Vad säger Förenta Nationerna om FRA, NSA och liknande övervakning


Article #12 of the Universal Declaration of Human Rights: ’No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.’

Artikel 12 av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna: Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.


2 svar till “Vad säger Förenta Nationerna om FRA, NSA och liknande övervakning”

  1. Jag tror nog att både FRA och NSA med respektive regeringars goda minne högaktningsfullt skiter i allt vad mänskliga rättigheter innebär. Stora svin är dom men folk inser tydligen inte hur illa detta är. Kan åtminstone hoppas att Snowdens hjältemodiga insats kan väcka upp medborgarna så dom inser hur blåsta vi alla blivit. Dess värre så är det ingen skillnad på vänster och höger i det här fallet heller, vare sig i Sverige eller USA. Får se om Piratpartiet kan stärka sina ställningar och komma in i riksdagen samt sitta kvar i EU-parlamentet. Det är nog vårt enda hopp.

  2. Visst, fina ord….

    Hade fler enskilda medborgare både här och där engagerat sig mer i samhället, i konsten hur vi skall leva vår a liv, och inte bara brytt sig om att spela golf, leka med hästen o.s.v så hade detta inte gått så långt.

    En fungerade demokrati kräver engagerade medborgare. Det är där skon klämmer..