Etikett: tingsrätt

  • Kommentarer till TP-målet

    Ungefär 44’163’328 kr (varav ränta 12’015’803 kr) i skadestånd anser Tingsrätten att de fyra åtalade solidariskt skulle betala. Utöver detta ska de även solidariskt betala 3’702’300 kr för målsägarnas rättegångskostnader. Det innebär i praktiken att det blir Carl Lundström som betalar hela summan (plus sina egna advokaters rättegångskostnader). När det gäller nedanstående kommentarer till den…

  • Sammanfattning av TPB-målet (domskäl)

    Tingsrätten börjar med att sammanfatta vad ansvar vid brott mot upphovsrättsbrott innebär: Enligt 53 § upphovsrättslagen ska den som gör intrång i upphovsrätten dömas till böter eller fängelse högst två år under förutsättning att intrånget skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. … Av 53 § femte stycket upphovsrättslagen framgår att för försök eller förberedelse till…