Vad säger egentligen bibeln om homosexualitet?


Jag är inte kristen men jag har läst och debatterar bibeln tillräckligt mycket för att kunna de få sektioner som kristna vanligtvis hävdar är grund för homohat bland präster och andra kyrkliga.

Man bör först och främst komma ihåg vad Bibeln handlar om. Vad är syftet med den heliga boken som är basen i själva förståelsen för religionen? Luther tycker jag sammanfattar det bäst i sin sammanfattning av de tio budorden: ”Vi skola frukta och älska Gud…” Man skulle kunna säga att många kristna är ignoranta inför vad bibeln verkligen handlar om, och det som faktiskt står samt sammanhanget som tydliggör bibelns roll. Jag skulle önska att fler faktiskt läser bibeln, oavsett om de anser sig vara kristna eller ej. Bättre att veta vad som står än att hävda vad andra tror det betyder, tycker jag.

Många kristna saknar kunskap om att Jesus inte nämner samkönade förhållanden eller beteenden. Tyvärr. Likaså är det inga av de judiska profeterna som tar upp det. Faktiskt är det så att av de miljoner verser som bibeln består av, är det enbart några få som tar upp samkönade beteenden och då knappast formulerat utifrån en modern syn på homosexualitet.

Genom århundraden har människor som missuppfattat eller feltolkat bibeln gjort avskyvärda saker. Bibeln har använts för att försvara korstågen, slaveri, apartheid, förföljandet av judar, muslimer och andra icke-kristna. Bibeln har likaså använts för att motarbeta medicinsk vetenskap, att avrätta kvinnor (som häxor) samt fördöma blandrasäktenskap. Shakespeare formulerade det (Köpmannen i Venedig) med: ”Även djävulen kan citera bibeln för egna ändamål.”

Man kan tro att det är bara i gamla tider hatbrott skedde med hänvisning till bibeln, men tyvärr sker det fortfarande i vårt moderna samhälle. Många som hävdar att bibeln fördömer homosexualitet skulle naturligtvis inte begå hatbrott eller stödja någon som begår hatbrott, men de känner heller inte till att det är samma bibeltexter som används som försvar för hatbrott.

Bibeln är en bok om Gud, inte om en bok om människans sexualism. Vad sägs om kravet om oskuld på bröllopsnatten, dödstraff även för att vara otrogen, att skilja sig är minst sagt förbjudet, att ha sex under mens är också förbjudet, och så fortsätter det. Läser man bibeln som om texterna är faktiska regler så är det rätt många som behöver avrättas, både bland kristna och övriga. Eller hur?

Fortfarande inte övertygad? Vad sägs om att det är helt okej för mannen (men inte hustrun) i ett äktenskap att ha sex med prostituerade. Plus naturligtvis att exempelvis den visaste kungen av alla, Kung Salomon, hade tusen konkubiner. Vad sägs om att slaveri är accepterat, tillsammans med sex med slavar samt giftemål med flickor i 11-13 års-åldern. Allt i enlighet med bibeln. Och vad sägs om att bibeln ofta anger att kvinnor är att betrakta som mannens egendom? Och när jag ändå tar upp det så förbjuder bibeln såklart blandrasäktenskap, användandet av preventivmedel, att diskutera och namnge könsorgan samt att se sina föräldrar nakna. Är det relevant i dagens samhälle?

Vi glömmer ofta bort vad texterna säger om gud när vi debatterar vad de säger om sex.

  1. Moseboken 2:21-25 Många fokuserar på att texten handlar om Adam och Eva och inte Adam och Bertil, men i så fall skulle det vara lika onaturligt att inte kunna få barn (pga av ålder eller av andra anledningar), de som faktiskt väljer att inte skaffa barn samt såklart alla de som är singlar. För visst är det så att en person som är singel naturligtvis inte kan innefattas i Adam och Eva-begreppet som det är formulerat?
  2. Sodom och Gomorra Berättelsen säger faktiskt ingenting om homosexualitet, förutom att Gud fått klagomål gällande aktiviteter i staden, samt att alla männen i staden ville våldta Lots gäster. Våldtäkt sker även idag mer som ett maktmissbruk än ur någon sexuell orientering. Det används mot svagare personer, oavsett om det sker i demoraliserade syfte eller bara för sitt eget höga nöjes skull. I övrigt hänvisar jag till Hesekiel som förtydligar: ”Detta var din syster Sodoms synd: hon och hennes döttrar kunde leva storslaget, i överflöd och ostörd ro, men de hjälpte inte den som var svag och fattig.” I ärlighetens namn nog består vårt samhälle av personer som lever som i Sodom och Gomorra, men det rör sig knappast om någon sexuell läggning. Alla som fokuserar på vinstintresse istället för att hjälpa de utsatta i samhället skulle oavsett sexuell läggning kunna drabbas som Sodom och Gomorra.
  3. 3 Mos 18:22 och 3 Mos 20:13 Mycket av de mer intressanta bortglömda regler gällande sexualitet kommer från texterna kring 3e Moseboken 18 och 20. Men ingen av dem är naturligtvis regler i sig själva. De är snarare att anse som helighetsaspekt, som till exempel att man inte ska ha sex innan äktenskapet. Det var faktiskt lika illa för en man att onanera (”spilla säd på marken”) som att ligga med en man. Visst låter det farligt?
  4. Rom 1:26f Aposteln Paulus fördömer de män och kvinnor som går över till att ha samkönat sex. Det man glömmer bort är att det var en fördömelse utifrån hur samhället såg ut för 2000 år sedan, breven är skrivna efter att Paul har varit och besökt bland annat Aphrodites, Dianas och andra tempel byggda för att hedra fertilitetsgudar/-gudinnor med alla alternativa förlustelser som deras präster och prästinnor hängav sig åt. Få berättelser har överlevt från den tiden, men bland annat verkar det ha förekommit självkastrering, sexuella orgier av olika slag samt sex med unga prostituerade, allt för att hedra sex- och njutningsgudinnan. Enligt bibeln är all sex, njutning och kärlek en stor gåva från den enda guden. Men bibeln varnar också för att om gåvan tar kontroll över våra liv så är vi ute på hal is. Enligt bibeln måste man alltid komma ihåg att vi är Guds barn och vårt syfte, och om vi låter något annat överstiga det följer vi inte längre den rätta vägen. Enligt texten övergav inte Gud folket på grund av sexuell läggning eller för deras sexuella aktiviteter, utan snarare för deras avsaknad av tro.
  5. 1 Kor 6:9 och 1 Tim 1:10 Någon gång (troligtvis kring 1956) valde någon att översätta två okända ord med män som ligger med män. I 1917 års översättning förekommer inte den formuleringen alls. Jämför 1917års version av 1 Kor 6:9 och 1 Tim 1:10. Orden i sig är malokois och arsenokoitai, men eftersom det inte finns någon koncensus om vad de gamla orden kan betyda är det egentligen av marginell betydelse. Huvudfrågan måste vara i vilket sammanhang som Paulus använder orden och det har naturligtvis med att man inte ska strida inombördes utan att man ska respektera sina fränder. Så det har inte direkt med någon sexuell preferens att göra, eller hur?

Jag inledde med att skriva att texterna i bibeln knappast är formulerade ur en modern syn på sexualitet och orsaken till det är att bibelns författare knappast kände till vad sexuell läggning var eftersom det först etablerades på 1900-talet. Gamla testamentets författare och Paulus utgick från att alla var heterosexuella, precis som de utgick från att jorden var platt.

Bibeln varken fördömer eller föreslår homosexualitet, eller för den delen någon annan specifik läggning. Texterna utgår från att alla människor är födda heterosexuella, men det har absolut inget alls med fördömande av andra läggningar att göra. Att jorden är rund förändrar inte bibelns innehåll, eller hur? Förhoppningsvis har jag förtydligat både vilka delar av bibeln som brukar hänvisas, samt förklarat min syn på vad bibeln verkligen menar där. Framförallt hoppas jag att fler läser och lär sig förstå vad bibeln verkligen säger. Det gäller också Koranen och andra religiösa böcker. Man bör undvika att bilda sig en uppfattning utifrån vad någon annan antar, bättre är att själv sätta sig in i frågan. Det handlar ju trots allt om ett informationssamhälle, eller hur?

Pingat på Intressant.


6 svar till “Vad säger egentligen bibeln om homosexualitet?”

  1. Som du säkert vet tar Kd inte ställning utifrån Bibeln och deras motstånd mot homoadoption bygger på uppfattningen att barns bästa är att växa upp med en mamma och en pappa inte några bibelcitat.

    • Det stämmer till viss del. Men antagandet att en kvinna och en man i familj är bättre föräldrar än två av samma kön är rätt förlegat. För även om det bästa är att ha två föräldrar som älskar och respekterar adoptivbarnet skulle jag säga att det är ovanligare än något man kan säga är normativt. Särskilt om man inräknar fosterföräldrar. Och homosynen påverkar helt klart synen på homoadoption. Oavsett bibelcitat.

  2. Anledningen till att bibeln håller tyst om homosexualitet? Varför skapade gud Adam? Svaret är: gud ville ha sex! Gud ville ha sex med någon som var lik gud och hade samma sexualdrift! Att även Eva skapades var en nödvändighets åtgärd! Det blev ju inga avkomma utan henne!