orsaka ett sådant resultat?. Jag vill gärna se fler rapporter och bättre underlag. Det borde vara fler som intresserar sig för just likabehandling inom lagstiftning.

I många remiss-svar efterfrågas modelleringsstudien som har använts i underlaget och det håller jag med om kan behövas för bättre förståelse av det sammanfattade resultatet från studien.


Det är bra att jag inte är helt ensam om åsikterna.


Ett svar till “Vad gör MSM till ett riskbeteende för blodsmitta?”