Kategori: politik

 • Kommentarer till Socialstyrelsens förslag om blodgivning

  Följande är mina egna kommentarer på remiss-underlaget som skickades ut den 23e januari 2009, eller mer specifikt det förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet som skickades med remissen. 6 kap. Urval av blodgivare vid nyanmälan och blodtappning … 12 § En blodgivare som temporärt vill ge blod vid en annan blodcentral än den ordinarie där…

 • Vad gör MSM till ett riskbeteende för blodsmitta?

  Analsex har jag hört som orsak, eller mer specifikt att ändtarmen har lätt att uppta smittoämnen. Jag håller med om att analsex faktiskt är ett beteende och möjligtvis ett riskbeteende, men om man permanent skulle stänga av alla som har haft analsex från blodgivning blir det nog få blodgivare som får ge blod. Jag har…

 • Remiss-svaren till Socialstyrelsens förslag om blodgivning

  Det är ingen rättighet att ge blod står angivet i flera av remiss-svaren. För mig spelar det ingen roll om något är en rättighet eller ej, man ska behandla alla personer lika oavsett. Förbundet Blödarsjuka i Sverige är starkt negativ till den kortare karenstid som föreslås. Förbundet har förståelse för att enskilda individer ur så…

 • Straff för att ha sex

  Jag har tidigare skrivit om homosexuella (samt bisexuella) mäns möjlighet att ge blod. Socialstyrelsen tog i tisdags ett beslut att ändra ett livslångt straff till ett års straff för män som har haft sex med annan man. De nya föreskrifterna betyder att sexuellt riskbeteende – inte sexuell läggning eller grupptillhörighet – ska vara styrande för…

 • Sammanfattning av utredningar om urvalskriterier för blodgivare och krav på testmetoder

  Den 22a januari publicerade Tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen en artikel med Dnr 44-3935/2008 som följande passager är från: När Socialstyrelsens styrelse i december 2006 antog de nya föreskrifterna (SOSFS 2006:17) om blodverksamhet skedde det med förbehållet att bilaga 5 om urvalskriterier av blodgivare med hänsyn till blodmottagarens säkerhet på nytt skulle tas upp för omprövning ett…

 • Radiotjänst i Kiruna AB

  Jag håller på med en enklare undersökning gällandes den lagstadgade (1989:41) avgiften för att få inneha TV-mottagare. Jag har fått fram underlag från Radiotjänst i Kiruna AB, Statistiska Centralbyrån och socialtjänsten i Västerås, men skulle också gärna veta om ni har gjort något utlåtande gällandes TV-avgiften och/eller Radiotjänst i Kiruna AB. Med utlåtande menar jag…

 • Arbetsförmedling – Övervakningsmyndigheten

  Kommentar inskickad till expressen Jag har varit arbetslös i flera omgångar och hittills aldrig fått något egentligt stöd i mitt arbetsökeri från arbetsförmedlingen. Jag studerade vid Mälardalens Högskola med startår 1995 men då poängen saknades fick jag inte det studiemedel jag sökte och jag sökte därför deltidsjobb vid sidan av studierna. Eftersom jag var inskriven…