Personlighetstest


Om man gör personligthetstest får man en bättre självuppfattning och självinsikt. Jag anser också att det är bra att ha som vana att ta sådana tester, för det gör att man slappnar av inför att en arbetsgivare kräver det. Det gäller alltid att först och främst vara ärlig mot sig själv när man svarar på frågorna. Denna gång hittade jag ett test hos Jobbsafari som jag här tänkte dela med mig.

persontyptest

Din källa till energi – E eller I

Den första dimensionen visar varifrån du i första hand hämtar ny energi. Om du huvudsakligen hämtar ny energi från den yttre världen, tillsammans med andra människor genom att göra saker och prata, kallas den E (Extrovert). Om du i första hand laddar batterierna på egen hand, i din inre värld genom att tänka och reflektera, kallas den I (Introvert).

Du upplevs ofta av andra personer som en pratsam människa som sprider energi och väcker entusiasm hos andra. Du fokuserar gärna på människor och saker omkring dig. 10 av dina svar visar att du föredrar E. 3 av dina svar visar att du föredrar I.

Jag håller inte med om vissa saker, exempelvis skriver jag ofta längre mail eftersom jag vill att andra ska ha så mycket faktaunderlag som möjligt, men jag tycker alltid bättre om ett möte ansikte mot ansikte. Så till större delen håller jag med om att jag är extrovert. Om du inte håller med, kommentera gärna nedan.

Ditt sätt att skaffa information på – Perception – S eller N

Den andra dimensionen handlar om hur du skaffar information – perception. Letar du ofta efter faktainformation, alltså fakta och detaljer, kallas det S (Sensing) – senare kommer det svenska ordet Förnimma att användas. Försöker du däremot att länka samman information för att se mönster och större sammanhang, kallas detta N (iNtuition).

När du presenterar ett förslag, börjar du ofta med en översiktlig bild och målar upp ett perspektiv som snabbt kan kopplas till framtida möjligheter och utmaningar för avdelningen eller företaget som helhet. Du litar ofta på din insikt och fantasi, och försöker att skapa en bas för en stimulerande diskussion om saker och ting. Dina förslag på lösningar till de problem som kan uppstå är kreativa och ovanliga. 10 av dina svar visar att du föredrar N. 5 av dina svar visar att du föredrar S.

Jag kombinerar ofta faktaunderlag och praktiska tillämpningar med ett visionär övergripande perspektiv, så jag skulle säga att det är mer ett mellanting mellan S och N. Fördelningen 67% N och 33% S kan dock stämma. Vad tycker du?

Ditt sätt att fatta beslut på – T eller F

Den tredje dimensionen handlar om hur du fattar beslut. Nu har du samlat in en mängd information och du ska fatta ett beslut om vad som ska göras. Baserar du dig först och främst på logik och objektiva överväganden kallas det T (Tänkande). Om du lägger mer vikt på attityd och värderingar så kallas det F (Känna).

När du presenterar ett förslag är det ofta kort och koncist, och du har oftast undersökt fördelar och nackdelar för varje alternativ. Ditt sätt att lägga fram förslagen på är intellektuellt betonat, kritiskt och objektivt och om du ska överbevisas om att saker kan göras på ett annat sätt, krävs det motsvarande logiska och opersonliga argument för att du ska ta med det i dina överväganden. 9 av dina svar visar att du föredrar T. 2 av dina svar visar att du föredrar F.

Vissa kanske skulle säga att jag tänker för mycket, men även att jag tänker på vilka konsekvenser andra får. Tycker du att jag tänker för mycket?

Din livsstil – J eller P

Den sista dimensionen visar vilken livsstil du föredrar – den mer organiserade eller en mer flexibel. Om du tycker om att organisera ditt liv och planera, så kallas det J (Judgement) – på svenska Värderande. Om du däremot tycker bäst om att ha alla möjligheter öppna till sista stund och upplever planer som en tvångströja, kallas det P (Perception) – på svenska Uppfattning.

Du värdesätter ofta planer med strama tidsramar. Du bryr dig inte om ifall det inträffar överraskningar i samband med den fastslagna planen, varför du gärna vill informeras snarast om ändringar. Du förväntar dig oftast att andra runt omkring dig genomför sina uppgifter inom avtalad tid och du ger ofta klart uttryck för deras ståndpunkter och beslut. 9 av dina svar visar att du föredrar J. 6 av dina svar visar att du föredrar P.

Här håller jag inte med om resultatet för även om jag gillar givna ramar så gillar jag även överraskningar längs vägen samt gärna ändrar på den fastslagna tidsplanen beroende på situationen. 60/40-fördelning är hyffsat balanserat också. Tycker du jag är mest för hårda tidsplaner eller mest skjuter från höften?

Din persontyp: ENTP ”Fokus på innovation och att övervinna hinder”

ENTP-typer är ofta entusiastiska, utåtriktade och idérika personer, som är intresserade av många olika ämnen och tycker om att diskutera. Deras talang ligger ofta i att utveckla och bygga upp grundidéer för nyskapande projekt som de sätter igång. De är ofta mycket självständiga personer som kan hitta nya sätt att använda teorier på, så att de kan effektivisera existerande processer i organisationen eller produktionen. De ser inte problem, bara möjligheter för utveckling.

För ENTP-typer är det därför viktigt att organisationen eller företaget är obyråkratiskt och har en lös struktur med få regler som möjliggör snabba förändringar. Ofta hittar man ENTP-typer i jobb där de kan använda sin talang till att skapa förnyelse och förändring, så att de kan övervinna förhinder och lösa uppgifter på ett nytt och smartare sätt. Då de är intresserade av nästan allting hittar man dem i många olika typer av positioner som utmärks av att deras analytiska sinne utmanas.

Så vad tycker du, stämmer ENTP in på mig? Jämför gärna med det test jag gjorde för snart tre år sedan.


Ett svar till “Personlighetstest”