Etikett: tips

  • Revision – hur jag gör det

    ”En revision innebär en oberoende granskning av en förenings årsredovisning, bokföring och förvaltning som leder till slutsatser som rapporteras i form av uttalanden. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” ”Genom granskningen skaffar sig revisorn tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna dra slutsatser för sin rapportering. Det sker genom att…

  • Enda supersportbilen för mig – Tesla Roadster

    Jag anser inte att hybrid-bilar eller etanol-bilar är särskilt miljövänliga. Hybrid-bilar påverkas för mycket av förarens kunskap och erfarenhet när det gäller miljövänlig körning och etanol-bilar spelar etanol-tillverkningen och -tillhandahållningen större roll än vad man tror. Jag har alltid hävdat att det är bättre att fokusera på lägre bränsleförbrukning, bättre förbränning och minskade utsläpp och…

  • Oscar Swartz om Afghanistan, FRA och Piratpartiet

    Albert föreslog att jag skulle skriva om Oscar Swartz inlägg gällande en möjlig utveckling av Piratpartiets ideologi. Oscar Swartz är en debattör som kombinerar både kraft och saklighet i sina texter. Dessutom har han, precis som jag många år senare, dragit igång en Internetleverantör som ställer sig på sina kunders sida. Jag tackar för förslaget…