WildFox: webbläsare med H264-stöd


use open standards

För två veckor sedan skrev jag om H.264-problemet som baserar sig på två länders mjukvarupatent, även om det egentligen borde vara separerats som multimediapatent. Multimediapatent är enklare för länder att acceptera, trots att det också är ett mjukvarupatent egentligen. För en vecka sedan skrev jag också om EUs nya patent-organisationsförslag som riskerar att införa mjukvarupatent inom Europa.

De två ländernas mjukvarupatent innebär dock att exempelvis får webbläsare inte innehålla H264-stöd, om de inte kan säkerställa att de inte spelar upp otillåtna videor och att de enbart används där licensen har laga kraft. För Firefox, Opera och andra webbläsare som normalt tar till sig ny teknik relativt snabbt innebär det att de inte får stödja H264-stöd för några sådana garantier kan de inte ge.

Elledan annonserar projektet WildFox som ska tillföra funktioner som har begränsats på grund av mjukvarupatent (exempelvis AVC) till FireFox. Notera dock att WildFox inte ska användas i länder som har mjukvarupatent.

Jag tycker att det är lite dålig timing med annonseringen, eftersom de flesta väntar sig att Google släpper VP8 nu i veckan (19-20e maj) vid sin Google I/O. Mozilla har redan valt att stödja Ogg Theora som baserar sig på den tidigare frisläppta VP3.

Det är alltid bra med alternativ och om man genom projektet belyser funktioner som saknas på grund av patent-problematiken anser jag att projektet har lyckats.

Vi i Piratpartiet anser att mjukvarupatent hämmar innovation

Mjukvarupatent hämmar den tekniska utvecklingen inom IT-området, och utgör ett allvarligt hot mot såväl små och medelstora företag som enskilda programmerare. Trots att patentlagen uttryckligen säger att datorprogram inte ska vara patenterbara, beviljar i synnerhet det europeiska patentverket EPO sådana patent.

I väntan på att patentsystemet avvecklas på europeisk basis måste Sverige göra ett tillägg till patentlagen som uttrycker förbudet mot mjukvarupatent ännu tydligare, och klargör att de inte gäller i Sverige.

Läs gärna mer om vad vi anser om mjukvarupatent.

Intressant?


3 svar till “WildFox: webbläsare med H264-stöd”

 1. Mjukvarupatent är onödiga och främjar inte utvecklingen.
  Den verkligt tunga utvecklingen skyddas redan alltför bra av hemliga algorimer och source code.

  Standardiseringsorganen skall se till att standarden är fri från marknadspåverkan

  • Det tycker du, men jag vet flera som argumenterar för att mjukvarupatent är bra eftersom det skyddar den utveckling som har gjorts. Det är en stor risk att mjukvarupatent införs, särskilt om det läggs på organisationer som för egen del tjänar på att det blir fler patentansökningsmöjligheter.

   • Håller helt med om att risken för att mjukvarupatent sprider sig är uppenbar och måste bekämpas.Även om Högsta domstolen i USA skulle sätta stopp så måste en ständig kamp föras mot gråzonen.

    Däremot har du totalt fel om att patentverken skulle främja utvecklingen. Tvärtom patentverket i USA kämpade emot i åratal. Det som hände var att den sökande som var missnöjd med avslaget vände sig till domstol, som gav klartecken och tvingade patentverket att godkänna.

    DRIVKRAFTEN ÄR FÖRETAG SOM INDIVIDUELLT KAN BLI VINNARE I PATENTLOTTERIET ALLT ANNAT ÄR STRUNTPRAT.

    Vi har inte sätt en likartad utveckling av skyddstiderna på patentområdet som vad gäller upphovsrätten. Jag tror att det beror på att industrin består av både kopierare och utvecklare. Deras behov står emot varandra och någon enhetlig industri lobby finns inte.

    Om myndigheterna skulle vilja öka sina intäkter som du antyder så är det betydligt enklare att höja de årliga avgifterna snarare än att öka patentmängden.