Etikett: föreningsliv

 • Kunskapskommissionens valutvärdering av Piratpartiet

  Piratpartiet och Ung Pirat har bara några år på sig att komma på banan inför valåret 2014. Redan nu bör man så gott det går förbereda för valkampanjen 2014. Bygg nätverk, samla pengar, diskutera, utveckla idéer och framförallt engagera varandra. Styrelse för parti och förbund behöver se till att underlätta detta utan att begränsa egna…

 • Kunskapskommissionens valutvärdering: Bakgrund

  Efter valet 2010 var många i Piratpartiet frustrerade och hade olika idéer om vad som hade gått fel. Piratpartiets ledning gjorde tidigt en enklare utvärdering. Men ofta fanns det mer konstruktiva förslag utanför våra egna linjer. Ung Pirat såg här en roll att fylla, att tillsätta en oberoende och opartisk kriskommission, det vill säga en…

 • Kunskapskommissionens valutvärdering

  På Ung Pirats förbundsstämma 25-27 mars presenterades rapporten från Kunskapskommissionens utvärdering av Piratpartiets valresultat. Jag kommer att framöver beskriva delarna i rapporten i större detalj i enskilda bloggposter. Till att börja med kommer pressmeddelandet som skickades ut för några dagar sedan. Ung Pirats utredning av Piratpartiets valresultat Ung Pirats Kunskapskommissions utredning av Piratpartiet är färdig.…

 • Piratpartiets motion A14

  Det är sluttimmarna på vårmötets andra voteringsomgång. Jag hade tänkt att gå igenom alla motioner ytterligare en gång, för att se vad statusen är, men jag har inte tiden till det. Jag skrev en kommentar till motion A14 den 26e april när jag var i Auckland, Nya Zeeland som jag tänkte delge mina läsare. Motionen…

 • Vad ska man göra om ideell revisor inte följer stadgarna? #ppvm11

  Jag noterade frågan under Piratpartiet vårmöte. Piratpartiets stadgar formulerar revisorns uppgift i paragraf 7.2.1: ”Revisorernas uppgift är att i enlighet med god revisionssed granska partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt att upprätta revisionsberättelse för det verksamhets- och räkenskapsår de blivit valda.”. Anders S Lindbäck sammanfattar vad god revisionssed innebär med (jag har strukturerat svaret lite…

 • Emils kommentarer på vårmötets motioner: SistMenInteMinst-motioner

  Dags för sista kategorin som jag gärna kallar för ’sist-men-inte-minst’ eftersom de är precis lika viktiga som A- och B-motionerna. C01 Större frihet åt riksdagskandidater handlar om att reglerna ska fastställas innan man börjar kandidera för provvalet till riksdagsvalet. Det är rätt grundläggande att man har så mycket klart som möjligt. Och oavsett om motionen…

 • Emils kommentarer på vårmötets motioner: Principprogrammotioner

  Piratpartiets vårmöte pågår just nu. Medlemmar som vill deltaga kan genom att följa Emmas härliga guide. Det som följer här är mina egna kommentarer gällande de olika motionerna i B-kategorin (principprogramförändrande motioner). B01 Rätt till kontanter och anonyma betalmedel handlar om att partiet uttalat ska stödja pengar samt andra anonyma betalningsmedel. Det är något som…

 • Emils kommentarer på vårmötets motioner: Stadgemotioner

  Piratpartiets vårmöte pågår just nu. Medlemmar som vill deltaga kan genom att följa Emmas härliga guide. Det som följer här är mina egna kommentarer gällande de olika motionerna i A-kategorin (stadgeförändrande motioner). A01 Namnbyte handlar om att byta namn på partiet. Orginalyrkandet är att byta till Fridemokraterna. Det finns också förslag att ändra namn till…

 • Kriss raljerar om Piratpartiet, datalagringsdirektivet och mig

  Jag känner Kriss genom Sverok som är ett av landets största ungdomsförbund. Jag skulle gärna kunna kalla honom för vän för han är en person man kan förlita sig på. Därmed är det extra glädjande när han valt att skriva ett blockinlägg om bland annat mig. Det är väldigt smickrande att jag blir omskriven, och…

 • Kreativt lockande av publik till museum

  Det är Art Director Jenny Burrows som har tillverkat affischerna tillsammans med copywritern Matt Kappler. Jag tycker att det är synd att inte Smithsonian Institute vill tillåta någon annan att göra kreativ reklam för dem, men man kan inte alltid få som man vill. Angående det där om Genghis Khan finns det också följande tillhörande…