Etikett: föreningsliv

 • Jag får en välförtjänt käftsmäll.

  När en vän påpekar att det man skrivit snarare verkar vara en ganska barnslig pajkastningstävling, då är det dags att ta ett steg tillbaka och fundera över vad som har hänt.

 • Kunskapskommissionens rapport: Generella råd

  I vårt arbete gick vi igenom flera andra partiers valutvärderingar för att få idéer och jämföra våra resultat med andra. Miljöpartiets valutvärdering sammanfattade ett antal råd till kommande valrörelser som kan vara aktuella även för Piratpartiet och Ung Pirat. Läs och begrunda valutvärderingen. Se den som en inspiration i kommande valrörelser. Var ute i god…

 • Kunskapskommissionens rapport: Piratpartiets och Ung Pirats organisation

  Förbundstyrelsen uppdrog åt Kunskapskommissionen att även utvärdera organisationen inom både Ung Pirat och Piratpartiet. Samarbetet mellan Ung Pirat och Piratpartiet Piratpartiet och Ung Pirat har ett mycket nära samarbete i både den lokala delen och den rikstäckande delen. I mycket stor del överlappar medlemsbasen och det underlättar naturligtvis samarbetet. I flera fall är det också…

 • Kunskapskommissionens rapport: Analyser

  Naturligtvis skulle det inte vara mycket till granskande av piratpolitikens praktiska genomförande om vi inte gjorde analyser baserat på de svar vi fått fram. Kunskapssamhället Kunskapssamhället betyder olika saker beroende på vem man frågar. Till exempel får man på Piratpartiets huvudsida reda på att Kunskapssamhället är steget bort från patentsystemet samtidigt som det lokalpolitiskt innebär…

 • Kunskapskommissionens rapport: Vad tycker allmänheten?

  Vi ville ha synpunkter från personer utanför Piratpartiets och Ung Pirats direkta kontaktkanaler för att i möjligaste mån undvika snedfördelning kring svaren. Vi ville helt enkelt ha ett underlag utifrån hur de faktiska väljarna ser på Piratpartiet. Vi tänkte först använda oss av ett externt bolag för att få motsvarande underlag som exempelvis Socialdemokraterna tog…

 • Kunskapskommissionens rapport: Vad tycker våra medlemmar?

  Vi valde att göra ett epostutskick till ett begränsat antal slumpmässigt urval befintliga medlemmar i Piratpartiet och Ung Pirat samt motsvarande bland tidigare medlemmar. När det gäller tidigare medlemmar begränsade vi ytterligare till de som var medlemmar under början av 2010 men inte var medlemmar under valdagen. Utskicken till särskilt tidigare medlemmar gav också indikationer…

 • Kunskapskommissionens rapport: Vad tycker andra partier och ungdomsförbund?

  Piratpartiet och Ung Pirat är relativt nya på banan och vi har inte tidigare erfarenhet av olika ibland väldigt underförstådda regler för hur valkampanjer ska skötas. Så vi ville ta kontakt med det etablerade partierna samt deras respektive ungdomsförbund för att höra hur de ser på Piratpartiet, Ung Pirat samt valkampanjen. För att kunna analysera…

 • Kunskapskommissionens rapport: Valresultatet

  Val.se är en utmärkt källa för att få fram underlag för alla möjliga analyser. I Riksdagsvalet 2006 fick PP 34918 röster (0,63%). I EUparlamentsvalet 2009 fick PP 225915 röster (7,13%). I Riksdagsvalet 2010 fick PP 38491 röster (0,65%). Landstingsval 2010 Vi fick röster i 8 landsting Uppsala 1667 röster (0,79%) Västra Götaland 6845 röster (0,70%),…

 • Kunskapskommissionens rapport i Fria Tidningen

  När pressmeddelandet om Kunskapskommissionens rapport kom ut blev jag uppringd och intervjuad av Fria Tidningen. Det resulterade i en artikel som går att läsa om på Fria Tidningens sida: ”Vi skulle ha kunnat fokusera på våra kärnfrågor” En anledning till Piratpartiets låga väljarstöd, i höstens val kan ha varit att de fokuserade för mycket på…

 • Piratpartiets styrelse: As it is

  Först och främst är jag tacksam för att ha blivit vald till styrelsen för Piratpartiet. Jag hoppas jag kan förvalta det förtroende jag fått. Här är styrelsen. Notera att jag placerat ledamöterna i mandatsperiodsordning. Sammankallande: Marit Deldén Ledamöter med mandat till och med 2011-12-31: Anna Svensson, Mårten Fjällström, Rickard Olsson Ledamöter med mandat till och…