Etikett: ideologi

 • Remiss-svaren till Socialstyrelsens förslag om blodgivning

  Det är ingen rättighet att ge blod står angivet i flera av remiss-svaren. För mig spelar det ingen roll om något är en rättighet eller ej, man ska behandla alla personer lika oavsett. Förbundet Blödarsjuka i Sverige är starkt negativ till den kortare karenstid som föreslås. Förbundet har förståelse för att enskilda individer ur så…

 • Post och Telestyrelsen på rätt väg

  Jag läste i en artikel på IDG att Post och Telestyrelsen gjort en bra presentation i Rosenbad häromdagen. I huvudsak ser PTS inga stora problem med nätneutraliteten i Sverige och förespråkar därför en mycket försiktig hållning till statliga krav på operatörerna. Bakgrunden är troligtvis det begränsade uppdrag PTS fick att utreda öppenhetsbegreppet tidigare i år.…

 • Piratpartiet-frågor

  Frågorna var till en annan aktivist för en radio-intervju, men jag kunde inte låta bli att låna frågorna. Hur tror du att ett enfrågeparti som ert klarar sig i riksdagen? Svaret är egentligen tvådelat, där första delen är ”hur klarade sig miljöpartiet i riksdagen?” Miljöpartiet var ursprungligen ett enfrågeparti där man sedan har lagt till…

 • IPRED sammanfattning

  Det som kallats för ”IPRED-lagen” är egentligen ett beslut om ändringar i flera olika lagar på grund av ett äldre EU-direktiv (2004/48/EG): Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Varumärkeslag (1960:644) Patentlag (1967:837) Mönsterskyddslagen (1970:485) Firmalagen (1974:156) Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter Växtförädlarrättslag (1997:306) Det är i stort sett samma…

 • Sammanfattning av utredningar om urvalskriterier för blodgivare och krav på testmetoder

  Den 22a januari publicerade Tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen en artikel med Dnr 44-3935/2008 som följande passager är från: När Socialstyrelsens styrelse i december 2006 antog de nya föreskrifterna (SOSFS 2006:17) om blodverksamhet skedde det med förbehållet att bilaga 5 om urvalskriterier av blodgivare med hänsyn till blodmottagarens säkerhet på nytt skulle tas upp för omprövning ett…

 • Arboga-barnen, eller hur man missuppfattar ett domslut

  Att genom kedjebrev uppmana oinsatta personer att skriva under något anser jag möjligtvis kan anses vara uppror, uppvigling eller ”mediastorm” och det riskerar att begränsa det demokratiska utrymmet i vårt samhälle. Även om jag håller med om att åklagaren inte borde ha använt dessa känslomässigt starka bilder i sin framställan samt att det finns risk…