Etikett: TPB

 • Jan Rosén – All makt åt upphovsrättsorganisationerna, våra befriare

  ”Ändå finns ett hörn i själen där barndomens ursprungliga fascination ohjälpligt lever vidare. Och jag är uppenbarligen inte ensam. Häromåret skrev journalisten Fredrik Strage att Tengil var hans favorit i Astrids sagouniversum, och hävdade att den coola diktatorn över Törnrosdalen numera gått en smärre renässans till mötes i 70-talistgenerationen.” skriver BT:s Christian Dahlgren 2007 och…

 • Otillåten användning av Mälardalens Högskolas datorer

  Baserat enbart på beslutet att stänga av studenten som jag under gårdagen fick tillgång till går det inte att avgöra om studenten bevisligen har begått något faktiskt lagbrott, men det står klart att disciplinnämnden anser detta. Naturligtvis har Mälardalens Högskola stor rätt att bestämma vad som görs inom deras område och verksamhet, under förutsättning att…

 • David Beukelmann – personliga integritetens förgörare

  En person fotograferar två civilklädda poliser när de under sitt ämbetsutövande ”trycker upp två 12-14-åriga pojkar i ett hörn”. Det orsakar att poliserna intresserar sig för fotografen och strax misstänkliggör honom för narkotikabruk. Det kunde ha varit lugnt där, polisens rutiner anger att vid misstanke av narkotikabruk skall personen ifråga omhändertas och kroppsvätskor undersökas. Inte…

 • Terrorism att dela med sig av kultur

  Idag klockan 9:35 fick jag meddelandet att en person i Akalla blev utsatt av husrannsakan av fyra poliser. Poliserna tog samtliga datorer och har hållit första förhöret i köket (utan försvarare närvarande) med personen i morgonrock. Såvitt jag förstår gäller husrannsakan misstanke om upphovsrättsintrång. Det är troligtvis relaterat till IFPIs mass-anmälningar mot DC-hubbar. VLT anger…

 • Ett litet ord ödelägger hela livet

  Jag har analyserat en hel del lagändringar, lagförslag och motioner de senaste åren och jag blir mer övertygad om att vi är på väg mot ett kontrollsamhälle. En del jämför det med boken 1984 men det blir aldrig bra att jämföra fiction med verklighet. Det är en risk att övervakningen används proaktivt. Att man stänger…

 • Ny dom mot frihetsdebatten

  Stockholms tingsrätt beslutade idag att Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg inte får medverka i driften av ThePirateBay.org. Beslutet gäller inte Peter Sunde Kolmisoppi då tingsrätten inte nått brokep med stämingsansökan. Endast yrkandena som riktar sig mot Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg prövas i detta beslut medan yrkandena som riktar sig mot Peter Sunde…

 • Kommentarer till PC Game Piracy Examined

  På http://www.tweakguides.com/Piracy_1.html kan man läsa en mycket genomgående artikel av Koroush Ghazi, ägare till Tweakguides.com, om piratkopiering av PC-spel. Jag tycker inte man behöver läsa alla sidor eftersom det är en hel del orelaterad information som inte behövs för att nås av budskapet i artikeln. Artikelförfattaren har också missförstått en del grundläggande punkter samtidigt som…

 • Kommentarer till TP-målet

  Ungefär 44’163’328 kr (varav ränta 12’015’803 kr) i skadestånd anser Tingsrätten att de fyra åtalade solidariskt skulle betala. Utöver detta ska de även solidariskt betala 3’702’300 kr för målsägarnas rättegångskostnader. Det innebär i praktiken att det blir Carl Lundström som betalar hela summan (plus sina egna advokaters rättegångskostnader). När det gäller nedanstående kommentarer till den…

 • Sammanfattning av TPB-målet (domskäl)

  Tingsrätten börjar med att sammanfatta vad ansvar vid brott mot upphovsrättsbrott innebär: Enligt 53 § upphovsrättslagen ska den som gör intrång i upphovsrätten dömas till böter eller fängelse högst två år under förutsättning att intrånget skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. … Av 53 § femte stycket upphovsrättslagen framgår att för försök eller förberedelse till…

 • Arboga-barnen, eller hur man missuppfattar ett domslut

  Att genom kedjebrev uppmana oinsatta personer att skriva under något anser jag möjligtvis kan anses vara uppror, uppvigling eller ”mediastorm” och det riskerar att begränsa det demokratiska utrymmet i vårt samhälle. Även om jag håller med om att åklagaren inte borde ha använt dessa känslomässigt starka bilder i sin framställan samt att det finns risk…